نتایج: 1
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی,مطالعات داخلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی از سال 1396 الی 1401 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده:

احمدی، بهاره،1400،بررسی ارتباط بین رشد داراییها، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام با تاکید بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران،تهران

برزگر، معصومه،1400،بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 44

بزاززاده تریتی، حمیدرضا و شاکری مجد، آسیه،1400،اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بنابی قدیم، رحیم و واعظ، سید علی،1400،بررسی رابطه شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره: 28، شماره: 1

پاکدلان، سعید و آذربراهمان، علیرضا و آذربراهمان، جلال و شیخ نظر، مجتبی،1400،بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 54

پاکدلان، سعید و آذربراهمان، علیرضا و باقری دادوکلائی، فائزه،1401،بررسی رابطه بین سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی، فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، دوره: 6، شماره: 1

و....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز