مالکیت عمده : مروری بر پیشینه پژوهش مالکیت عمده (سهامدار عمده)
میرزامحمدی و محمدزاده (1398) به بررسی تاثیر ساختارهای پیچیده مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. منظور از ......
فشار کاری حسابرس : پیشینه تحقیق داخلی فشار کاری حسابرس( فشار زمانی، فشار حق الزحمه حسابرس)
صدری و احمدی (1398) به بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس پرداختند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از ....
دوره تصدی مدیرعامل: پیشینه تحقیق بقاء(تصدی) مدیرعامل
مختاریان و عزیززاده (1398) به بررسی ارتباط دوره تصدی مدیرعامل و سطح نگهداشت وجه نقد با کارایی سرمایه گذاری پرداختند. جامعه آماری پژوهش .....
استرس حسابرس : مروری بر مطالعات داخلی استرس کاری حسابرس
عالی پور و صالحی (1397) به بررسی تاثیر استرس کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی در ‌شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، .....
تردید حرفه ای حسابرس : مروری بر پیشینه تحقیق تردید حرفه ای حسابرسان
نظافتی (1397) به بررسی رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی با تردید حرفه‌ای حسابرسان پرداخت. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان ....
حسابداری مدیریت : مروری بر پیشینه تحقیق داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت
صالحی و همکاران (1397) به بررسي نقش حسابداري مديريت استراتژيك در عملكرد سازماني در هتل‌هاي پنج ستاره شهر .....
پیشینه تحقیق هزینه تحقیق و توسعه: مروری بر پیشینه مطالعات داخلی مخارج تحقیق و توسعه
محمدخانی (1397) به بررسی عوامل درونی موثر بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. بدین منظور، نمونه ای شامل 21 شرکت ....
پیشینه تحقیق چرخه عملیاتی: پیشینه مطالعات داخلی چرخه عملیاتی
وحدانی و محمدی مهر (1397) به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی، چرخه عملیاتی و ریسک شرکت با کیفیت صورت‌های مالی ....
پیشینه تحقیق سرمایه گذاری : مروری بر مطالعات داخلی سرمایه گذاری
افضلی و پورآقاجان (1397) به بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقسیم سود در شرکتها پرداختند....
پیشینه تحقیق نوسان بازده سهام: مطالعات داخلی نوسان بازده سهام
نصرتی و افشاری (1397) به بررسی رابطه بین ساختار هییت مدیره و نوسانات بازده سهام پرداختند. بدین منظور داده‌های 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ....
پیشینه پژوهش بازده آتی سهام: مطالعات داخل کشور
فدایی نژاد و دلشاد (1397) به بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
پیشینه پژوهش مالکیت مدیریت: مطالعات داخل کشور
ابراهیمی‌(1397) به بررسی تاثیر عملکرد سرمایه فکری بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش مالکیت مدیریتی پرداخت. نمونه آماری پژوهش شامل 119 ...
پیشینه پژوهش بازده غیرعادی سهام: مطالعات داخل کشور
کنعانی امیری و همکاران (1397) به بررسي رابطه مديريت واقعي سود با بازده غيرعادي سهام پرداختند. جامعه آماري تحقيق شركتهاي ....
پیشینه تحقیق ساختار مالکیت : مروری بر مطالعات داخلی ساختار مالکیت
آریان و غلام نیا روشن (1397) به بررسی رابطه ساختار بدهی و ساختار مالکیت پرداختند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های ....
پیشینه تحقیق بازده سهام: مطالعات داخل کشور
پلیانی و وطن پرست (1397) به بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین .....
پیشینه تحقیق جریان وجه نقد : مروری بر مطالعات داخلی جریان وجه نقد
مرادی و همکاران (1397) به بررسی عوامل اثرگذار بر جریان نقد عملیاتی جاری و آتی پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بازه زمانی پژوهش بین .....
پیشینه پژوهش نسبت های مالی: مروری بر مطالعات داخلی در زمینه نسبت های مالی
عباسی و نیکدل (1397) به مقايسه و تحليل نسبت‌هاي مالي در شركتها با تامين مالي درون و برون ترازنامه‌اي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري شامل 100 شركت از بورس اوراق بهادار تهران كه در ....
پیشینه پژوهش اندازه حسابرس: مروری بر مطالعات داخل کشور
نادری و حاجیها (1397) به بررسی ارتباط بین اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی با افشای ضعف‌های بااهمیت کنترل داخلی پرداختند. بدین منظور نمونه‌ای شامل 129 شرکت پذیرفته شده در......
پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت: مروری بر مطالعات داخلی تمرکز مالکیت
علیخانی و همکاران (1397) به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود پرداختند. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال‌های .....
پیشینه تحقیق جریان نقد آزاد : مروری بر مطالعات داخلی
عالی زاده و همکاران (1397) به تحلیل رابطه جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت پرداختند. به منظور دستیابی به هدف تحقیق با بررسی داده‌های یک ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز