نتایج: 3
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2005 الی 2019) در حوزه ارزش شرکت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی ارزش شرکت,مطالعات خارجی ارزش شرکت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ارزش شرکت از سال 2005 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ارزش شرکت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Agyemang-Mintah, P. and Schadewitz, H. (2019), "Gender diversity and firm value: evidence from UK financial institutions", International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 27 No. 1, pp. 2-26. https://doi.org/10.1108/IJAIM-06-2017-0073

Ammann, M.l، Oesch, D. And M. Schmid, M. (2010). Corporate Governance and Firm Value. Ph.D. thesis, University of St. Gallen، University of Mannheim

Bilafif, S. M., & Ibrahim, A. (2019): Effect of capital structure decisions on firm value of listed manufacturing firms in Mombasa County. The Strategic Journal of Business & Change Management, 6 (2), 658 –677.

Black, Bernard، Kim,Woochan،Jang,Hasung and Park, Kyung suh.(2012). How Corporate Governance Affects Firm Value:Evidence on Korea.This paper can be downloaded from the Social Science Research Network electronic library at: http://ssrn.com/abstract=844744

Chaleeda, Md. Aminul Islam, Tunku Salha Tunku Ahmad&Anas Najeeb Mosa Ghazalat .(2019).The Effects of Corporate Financing Decisions on Firm Value inBursa Malaysia. International Journal of Economics and Finance; Vol. 11, No. 3; 2019 doi:10.5539/ijef.v11n3p127

Chen, X. Hu, N. Wang, X. Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China, Nankai Business Review International, Vol. 5, Iss1, pp. 25–42.

Desai, M. & Dharmapala, D. (2009b). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. National Tax Journal, Vol. 62, pp. 169-186.

Durnev, A., and H. Kim. (2005). To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation. Journal of Finance, Vol. 60, Pp. 1461–1493

Evaria Novita, Kusdi Rahardjo, Imam Suyadi. (2019). THE INFLUENCE OF FIRM FINANCIAL PERFORMANCE ON DIVIDEND POLICY AND ITS EFFECT TO THE FIRM VALUE (Study at Manufacturer Companies Listed in Indonesia Stock Exchange for the Period of 2010-2012). DOI: https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.02.3

Fisman, R., Heal, G. & Nair, V. B. (2008). "A model of corporate philanthropy". Working paper. Columbia University, New York.

Gaio, Cristina and Raposo, Clara C. Earnings Quality and Firm Valuation: International Evidence, (June 2011), Accounting & Finance, Vol. 51, Issue 2, pp. 467-499, 2011, Available at SSRN

Han-Min Wang, D., Chen, P., Hui-Kuang Yu, T. & Hsiao, C. (2015)." The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm Press. In Research, Business Of Journal performance". doi:10.1016/j.jbusres.2015.06.003.

تعریف مفهومی و عملیاتی ارزش شرکت - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف ارزش شرکت,نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر ارزش شرکت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی ارزش شرکت نحوه اندازه گیری ارزش شرکت ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ارزش شرکت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1396
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مطالعات انجام شده داخل کشور ارزش شرکت,پیشینه پژوهش ارزش شرکت
در این نوشتار، پس از بیان اهمیت در خصوص بحث ارزش شرکت، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ارزش شرکت از سال 1394 الی 1396 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ارزش شرکت- فرمت word

مقدمه.......................................................................................................... 2
مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................3
منابع و ماخذ................................................................................................ 21
منابع و ماخذ
1. ابراهیم پور، سهیلا (1395). اثر مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی راه دانش- بابل
2. احمدی، شیما (1395). ارتباط تنوع بخشی شرکتی با ارزش شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)
3. آذرنیاد، مریم (1395). تاثیر دفعات بازنگری پیش بینی هر سهم بر نقدشوندگی ، هزینه سرمایه سهام عادی و ارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
4. اصغریان، مهدی (1394). رابطه ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، مؤسسه آموزش عالی رجاء
5. افشار، حمید (1395). بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: بازار بورس تهران طی سالهای 93-88) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
6. اکبری شمس آبادی، نرگس (1394). بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری، نسبت سرمایه‌گذاران نهادی و مخارج سرمایه‌ای بر نوسانات ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
7. امیری، امیر (1395). بررسی رابطه بین ریسک پذیری، بیش اعتمادی مدیریت و ارزش شرکت (شواهد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
8. انگورج تقوی، سارا (1394). بررسی تاثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین تنوع بخشی و ارزش شرکت (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
9. باسره، احسان (1395). بررسی تاثیر دسترسی به منابع مالی بر روی رابطه بین سرمایه در گردش و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه ارومیه
10. باقر بداغی، نگین (1395). بررسی رابطه ی بین تنوع فعالیت شرکت و ارزش شرکت در زمان رکود اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
11. بدیعی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر نوآوری و ساختار مالکیت با میانجیگری فرصتهای سرمایه گذاری بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه ارومیه
12. بشرونتن، موسی (1396). بررسی تاثیرگذاری برنامه ریزی مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر ارزش حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی
13. بلندنظر، فاطمه (1395). بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی راه دانش بابل
14. بهتاش، شهلا (1394). حاکمیت شرکتی کیفیت گزارشگری و ارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه خاتم
15. بهروزفر، نسرین (1394). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر اظهار نظرحسابرس مستقل، ارزش شرکت و واکنش سرمایه گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان
16. پاشایی، ترحم (1395). بررسی رابطه بین کیفیت افشا داوطلبانه اطلاعات زیست‌محیطی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
.....................................................................
...........
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز