نتایج: 1299
محافظه کاری مطلوب با دستکاری سود
نشریه:
سال: - 2015
زبان: انگلیسی
صفحات: 41
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: محافظه کاری حسابداری,تعصب گزارشگری,انگیزش های مدیریت,دستکاری سود
تمرکز مالکیت و مدیریت سود: بررسی ادبیات
نویسنده: Tang-mei YUAN
نشریه: International Conference on Social Science and Management
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 6
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تمرکز مالکیت,مدیریت سود,تئوری نمایندگی
ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه
نشریه: Springer
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 24
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: گزارشگری مسئولیت اجتماعی,عدم تقارن اطلاعاتی,هزینه سرمایه,افشا اختیاری
تاثیر تجربه کاری حسابرسان، استقلال، بی طرفی، درستی، صلاحیت و مسئولیت بر کیفیت حسابرسی
نشریه: Journal of Economics & Business
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: کیفیت حسابرسی,استقلال حسابرس,تخصص حسابرس,صلاحیت حسابرس,تجربه حسابرس
تأثیر افشای داوطلبانه، بتا سهام، و اندازه شرکت بر هزینه سرمایه
نویسنده: Yati Mulyati
نشریه: Jurnal Keuangan dan Perbankan
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 10
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: افشا اختیاری,اندازه شرکت,هزینه سرمایه,بتا سهام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد