نتایج: 2
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی بازده حقوق صاحبان سهام,پیشینه تحقیق بازده حقوق صاحبان سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام از سال 1392 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده حقوق صاحبان سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

ابوطالبیان رنجکش, بهاره، ۱۳۹۵، رابطه بین حاشیه سود و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت با سطح افشاءاطلاعات، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق

امینی, جواد و علیرضا خورسند، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر بازده سرمایه‌گذاری(ROI)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، سود هر سهم(EPS) و ارزش افزوده بازار(MVA) بر بازده سهام در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس

آقابابایی شرمه, محمد و روزبه عزیزمحمدی، ۱۳۹۷، ارزیابی تاثیر کارایی سرمایه انسانی بر قدرت سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت داروسازی ایران، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

برزگراول, محمد، ۱۳۹۶، عوامل داخلی و خارجی موثر بر سودآوری بانک‌ها با معیار بازده تعدیل شده حقوق صاحبان سهام، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

پورحسین ذکریائی, شهاب؛ مجید ششمانی و مهدی خرم، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین
پیرایش, رضا و نرگس نصیری، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز

توکلی, زهرا و سید یحیی اسدالهی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر بازده حقوق صاحبان سهام، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

جلالی, نسیم؛ غلامرضا کرمی‌و حمزه دیدار، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر تنوع سازی کسب و کار بر ریسک، سودآوری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی‌کاربردی شوشتر

تعریف مفهومی و عملیاتی بازده حقوق صاحبان سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف بازده حقوق صاحبان سهام,نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر بازده حقوق صاحبان سهام پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی بازده حقوق صاحبان سهام, نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام, منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد