نتایج: 7
چالش ها و فرصت های اجرای حسابداری آب های زیرزمینی عمومی
نشریه: Taylor & Francis Group
سال: - 2018
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابداری آب,حسابداری مدیریت,اهداف حسابداری آب
حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای نحوه عمل شرکت
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری مدیریت آب,حسابداری مدیریت زیست محیطی,حسابداری آب

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد