اسلاید چهارم
اسلاید دوم

« سال 1399- سال جهش تولید » : نقش حسابداری در «جهش تولید» کجاست؟

سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال جهش تولید نامگذاری شد. از چند نگاه می توان به نقش و جایگاه حسابداری در تحقق شعار امسال اشاره نمود:....

تحلیل متغیرهای حسابداری و مالی
 آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)
15 مرداد 1401
گروه نویسندگان پادعلم
15 بازدید

آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)

در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون مانایی (آزمون ریشه واحد لیون، لین و چات، آزمون ایم، پسران وشین، دیکی فولر تعمیم¬یافته و آزمون ریشه واحد فیشر) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه...

زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
9 مرداد 1401
پادعلم
23 بازدید

زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی

شما با کدوم ها زندگی می کنید؟ نتیجه اش چی بوده؟

پیشینه پژوهش حسابرسی داخلی: مطالعات داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی
29 تیر 1401
پادعلم
14 بازدید

پیشینه پژوهش حسابرسی داخلی: مطالعات داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی

خوشکار و همکاران (1400) به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. روش آزمون فرضیه ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد