اسلاید چهارم
اسلاید دوم

اختلاس های بانکی : نقش «کمیته حسابرسی» در صنعت بانکداری کجاست؟

با تصویب منشور کمیته حسابرسی در سال 1391، شرکت های بورسی و فرابورسی ایران ملزم به تشکیل کمیته حسابرسی شدند. حال این سوال مطرح است که وضعیت کمیته حسابرسی در صنعت بانکداری به چه شکل است و اینکه آیا کمیته حسابرسی به طور کامل و اثربخش در بانک ها استقرار یافته است؟ همچنین نقش کمیته حسابرسی در پیشگیری از اختلاس های بانکی تا چه حد است؟

تحلیل متغیرهای حسابداری و مالی
پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت: مروری بر مطالعات داخلی تمرکز مالکیت
28 مرداد 1398
پادعلم
27 بازدید

پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت: مروری بر مطالعات داخلی تمرکز مالکیت

علیخانی و همکاران (1397) به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود پرداختند. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال‌های .....

داده های چک لیست افشا داوطلبانه شرکت های بورس تهران
28 مرداد 1398
پادعلم
16 بازدید

داده های چک لیست افشا داوطلبانه شرکت های بورس تهران

داده های متغیر افشا داوطلبانه که از گزارش هیات مدیره 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1396 استخراج شده است...

تعریف ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک: تعریف و نحوه اندازه گیری
28 مرداد 1398
پادعلم
19 بازدید

تعریف ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک: تعریف و نحوه اندازه گیری

در ادبیات مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف و به دو دسته ریسک غیرسیستماتیک و ریسک سیستماتیک تقسیم ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد