تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اهمیت آن
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت را می توان به عنوان روشی تعریف کرد که هزینه ها، فعالیت ها، عملکرد موضوع بها و منابع را بر مبنای رابطه علت و معلولی اندازه گیری می نماید. موضوع تعیین بها، فعالیت ها را و فعالیت ها منابع را مصرف می کنند. منابع بر مبنای استفاده فعالیت ها از آنها به فعالیت ها و هزینه های فعالیت به نسبت استفاده موضوع بها از فعالیت¬ها به موضوع تعیین بها (خروجی) تخصیص می یابد(کوکینز،2011).
تعریف مفهومی و عملیاتی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت
در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در میان شرکت ها و صنایع مختلف بوده ایم. این امکان که شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت اجتماعی، یک مزیت رقابتی به وجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرش های سرمایه گذاران نسبت به اجتماع بوجود آمده است نیز به شدت در سال های اخیر در حال افزایش است(وهای و الساید، 2015).
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) اظهار نظر حسابرس
صورت‌هاي مالي بخش عمده‌اي از اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان يك شركت را تامين مي‌كند. براساس چنين سطح اعتمادي به صورت‌هاي مالي، نقش حسابرسان نيز نقش حياتي است. حسابرسي صورت‌هاي مالي امري ضروري است
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) استمرار، تغییر و بهبود گزارش حسابرس
هدف از حسابرسي، ايجاد اطمينان نسبت به صورت هاي مالي است و كيفيت حسابرسي، این است كه صورت هاي مالي حسابرسي شده عاري از تحريفات با اهميت باشد. در واقع اين تعريف، بر نتايج حسابرسي تأكيد دارد و براساس آن، قابليت اطمينان به صورتهاي مالي حسابرسي شده، كيفيت حسابرسي را منعكس می‌کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد