نتایج: 1
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق گزارشگری یکپارچه,مطالعات داخلی گزارشگری یکپارچه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه از سال 1392 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری یکپارچه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

ابوالفتحی، حسن؛ نوراله زاده، نوروز؛ جعفری، محبوبه، خسروی پور، نگار.(1400). بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی های شرکتی، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 11، شماره 2، صص 235-262

احتشام مهر، حسین؛ کامیابی، یحیی؛ خلیل پور، مهدی.(1400). رابطه کسب و کار هوشمند و گزارشگری یکپارچه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی و توسعه. دوره 15، شماره 4، صص 333-351

ابوالفتحی, حسن, نوراله زاده, نوروز, جعفری, محبوبه, خسروی پور, نگار(1399). بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد آتی شرکت‌ با تاکید برنقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 9(35), 119-133.

بابادی، کامران (1396). مطالعه عوامل موثر بر میزان افشای اطلاعات گزارشگری یکپارچه در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (گروه دارویی،شیمیایی، خودرویی و غذایی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

بابادی، کامران و فخاری، حسین،1397،بررسی تجربی تاثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطلاعات گزارشگری یکپارچه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران،

بیگلری، جلال (1394). مطالعه ارتباط بین یکپارچگی مدیران اجرایی، اظهار نظر حسابرس و تقلب در گزارش‌های مالی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز