پیشینه تحقیق کیفیت اقلام تعهدی : مطالعات داخل کشور
مظفری و رمضانی (1396) به بررسی رابطه بین اعتماد بنفس بیش از حد مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1380 در عضویت بورس اوراق بهادار .....
داده های جریان وجه نقد شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97
اقلام جریان وجه نقد شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:
شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی.....
داده های سود و زیانی شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97
اقلام سود و زیانی شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:
شرکت، نماد، صنعت، سال، درآمد حاصل از خدمات و فروش، جمع درآمدها، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های توزیع و فروش،.....
داده های ترازنامه شرکت های بورس تهران از سال 92 الی 96
داده های اقلام ترازنامه 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت های مدنظر پس از انجام غربالگری(حذف سیستماتیک) دارای شرایط زیر می باشند: 1. سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد؛ 2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند...
پیشینه تحقیق نرخ ارز : بررسی مطالعات داخل کشور در زمینه نرخ ارز
فرشاد فر (1396) به بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بازده اضافي سهام شرکت‌هاي صادر کننده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سال‌هاي 1388-1392 با با کاربرد داده‌هاي ترکيبي پرداختند. به منظور بررسي اين رابطه از مدل پنج عاملي قيمت گذاري آربيتراژ استفاده شده است. نتايج گوياي آن است که .....
لیست شرکت های فعال بورس پس از حذف سیستماتیک (غربالگری) تا پایان سال 1397
در تحقیقات حسابداری و مالی برای تعیین حجم نمونه به منظور انجام حذف سیستماتیک شرایط زیر را در نظر می گیرند:
1. سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد
2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند.....
لیست شرکت های بورسی که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نمی باشد
یکی از مواردی که در غربالگری (حذف سیستماتیک) انجام می شود، حذف شرکت هایی است که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نمی باشد. در این فایل، لیست شرکت هایی که در طی بازه زمانی سالهای 1380 الی 1396....
لیست شرکت های بورسی که تغییر سال مالی داشته اند
در تحقیقات حسابداری و مالی، برای تعیین حجم نمونه معمولا از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می کنند. بدین معنی که به صورت هدفمند، شرکت هایی را از جامعه آماری(شرکت های پذیرفته شده ...
پیشینه تحقیق حسابرسی مالیاتی : مطالعات داخل کشور
ملکیان و سروه (1396) به بررسي اثر اجراي حسابرسي مالياتي بررابطه بين ماليات ابرازي، تشخيصي و قطعي اشخاص حقوقي در ايران پرداختند. جامعه آماري شامل مودياني از اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي استان آذربايجان غربي، شرقي، شرق و جنوب تهران ....
پیشینه تحقیق بحران مالی : مطالعات داخل کشور
یعقوبی (1396) به بررسی رابطه بین حاکمیّت شرکتی و احتمال بروز بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد که حجم نمونه با توجّه به روش غربال گری 184 شرکت....
پیشینه تحقیق مالکیت دولتی : مطالعات داخل کشور
رضایی‌ و صباغی‌کردمحله (1396) به بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 پرداختند. محافظه کاری حسابداری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه‌گیری....
پیشینه پژوهش هزینه بدهی : مطالعات داخل کشور
مرادی و حسنی (1396) به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمرو شش ساله (از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395) انتخاب گردید و آزمون‌های ....
پیشینه تحقیق کمیته حسابرسی : مطالعات داخل کشور
رحمان‌پور و خلعتبری‌ (1396) به بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اثربخشی حسابرسی داخلی در صنعت خودرو سازی پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل 144 پرسش شونده از بین کلیه ذینفعان از گزارشات حسابرسان داخلی در صنعت خودروسازی از جمله اعضای هیات مدیره، حسابرسان داخلی و مستقل...
داده های متغیرهای مالی و حسابداری شرکتهای بورس تهران: داده های افزایش سرمایه
مبلغ سرمایه شرکت در قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه نمایش داده می شود. در طی سال مالی ممکن است شرکت از طریق شیوه های مختلف اقدام به افزایش سرمایه ...
داده های صورتهای مالی شرکتهای بورس تهران: داده های متغیر سود سهام پرداختنی
سود سهام پرداختنی یکی از اقلام بدهی های جاری شرکت می باشد. تحلیل آمار توصیفی داده های مربوط به سود سهام تقسیمی و سود سهام پرداختنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.....
مبانی نظری هموارسازی سود : مفهوم، ابزارها و روش های هموارسازی سود
هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که می‌کوشد نوسانهای سود را در طول زمان کاهش دهد. سود هموار شده می‌تواند بیشتر و یا کمتر از میزان واقعی باشد. هپ ورث (۱۹۵۳)، معتقد است که....
تعریف و نحوه اندازه گیری کمیته حسابرسی : استقلال، اندازه، تخصص و تصدی کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکتی است و همچنین یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی هیات مدیره....
تعریف « کیفیت حاکمیت شرکتی » : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری
در ادبیات مالی حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط دید که هم بین شرکت و مالکان آن (سهامداران)...
تعریف انحراف اهرم مالی: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری
در دانش مالی، مدیران مالی در برنامه ریزی سود، از وجود اهرم، چگونگی، کیفیت و کمیت آن استفاه می کنند تا واحد انتفاعی را در مقابله با مخاطرات(ریسک ناشی از هزینه های ثابت) ایمن ....
داده های صورتهای مالی شرکتهای بورس تهران: داده های متغیر دارایی نامشهود
دارایی نامشهود در شرکت ها شامل برند، سرقفلی، حق اختراع، امتیاز، دانش فنی، حق اشتراک، نرم افزارهای رایانه ای و ... می باشد .....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد