اسلاید چهارم
اسلاید دوم

اختلاس های بانکی : نقش «کمیته حسابرسی» در صنعت بانکداری کجاست؟

با تصویب منشور کمیته حسابرسی در سال 1391، شرکت های بورسی و فرابورسی ایران ملزم به تشکیل کمیته حسابرسی شدند. حال این سوال مطرح است که وضعیت کمیته حسابرسی در صنعت بانکداری به چه شکل است و اینکه آیا کمیته حسابرسی به طور کامل و اثربخش در بانک ها استقرار یافته است؟ همچنین نقش کمیته حسابرسی در پیشگیری از اختلاس های بانکی تا چه حد است؟

تحلیل متغیرهای حسابداری و مالی
کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا
30 بهمن 1398
پادعلم
46 بازدید

کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا

اوه و شین (2019) به بررسی تاثیر دین بر کیفیت افشا شرکت پرداختند. محققین با تمرکز بر نقش اعتماد اجتماعی بر این رابطه به تحلیل داده‌های 38 کشور.....

هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه
28 بهمن 1398
پادعلم
18 بازدید

هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه

کانگ و همکاران (2019) به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و مالکیت کنترلی بر ارزش شرکت در شرکتهای کره ای پرداختند.....

فشار کاری حسابرس : پیشینه تحقیق داخلی فشار کاری حسابرس( فشار زمانی، فشار حق الزحمه حسابرس)
27 بهمن 1398
پادعلم
15 بازدید

فشار کاری حسابرس : پیشینه تحقیق داخلی فشار کاری حسابرس( فشار زمانی، فشار حق الزحمه حسابرس)

صدری و احمدی (1398) به بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس پرداختند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد