پاداش مدیریت: تعریف، اهمیت و مبانی نظری
پاداش به جبران خدمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و بخاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر اطلاق می شود(جاپلقیان، 1389). بر مبنای ماده 134 قانون تجارت مصوب..........
کیفیت گزارشگری مالی:مبانی نظری، فرآیند و معیارهای اندازه گیری آن
کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعات دیگر تفکیک می سازد و سودمندی اطلاعات را ارتقا می دهد همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای...
مبانی نظری حسابداری مدیریت استراتژیک و استراتژی های رقابتی
در گذشته نقش حسابداران مديريت سنتي به ارائه اطلاعات مفيد برای تصميم‌گيری محدود شده بود. حسابداری مديريت استراتژيك باعث ارتباط تمام فعاليتهای شرکت با استراتژی کسب وکار شده و موجب افزايش رقابت پذيری شرکت مي‌گردد (مانيورانگ و کاساسي ، 2013). بازنگری در شيوه‌های حسابداری مديريت....
مبانی نظری اجتناب مالیاتی (اجتناب از پرداخت مالیات)
مالیات یکی از ابزارهایی است که در سایر کشورها ممکن است بر سیاستها و تصمیم‌گیریهای واحدهای تجاری تاثیر گذارد. به طوری که از یک سو هزینه اجباری تلقی شده و از سوی دیگر بر نحوه سرمایه‌گذاری و همچنین تامین مالی شرکتها اثر می‌گذارد (دزایی و دارماپال ، 2009). به همین جهت، یکی از برنامه‌ها.........
ادبیات و مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت - ABC
بهای تمام شده محصول، عبارت است از حاصل جمع مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت . بهایابی عبارت است از فرایند تعیین بهای موضوع بهایابی که می تواند کالا یا خدمت باشد(احمدی، 1395). بهايابي بر مبناي فعاليت، با تمركز بر فعاليت
مبانی و ادبیات تحقیق بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر بودجه ریزی عملیاتی، برنامه، باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شود(پناهی،1384). بودجه ریزی عملیاتی به دنبال
ادبیات و مبانی تحقیق حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از فرآیندها، قوانین، سیاستها و روشهاست که به نحوه هدایت، اداره و کنترل سازمانها یا شرکتها و همچنین نحوه تعامل ذینفعان مختلف در راستای اهداف سازمان و یا شرکت می‌پردازد. ذینفعان عمده در مبحث حاکمیت شرکتی عبارتند از سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت ارشد (اجرایی)، کارکنان سازمان، وام دهندگان، مشتریان، تأمین کنندگان......
ادبیات و مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتست از مولفه و عنصری از سازمان که از طریق پردازش رویدادهای مالی، اطلاعات هشدار دهنده مربوط به ثبت و نتایج و اطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کننده‌گان از اینگونه اطلاعات قرار می‌دهد. بعبارت دیگر.....
ادبیات تحقیق و مبانی نظری کنترل داخلی
کنترل داخلی، فرایندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و سایر كاركنان طراحی می‌شود تا اطمینان معقولي درباره دستیابی به اهداف واحد تجاری در سه گروه اهداف (عملیاتی، گزارشگری و رعایتی) حاصل شود. در این تعریف، مفاهیم اساسي زیر بيان شده است.....
ادبیات و مبانی نظری بیش اعتمادی مدیریت
اطمینان بیش از اندازه، یکی از مهم ترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. روانشناسان یک فرد با ویژگی های رفتاری فرا اطمینانی را به عنوان فردی تعریف می کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است(بیش از آنچه واقعیت دارد).
ادبیات و مبانی نظری تقلب در گزارشگری مالی
تقلب شامل اقدامات عمدى است و کسی مرتکب آن می‌شود که از فریب، نیرنگ و حیله گری استفاده کرده است. اینگونه اقدامات را در دوگونه از ظاهرسازى می‌توان طبقه‌بندی کرد: اظهار کذب و پوشیده داشتن حقیقت....
ادبیات و مبانی نظری چرخه عمر شرکت
چرخه عمر شرکت از جمله مفاهیمی است که طی چند دهه اخیر وارد حوزه های گوناگون مرتبط با شرکت شده است(یان، 2010).تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند(کرمی و عمرانی، 1389)...
مفهوم گزارشگری مالیاتی و اهمیت آن
مالیات یکی از عمده ترین ابزارهای سیاستی دولت ها و مهم ترین منبع درآمد و تامین هزینه های مربوطه می باشد. در کشورهای پیشرفته، مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست های مالی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی و تامین هزینه های دولت محسوب می گردد. حال که مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی در تعین بودجه کشور ها است و دولت ها در جهت جایگزین نمودن مالیات به جای نفت برای تامین بودجه و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق مالیات تلاش می نمایند لازم است تا قانون گذاران با اصلاح قانون و دولت ها با اجرای صحیح قوانین برای دسترسی به این هدف مهم گام بردارند
مفهوم پاداش مدیریت و اهمیت آن
در عمل از طرحهای مختلفی برای پرداخت پاداش به مدیر استفاده می شود که طرح پاداش مبتنی بر عملکرد یکی از انواع آن است. در این طرحها از مبانی و معیارهای مختلفی مانند مبنای حسابداری، اقتصادی، تلفیقی و مدیریت مالی می توان استفاده نمود(آذربایجانی و همکاران،1390). به دلیل استفاده از مبنای حسابداری مانند بازدۀ داراییها برای ارزیابی عملکرد مدیر و پرداخت پاداش بر اساس آن در شرکتها، پژوهشهای زیادی به بررسی ارتباط بین عملکرد و پاداش پرداخته اند
تعریف توانایی مدیریت و اهمیت آن
در یک دیدگاه کلی توانایی مدیریت و سنجه های مختلف آن یکی از بعدهای سرمایه سازمانی محسوب می شود که در یک طبقه بندی کلی، جزء‌ دارایی های نامشهود می باشد. دمرجیان و همکاران توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف می کنند. این منابع در شرکت ها شامل بهای موجودی ها، هزینه های فروش، اداری و عمومی، دارایی های ثابت مشهود، اجاره های عملیاتی، هزینه های تحقیق و توسعه و دارایی های نامشهود شرکت می شود(دمرجیان، 2012).
مفهوم استرس کاری حسابرسان و اهمیت آن
استرس، پدیده‌ای پیچیده در زندگی است که گاهی مشکل ساز می‌شود و اگر انسان قادر به سازگاری با آن نباشد، جسم و روان او مورد تهدید قرار می‌گیرد. درواقع، فشار و استرس کاری علاوه برایجاد مشکلات برای فرد، پیامدهای نامناسبی را نیز برای سازمانها و ادارات دارد. پیامدهای استرس، بروز بیماریهای مختلف جسمی و روانی و آسیبهای اجتماعی مانند کاهش کیفیت و توان کاری، انزوا و رفتارهای منفعلانه یا واکنشهای تهاجمی و پرخاشگرایانه را شامل می‌شود
تئوری بازی ها در حسابداری
نظریه بازی ها علمی است که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد. به تعبیر دیگر نظریه بازی ها علم مطالعه تعارض ها و همکار ها بین بازیگران عاقل است. هدف اصلی نظریه بازی ها دادن نگرش و دیدگاه است که براساس آن بازیگران بایستی عاقلانه رفتار کنند(علی نژاد و زمانی، 1395).
تعریف سیاست تقسیم سود و اهمیت آن
سود نقدی عبارت است از قسمتی از عایدات شرکت که به صورت نقد به سهامداران پرداخت می شود. توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران، صورت سود و زیان و اقلام آن می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند(شجاع، 1391).تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم، قابل بحث است. از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند....
مفهوم پیش بینی سود مدیریت و اهمیت آن
پيش‌بيني سود توسط مديريت(به صورت اختياري و يا اجباري) يكي از مكانيزم‌هايي است كه مديريت از طريق آن اطلاعاتي را درباره وضعيت سودآوري آتي شركت ارائه مي‌كند. ارائه اين اطلاعات يكي از ابزارهايي است كه از طريق آن مديران، انتظارات بازار نسبت به سودآوري شركت، اعتبار شركت در خصوص شفافيت اطلاعاتي و نيز دقت اطلاعات ارائه شده را مديريت مي‌كنند(هيرتس،2008).
مبانی نظری کمیته حسابرسی داخلی
كميته حسابرسي بخش جداناپذير از حاكميت شركتي (راهبري شركت) محسوب مي شود. كميته حسابرسي مسئوليت نظارت بر فرايند گزارشگري مالي، ارزيابي فرايندهاي مربوط به ريسك و كنترل داخلي، ارزيابي فرايند حسابرسي (داخلي و خارجي) و اطمينان از رعايت قوانين و مقررات شركت را بعهده دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد