نتایج: 1
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تامین مالی وام بانکی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی تامین مالی وام بانکی,مطالعات داخلی تامین مالی وام بانکی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تامین مالی وام بانکی از سال 1392 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تامین مالی وام بانکی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

اثنی عشری، حمیده. (1396). رابطه تامین مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت حسابرسی، نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، (پياپي 31)، بهار 1396 شماره1

اسکندری، علیرضا و میلاد سلگی، ۱۳۹۷، بررسی اثر فرصت طلبی مدیریتی برهزینه تامین مالی بدهی دربورس اوراق بهادارتهران، دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

امامی، علی اصغر.(1395). وام بانکی، بحران‌ها و تغییر ساختار مالکیت در بانک‌های ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌شاهرود

امینی، رحمت اله؛ فریدون احمدی و محمد نظری پور، ۱۳۹۳، بررسی عوامل موثر بر تصمیم مشتریان برای گرفتن وام بانکی، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی‌و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول

آذین فر، کاوه؛ معصومه یزدانی ورزی و رحمت اله آزاد، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر وام‌های بانکی بر رشد تولید، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران، شرکت همایش آروین البرز

برندک، سجاد و مریم یگانی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر نوع گزارش حسابرسی بر ظرفیت وام گیری با مخارج وام، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

بیات، علی و زهرا ابراهیمی، ۱۳۹۷، وضعیت مالی و روش‌های تامین مالی شرکت و اثر آن بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد