کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا
اوه و شین (2019) به بررسی تاثیر دین بر کیفیت افشا شرکت پرداختند. محققین با تمرکز بر نقش اعتماد اجتماعی بر این رابطه به تحلیل داده‌های 38 کشور.....
هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه
کانگ و همکاران (2019) به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و مالکیت کنترلی بر ارزش شرکت در شرکتهای کره ای پرداختند.....
هزینه بدهی : پیشینه مطالعات خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی
عثمان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مدیران زن و هزینه بدهی پرداختند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا تنوع ....
کیفیت سود: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی کیفیت سود
سیوا و وانگ (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود پرداختند. محققین با بررسی 368 سال-شرکت مشاهده در بورس اوراق .....
هزینه سرمایه: پیشینه تحقیق خارج از کشور هزینه سرمایه
یولفا و فیتریانی (2019) به بررسی تاثیر اظهارنظر تداوم فعالیت حسابرس بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن اثر تعدیلی مالکیت نهادی پرداخت. محققین با بررسی ....
پایداری سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی پایداری سود
یاهایا و هیدایت (2019) به بررسی تاثیر نسبت جاری، نسبت بدهی، گردش دارایی و نسبت بازده دارایی بر پایداری سود در شرکت‌های ....
کارایی سرمایه گذاری: پیشینه پژوهش خارجی در زمینه کارایی سرمایه گذاری
رانتی و همکاران (2019) به بررسی رابطه تامین مالی خارجی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چین پرداختند. محققین با تحلیل ...
تاخیر گزارش حسابرس : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی تاخیر گزارش حسابرس
ریفقی عبدا... و همکاران (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت و خصوصیات حسابرس بر تاخیر گزارش حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه .....
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: پیشینه پژوهش خارجی IFRS
تران و همکاران (2019) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در ....
پیشینه پژوهش اهرم مالی: مروری بر مطالعات خارجی اهرم مالی
دینلرسوز و همکاران (2019) به بررسی اهرم مالی در طی چرخه عمر شرکت و رشد شرکت پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های فعال در ایالات متحده در طی بازه زمانی.....
پیشینه تحقیق سیاست تقسیم سود: مروری بر پیشینه خارجی سود تقسیمی
چوسیاه و همکاران (2019) به بررسی رابطه سیاست پرداخت سود، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت....
کنترل داخلی : مروری بر پیشینه تحقیق کنترل داخلی (مطالعات خارجی)
کورنچای (2019) به بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی در موفقیت تصمیم گیری با در نظر گرفتن اثر تعدیلی سودمندی اطلاعات حسابداری ...
استقلال هیات مدیره : مروری بر پیشینه پژوهش خارج از کشور
شان (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت های استرالیایی .....
پیشینه پژوهش حق الزحمه حسابرس: پیشینه مطالعات خارجی حق الزحمه حسابرس
شان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، اندزه شرکت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرس پرداختند. نمونه مورد بررسی ....
پیشینه پژوهش بازده سهام : مطالعات خارجی بازده سهام
نئون (2019) به بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت سهام در بازارهای توسعه یافته و نوظهور پرداخت. محقق با بررسی داده‌های شش کشور ژاپن، .....
پیشینه پژوهش گزارش حسابرس: مروری بر مطالعات خارج از کشور
هانن و بایلی (2019) به بررسی رابطه رتبه‌بندی اعتباری و اظهارنظر حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل 35 بانک در تونس ....
پیشینه تحقیق مالکیت مدیریت: مروری بر مطالعات خارج از کشور
شان (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت و استقلال هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت‌های استرالیایی .....
پیشینه پژوهش شرکت های با مالکیت خانوادگی (فامیلی): مروری بر مطالعات خارجی
کورمان و وندت (2019) به بررسی تاثیر مالکیت فامیلی بر اجتناب مالیاتی پرداختند. محققین با بررسی 678 شرکت فعال بزرگ خصوصی آلمانی ....
پیشینه تحقیق سرمایه در گردش: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه در گردش
ریزکی و همکاران (2019) به بررسی تاثیر سرمایه در گردش و شرایط اقتصاد کلان بر سودآوری صنعت املاک پرداختند. داده های مورد نیاز از گزارشات 19 شرکت فعال در صنعت املاک در بورس ......
پیشینه پژوهش مالکان نهادی: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه گذاران نهادی
دیاک و همکاران (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سرمایه‌گذاران نهادی، مسئولیت اجتماعی شرکت را هدایت می‌کنند؟ محققین تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز