داده های اندازه شرکت با معیار تعداد پرسنل
داده های تعداد پرسنل (کارکنان شاغل) 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 شامل نام شرکت، نماد شرکت، صنعت مورد فعالیت شرکت، تعداد پرسنل....
داده های نام حسابرس (نوع حسابرس) 150 شرکت بورسی در طی سالهای 90 الی 97
داده های متغیر نام حسابرس (نوع حسابرس) 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 شامل نام شرکت، نماد شرکت، صنعت مورد فعالیت شرکت، نام حسابرس و...
پیشینه تحقیق استقلال هیات مدیره : مروری بر مطالعات داخل کشور
طاهری و همکاران (1397) به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین استقلال هیات مدیره و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از بررسی 118 شرکت نمونه در بازه زمانی 1390 الی 1394 حاکی از آن است که استقلال هیات مدیره ....
تعریف تمرکز مالکیت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری
مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده ....
مبانی نظری دوره تصدی حسابرس: مفهوم و دیدگاه های حامیان و منتقدان تصدی حسابرس
مدت زمان دوره تصدی حسابرس ممکن است بر استقلال حسابرس در واقع یا به ظاهر تاثیر بگذارد. کمیته اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به این مساله اشاره کرده است که حسابرسی که فاقد مبنای قوی تجربه در ....
داده های گزارشگری مسئولیت اجتماعی 129 شرکت بورسی از سال 90  الی 96
داده های گزارشگری مسئولیت اجتماعی 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت مجزا در دو شیت جمع آوری گردیده است (یک شیت جزئیات مربوط به داده های شاخص های...
مبانی نظری ریسک سقوط قیمت سهام: مفهوم، ویژگی ها و نظریه های ریسک سقوط قیمت سهام
سقوط قیمت سهام طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. این تغییرات در حالت کلی به دو صورت سقوط و رشد قیمت سهام رخ .....
مبانی نظری حق الزحمه حسابرس: مفهوم، نحوه تعیین و عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرس
حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا موسسه ی حسابرسی پرداخت می‌شود. یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابداری در حال حاضر ....
داده های شرکت های بورس تهران: اقلام ترازنامه شرکت ها از سال 90 الی 96
اقلام ترازنامه ای شرکت های شامل موارد زیر می باشد: وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری....
مبانی نظری تغییر (چرخش) حسابرس: مفهوم, دیدگاه ها و عوامل مرتبط با گردش حسابرس
فرانسیس و ویلسون (1988) بیان می‌کنند که فرآیند تغییر حسابرس به دو مرحله تقسیم می‌شود. زیرا دلایل مربوط به کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای ....
مبانی نظری رابطه کمیته حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه فکری و شاخص های حسابرسی مستقل
مشارکت در انتخاب حسابرسان مستقل، یکی از وظایف کمیته حسابرسی است. در این رابطه، کمیته‌ی حسابرسی، توصیه‌های لازم را به هیات مدیره ارایه کرده و در نهایت موجب انتخاب حسابرسان مستقل می شود...
ادبیات و مبانی کمیته حسابرسی : ویژگی ها، نقش ها و مزایای کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی یکی از کمیته‌های هیات مدیره واحد اقتصادی و متشکل از 3 تا 5 و در برخی موارد 7 نفر از اعضای غیر موظف هیات مدیره ی است که مسئوولیت نهایی نظارت بر کلیه ی فعالیت‌های مالی شرکت را بر ....
مبانی نظری تخصص حسابرس در صنعت: تعریف, اهمیت و رویکردهای شناسایی حسابرس متخصص صنعت
پیشرفت روزافزون فناوری و رخنه آن در واحدهای تجاری نیاز به رسیدگی چنین شرکت‌هایی را توسط حسابرسی متخصص، به امری ضروری بدل ساخته است. از سوی دیگر موسسات حسابرسی به خوبی دریافته‌اند برای این که سهم بازار خود....
مبانی نظری مالکیت مدیریت: مفهوم، نظریه ها و متغیرهای تاثیرگذار بر مالکیت مدیریت
سطوح مالکیت مدیریتی متفاوت است. این سطوح می‌تواند به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مورد استفاده قرار گیرد (جنسن و همکاران ، 1976). در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه‌های رفتاری مدیریت .....
داده های سود تقسیمی و سود هر سهم ( DPS و EPS ) شرکت های بورس تهران از سال 90 الی 96
داده های سود تقسیمی و سود هر سهم 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت های مدنظر پس از انجام غربالگری(حذف سیستماتیک) دارای شرایط زیر می باشند: ......
تعریف شفافیت سود حسابداری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری شفافیت سود
در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار مفهوم شفافیت به دو بعد تقسیم می شود، شفافیت قبل از معامله و شفافیت بعد از معامله. شفافیت قبل از معامله یعنی انتشار گسترده قیمت های مظنه بازار و پیشنهادهای قیمت......
مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری : مفهوم، تعریف و عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری عبارت است از عدم استفاده از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده که منابع جدید از منابع فعلی دارای ارزش بیشتری باشد. شایان ذکر است در ....
مبانی نظری مالکیت خانوادگی : مفهوم، ویژگی ها و نظریه های شرکت های خانوادگی (فامیلی)
ارائه تعریفی برای شرکت خانوادگی یکی از مسائل چالشی در تحقیقات پیرامون شرکت‌های خانوادگی می‌باشد. اگر چه بسیاری از محققین برای ایجاد یک تعریف فراگیر کوشیده اند، با این حال هنوز اجماعی در این باره ....
 داده های متغیر کیفیت افشا شرکت های بورس تهران از سال 88 الی 96
داده های متغیر کیفیت افشا (رتبه بندی شرکت ها از لحاظ کیفیت افشا) 418 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران....
داده های نسبت های مالی شرکت های بورس تهران از سال 92 الی 96
نسبت های مالی شرکت ها شامل موارد زیر می باشد: بازده دارایی، نسبت بازده سرمایه، بازده سرمایه در گردش، نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت جریان نقدی به فروش، رشد فروش، نسبت سودآوری، گردش حسابهای دریافتنی، نسبت سود خالص، نسبت سود به هزینه های مالی، نسبت بازده .....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد