نتایج: 1362
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه ساختار سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق ساختار سرمایه,مطالعات داخلی ساختار سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار سرمایه - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده:


ایمانی، عرفان،(1402)،تامین مالی مجدد، سود آوری و تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

روجائی، حامد و نسیمی، محمدعلی،(1402)،بررسی رابطه بین ریسک جریان نقد و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

داودی، ابراهیم،(1402)،بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات با ساختار سرمایه شرکت‌ها،نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

اشراقی، امیرحسین و طباطبائیان، مریم السادات،(1402)،بررسی نقش تعدیلگر عوامل خاص ساختار مالکیت شرکت در رابطه بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد شرکت‌های عضو بازار سرمایه تهران،نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

کنجوریان، مجتبی،(1402)،تاثیر ساختار سرمایه و ریسک اعتباری بر عملکرد مالی، سودآوری و بازده دارایی،هشتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران،تهران،

هاشمی‌گهر، محسن،(1402)،نقش مدیریت سود و ساختار سرمایه در علامت دهی درماندگی مالی،دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری،تهران

خردمند، علی و غیاثی، مرضیه،(1402)،تاثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 81

صادقی، احمد و فعال ثمرین، محسن،(1402)،بررسی رابطه بین چرخه عمر واحد تجاری و انتخاب ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه نظریه‌های اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 1
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه حق الزحمه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حق الزحمه حسابرس,پیشینه مطالعات حق الزحمه حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حق الزحمه حسابرس از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حق الزحمه حسابرس - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................23
برخی از منابع مورد استفاده:

اکبری، طاهره و یوسفی، محمدعلی و عمادی پرمکوهی، سیدجواد،(1402) ،بررسی تاثیر اعتمادبه نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 80

امینی، علی و سپهریان، سمیرا،(1401) ،بررسی رابطه رتبه راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران

جامعی، رضا؛ نجفی، قاسم. (1398). بررسي رابطه بين افشاي مسئوليت اجتماعي شركت و حق الزحمه حسابرسي. نشریه دانش حسابداری مالی، شماره1

حسین دوست، امید و نویدی عباسپور، ابراهیم،(1400)،تاثیر حق الزحمه‌های غیرعادی حسابرس بر کشف ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی،دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان

حسینی هولاری، سیده فاطمه و داداشی، ایمان و نوع پرور ساروی، پونه،(1402)،تمرکز مالکیت و حق الزحمه غیرعادی حسابرس مستقل؛با تاکید بر کیفیت محیط ناکارآمد صاحبکار و حسابرس،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

خانی, ذبیح الله؛ حسین رجب دری و مریم اکبرزاده، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین افشای ریسک شرکت و حق الزحمه حسابرسی، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، شیراز، دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1398 الی 1402) در حوزه مدیریت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 30
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مدیریت سود,پیشینه پژوهش مدیریت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود از سال 1398 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مدیریت سود - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................23
برخی از منابع مورد استفاده:

احسانی، محمد و انور خطیبی، سعید،(1402)،بررسی نقش تعدیل گری مدیریت سود بر رابطه میان اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت،دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

اشرفی، عالیه و سلمانی، زهرا و موسوی، سیدحسن،(1402)،نقش وابستگی سیاسی و درماندگی مالی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی،تهران

اکبری، الهام و کلانتری، مجید و صادقی لفمجانی، محمدعلی،(1401)،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق ذخایر زیان وام در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره: 8، شماره: 4

امینیان، ابوالفضل و صادقی، پرویز و روستا، علی،(1401)،مدیریت سود تحقیق و توسعه با نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری حسابداری،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

بستانی، فرشته و خضری پور، محمدرضا،(1402)،تاثیر انعطاف پذیری حسابداری بر انتخاب‌های سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، در مدیریت سود،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

بستانی، فرشته و شفیعی، حسین،(1402)،مشوق‌های مدیرعامل و تاثیر آنها بر مدیریت سود،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد

جان بزرگی، مجتبی،(1401)،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی اقلام تعهدی و بازده سهام،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تصدی حسابرس,پیشینه مطالعات دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................18
برخی از منابع مورد استفاده:


افشارپور، فرهاد و رحیمی‌دستجردی، محسن،1402،بررسی تاثیر تعدیلی دوره تصدی مدیر عامل بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

اکبری، طاهره و یوسفی، محمدعلی و عمادی پرمکوهی، سیدجواد،1402،بررسی تاثیر اعتمادبه نفس مدیران و تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 80

باباخانی لشکان، عارف و نوربخش لنگرودی، محسن محمد،1402،تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پدیرفته شده در بورساوراق بهاردار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱،تهران

پورطاهر اقدم، فرزانه، نیکومرام،‌هاشم، & رهنمای رودپشتی، فریدون. (1402). تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس. حسابداری مدیریت، 16(56)، 1-18.

حاتمیان، وحید،1398،بررسی تاثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 2، شماره: 8

حاجی بگلو ح.، موسسی م.، & بیات مختاری پ. (1402). اثر تعدیل کننده دوره تصدی حسابرس بر رابطه اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی. نشریه علمی‌رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 7(24)، 689-712.

حسن پور، داود و صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر،1400،واکاوی نقش تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس در مدیریت اقلام تعهدی شرکت‌ها،دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیریت,پیشینه تحقیق پیش بینی مدیریت از سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه پیش بینی سود مدیریت - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده:

احدی سرکانی، سیدیوسف و مهرپور شیجانی، علی،1399،بررسی تأثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک سیستماتیک،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران

بشکوه، مهدی و نصیری، مصطفی،1398،تاثیر رفتار هزینه بر دقت پیش بینی سود مدیریت،کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهران،

حاج نوروزی، احمد، فاضلی، نقی، فغانی ماکرانی، خسرو. (1401). ارائه الگوی دقت پیش‌بینی سود مدیریت بر اساس معیارهای نوین اخلاق. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

حاجی علیزاده، سحر و دسینه، مهدی،1399،تاثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تاکید بر مازاد جریانات نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دهقان، فاطمه، پورحیدری، دکتر امید & خدامی پور، دکتر احمد. (1401). رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل. توسعه و سرمایه () 85-105.

دهقان، فاطمه، پورحیدری، امید، خدامی پور، احمد.(1401). تأثیر کیفیت پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار مالکیت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. دوره 14، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 51-76

رضائی، اصغر،1400،رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران،

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز