نتایج: 1351
حق الزحمه حسابرس و فساد
نشریه: ssrn
سال: - 2016
زبان: انگلیسی
صفحات: 23
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حق الزحمه حسابرس,اندازه حسابرس,فساد,نوع حسابرس
آیا موسس شرکت نسبت به مدیرعامل متخصص، اعتماد بیش از حد بیشتری دارد؟
نشریه: Wiley
سال: - 2016
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: اعتماد بیش از حد مدیریت,موسس شرکت,مدیرعامل متخصص,تعصب مدیریت
تاثیر میانجی مدیریت سود واقعی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و عملکرد شرکت با اثر تعدیلی IFRS
نویسنده: Amel KouaibAnis Jarboui
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 31
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: بیش اطمینانی مدیریت,مدیریت سود واقعی,عملکرد شرکت,استانداردهای گزارشگری بین المللی
عوامل تعیین کننده مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته: بررسی ادبیات
نشریه: Wiley
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت,افشا مسئولیت اجتماعی شرکت
چگونه رهبری پایدار بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است؟ انتخاب های مرتبط با تعیین سرپرست گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت
نشریه: Springer
سال: - 2015
زبان: انگلیسی
صفحات: 17
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: گزارشگری مسئولیت اجتماعی,عملکرد مالی,مدیریت ارشد
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز