ادبیات و مبانی نظری توانایی مدیریت (مروری بر مفهوم، جایگاه و ارزیابی توانایی مدیریت)
توانایی، یک توان و خصلتی باثبات و وسیع را مصور می‌سازد که شخص را به دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقید می‌کند. توانایی خصیصه‌ای عام و گسترده است و می‌توان آن را خارج از مرزهای سازمان ......
مبانی نظری نقدشوندگی سهام: مروری بر مفهوم، اهمیت و معیارهای سنجش نقدشوندگی
یکی از مباحث با اهمیت در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی است و از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی آن است. عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی‌ها اهمیت دارد. اهمیت نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی‌ها از تبلور مفهوم ریسک عدم نقدشوندگی .....
مبانی نظری تصاحب و ادغام شرکت ها: مروری بر ادبیات (مفهوم، دلایل و اهداف تصاحب شرکت)
یکی از استراتژی‌های سطح شرکت، استراتژی تصاحب و ادغام شرکتها است. تصاحب یک مفهوم کلی است که به انتقال کنترل شرکت هدف از یک گروه از سهامداران ......
معامله با اشخاص وابسته: مروری بر ادبیات و مبانی نظری (مفهوم، نظریه ها و اهمیت آن)
براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۲، شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که (متین فرد و همکاران، 1395):
الف. به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه:....
مبانی نظری بحران مالی (ورشکستگی؛  وضع نامطلوب مالی)
چهار اصطلاح عمومی عدم موفقیت ، ناتوانی در ایفای تعهدات ، نکول و ورشکستگی معمولا در ادبيات به جاي يكديگر مورد استفاده قرار می‌گيرند. عـدم موفقيـت، تـا حـدودي متفـاوت از معيارهـاي اقتصادي است. بدان معني كه نرخ بازده سرمايه تحقق يافته...
چسبندگی هزینه : مروری بر ادبیات و مبانی نظری
شناخت رفتار هزينه يكي از مباحث مهم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت است (هورنگرن ، 2006). در مدل سنتي رفتار هزينه، هزینه‌ها متناسب با تغيير محرك هزينه تغيير می‌كنند؛ يعني ميزان تغيير هزینه‌ها به ميزان تغيير در سطح فعاليت ....
تامین مالی : مروری بر ادبیات و مبانی نظری تامین مالی بدهی و سهام
. از جمله مهمترين روش تامين مالي در ميان شركت‌هاي سهامي فعال در بورس اوراق بهادار، وام‌هاي بلندمدت بانكي و انتشار سهام عادي است. با توجه به اينكه براي تامين مالي شركت‌ها هر دو منبع مذكور استفاده می‌شود و از طرفي واكنش بازار سهام ...
سیاست تقسیم سود: مروری بر ادبیات و مبانی تحقیق
سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است، زیرا سود تقـسیمی بیـانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکـی از مهـمتـرین گزینـه‌هـا و تـصمیمات پـیشروی مـدیران به شمار می‌رود. مدیران و مالکان می‌بایست تصمیم بگیرند که چه میزان از سود شرکت تقـسیم و چـه میزان در قالب سود....
سرمایه فکری : مروری بر ادبیات و مبانی نظری
از آغاز پژوهش درباره سرمایه فکری در اوایل دهه ۱۹۸۰، تعاریف متعددی از سرمایه فکری ارائه شده است. اگر چه این تعاریف با یکدیگر متفاوت هستند اما هیچ یک دیگری را نقض نمی‌کند چرا که بیشتر تعاریف ویژگی‌های یکسانی را بیان می‌کنند. بنتیس سرمایه فکری....
ادبیات و مبانی تحقیق محافظه کاری حسابداری
محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري،‌سال هاست كه مورد استفاده قرار می‌گيرد و علي رغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. به طوري كه می‌توان دوام و بقاي محافظه كاري ............
ادبیات و مبانی نظری هزینه نمایندگی
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه سرمايه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و از طريق انتخاب هیأت مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل اين فرآيند تفکیک مالکیت از مديريت شرکتها بود. جدايی مالکیت......
حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی : مروری بر ادبیات و مبانی نظری
جریان نقدي معیاري براي اندازه‌گیري عملکرد شرکتها است و وجه نقدي را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري یا توسعه دارایی، در اختیار دارد (تهرانی و حصارزاده، 1389). وضعیت جریانهاي نقدي یک شرکت.....
مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مسؤولیت اجتماعی شرکت با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه اقتصادي پایدار، کارکردن با کارمندان، خانواده، جامعه محلی و به طور کلی جامعه، .....
ادبیات و مبانی تحقیق سطح نگهداشت وجه نقد
وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش، همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت، على رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری به منظور تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از....
پیش‌بینی سود مدیریت (پیش‌بینی مدیریت از سود): مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق
پیش‌بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی در خصوص سود مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند و جنبه‌ای کلیدی از افشا به حساب می‌آید. هرچند نتیجه بسیاری تحقیقات نشان می‌دهد و مدیریت از طریق افشا، اطلاعات.....
عدم تقارن اطلاعاتی: مبانی نظری و شیوه های اندازه گیری
تقارن اطلاعات بدين معناست كه طرفين مبادله كننده به يك اندازه از كيفيت كالاي مورد مبادله و شرايط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتي اطلاق مي‌شود كه يكي از طرفين مبادله كننده ....
مبانی تحقیق ارتباطات سیاسی هیات مدیره
هزینه های سیاسی هزینه هایی هستند که برای تداوم فعالیت و حیات موسسه تجـاری بنا به الزامات قانونی و عرفی و محیط اقتصادی ضروری می باشد این قبیل هزینه ها یا بــه واسطه اعمال قانونی و مصوبات قانونی و یا از طریق فشارهای سیاسی به شرکت ها تحمیل می شود. از این قبیل هزینه های سیاسی می توان ....
بدهی (ظرفیت بدهی، ساختار و نوع بدهی، سررسید بدهی) :مروری بر ادبیات و مبانی نظری
بدهی عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. یک بدهی زمانی باید به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود که انتظار می روند طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری.....
مدیریت سود ( مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود): مروری بر ادبیات و مبانی نظری
در ادبیات حسابداری، مدیریت سود به عنوان گزارش نادرست سطح عملکرد اقتصادی شرکت توسط افراد درون‌سازمانی (به ویژه مدیریت) تعریف می‌شود که با هدف گمراه کردن ذینفعان و دست‌اندرکاران بازار سرمایه صورت می‌گیرد.....
مبانی نظری ساختار سرمایه: تعریف، نظریه ها و متغیرهای تاثیرگذار بر روی آن
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود از آن استفاده می کند(دیمیتریس و ماریا ، 2010)....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد