نتایج: 1185
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تردید حرفه ای حسابرس,پیشینه مطالعات داخلی تردید حرفه ای حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس از سال 1389 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مقدمه...............................................................................................................2
مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................4
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

ابوطالبی اسرمی، مریم و مهدی علی نژاد ساروکلایی، ۱۳۹۶، دیدگاه دکارت و پیرس در تردید حرفه‌ای حسابرس، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دبیرخانه کنفرانس

احمدی ترکمانی، احسان (1389). الویت‌بندی ویژگی‌های شخصی حسابرسان، بر قضاوت حرفه‌ای آنان با فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد سمنان

آزادی، فاطمه و محمد کیامهر، ۱۳۹۷، تاثیر اخلاق، تجربه و صلاحیت بر کیفیت حسابرسی با تردید در حسابرسی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املش

آزادی، فاطمه و محمد کیامهر، ۱۳۹۷، ویژگی‌های کیفیت حسابرسی همراه با تردید حسابرس، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املش

بایرامی‌بارازی، سعید و غلامرضا رضایی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر میزان شاخص‌های شک و تردید حرفه‌ای، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

بایرامی‌بارازی، سعید و غلامرضا رضایی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر دوره تصدی بر میزان شک و تردید حرفه‌ای حسابرسان، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

بندش، محمد؛ سیدمیربخش کامرانی موسوی و آرش نادمی، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر چرخش حسابرس و شک گرایی حرفه ی حسابرس بر کیفیت حسابرسی، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو

پازوکی، پژمان (1394). ارتباط بین تردید حرفه‌ای حسابرسی و اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت صاحبکار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رجاء

پوربهبهانی، امین (1387). بررسی رابطه حسابرس- صاحبکار با تأکید بر مدت تصدی حسابرسی و تغییر حسابرس در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

تحریری، آرش، پیری سقرلو، مهدی. (1395). درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه‌ای در کار حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 117-135.

جهانی، امیرمسعود، ۱۳۹۲، کاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه عصبی بر جانبداری در قضاوت و تردید حرفه‌ای حسابرسان، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد گچساران

حسین پور، مجتبی، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر درستکاری ، بیطرفی و صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای حسابرسان بر عملکرد دیوان محاسبات، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی

رجبعلی زاده، جواد (1395). بررسی رابطه بین دو بُعد شکاکیت و بی‌طرفیِ تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس و تاثیر آن بر سطح رضایت از حق‌الزحمه حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

رضایی لاله، محمد و مرتضی متوسل، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ایده آل گرایی بر میزان شک و تردید حرفه‌ای در حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

رضایی لاله، محمد و مرتضی متوسل، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ویژگی‌های شغلی بر میزان تردید حرفه‌ای حسابرسان (مطالعه موردی: حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

داده های جریان وجه نقد شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های جریان وجه نقد,داده های اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت های بورس
در این فایل داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام صورت جریان وجه نقد، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 93 تا 97 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال و .....


فرمت فایل: Excel

اقلام جریان وجه نقد شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، فروش سایر دارایی ها، خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت، فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید سرمایه گذاری بلند مدت، فروش سرمایه گذاری بلند مدت، وجوه حاصل از باز خرید اوراق مشارکت و سپرده های بانکی، سایر وجوه پرداختی یا دریافتی، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، وجوه حاصل از افزایش سرمایه، وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال، مبادلات غیر نقدی
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت,مطالعات انجام شده داخل کشور حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، نورالله و کسری کیهاشی، ۱۳۹۴، بررسی نقش تکنیکهای حسابداری مدیریت دربهبود مدیریت عملکرد سازمان مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا

ایمانی، محمد؛ محمود معین الدین و نسیم شاهمرادی، ۱۳۹۶، تاثیر محیط و تغییرات آن برسطح استفاده کنونی شرکت‌ها از فنون عملیاتی حسابداری مدیریت و تکامل استفاده از این تکنیک‌ها، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان،

براتی، رضا و عبدالکریم مقدم، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر خصوصیات محیطی و سازمانی بر شیوه‌های حسابداری مدیریت (امور مالیاتی استان لرستان)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

برزگر، قدرت الله و مرضیه خانگلی، ۱۳۹۴، بررسی پذیرش روش‌های حسابداری مدیریت در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی:شهرک‌های صنعتی استان مازندران)، اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، تهران، موسسه علمی‌کیان پژوهان

پیرایش، رضا و شادی دانش پرور، ۱۳۹۴، ارزیابی تأثیر تکنیک‌های حسابداری مدیریت در ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در بین شرکت‌ها، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه

پیرایش، رضا و شهناز نصیری، ۱۳۹۳، تاثیر استفاده از حسابداری مدیریت در موفقیت شرکت، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز


جهان پناه، کمال الدین، ۱۳۹۶، نوآوری‌های مالی در حوزه حسابداری مدیریت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

حیرانی، فروغ؛ یاسر صولتی و مسعود دهقانی قمشالی، ۱۳۹۳، رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش

خدامی‌پور، احمد و سپیده راجی زاده، ۱۳۹۶، نقش میانجی حسابداری مدیریت در رابطه بین طراحی سیستم هزینه یابی و عملکرد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

دارایی، ندا و سودا وحیدزنوزی، ۱۳۹۶، تحلیل اثربخشی و کارآیی سیستم حسابداری مدیریت در شرکت‌های شهرک صنعتی شهر تبریز، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

رحیم، جواد، ۱۳۹۷، ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت و ارزش مشتری در شرکت سیمرغ خراسان، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان،

رستمی‌مازویی، نعمت و حمیدرضا مختاری نژاد، ۱۳۹۶، تبیین نقش تعدیل گر مدیریت دانش در تاثیر بکارگیری روش‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت، همایش ملی پژوهش‌های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین، تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تنکابن،


رضاخانی، مجید؛ فرهاد زاهدی و اعظم روستایی، ۱۳۹۵، بررسی تدثیر ابزارهای مدیریتی حسابداری مدیریت بر مدیریت هزینه در سازمان‌ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری کرج) ، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، مالزی -جزیره پنانگ دانشگاه USM، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

روحانی، محمد؛ محمدعلی دهستانی و فروغ حیرانی، ۱۳۹۷، شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‌سروش حکمت مرتضوی

داده های سود و زیان شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های سود وزیان بورس تهران,داده های اقلام سود و زیان شرکتهای بورس

در این فایل داده های اقلام صورت سود و زیان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام صورت سود وزیان، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 93 تا 97 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:

نام شرکت، نماد، صنعت، سال، درآمد حاصل از خدمات و فروش، جمع درآمدها، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های عمومی و اداری، خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، سود ناویژه، سود (زیان) عملیاتی، هزینه‌های مالی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری، خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)، سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات، مالیات، سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات و .....


فرمت فایل: Excel
اقلام سود و زیانی برای کلیه شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(مشاع)، سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری، فروش خالص - درآمد حاصل از خدمات، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها، سود حاصل از سایر فعالیت‌ها، سایر هزینه‌های بیمه‌ای، سایر هزینه ها، جمع هزینه‌ها (عملیاتی)، جمع هزینه‌ها، بهای تمام شده املاک واگذار شده و خدمات ارائه شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته - خدمات ارائه شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود (زیان) عملیاتی، سود (زیان) قبل از تحصیل شرکتهای فرعی تحصیل شده، هزینه خسارت، هزینه سهم وزارت کشور، هزینه عوارض شخص ثالث، هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی، هزینه سهم ناجا، هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی، هزینه های تاسیس، هزینه های مالی تسهیلات لیزینگ، هزینه‌های اداری و عمومی و پرسنلی، هزینه‌های مالی، هزینه های تبلیغات، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه سهم بهداشت، هزینه ذخیره تسهیلات و مطالبات، هزینه خسارت سهم نگهداری، هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری، هزینه های پرسنلی، هزینه افزایش نسبت دارائیهای ثابت و وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استهلاک، هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ (هزینه سود و کارمزد تامین منابع مالی)، هزینه کل، سود ناویژه، سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات، سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات، برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها، سایر اندوخته های مصوب سال قبل، سایر اندوخته‌ها، پاداش هیئت مدیره، مالیات، پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته سرمایه‌ای مصوب، اندوخته قانونی، انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه، انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته، سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای، سود سهام پیشنهادی، سود وجه التزام دریافتی، مازاد پرداختی به سپرده گذاران، سود قابل تخصیص، نتیجه معاملات ارزی، سود انباشته ابتدای دوره، کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته، سود سهام مصوب مجمع سال قبل، سود و زیان انباشته در پایان دوره و .....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق هزینه تحقیق و توسعه,مطالعات داخل کشور هزینه تحقیق و توسعه

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه های تحقیق و توسعه از سال 1396 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه تحقیق و توسعه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14

برخی از منابع مورد استفاده

ارسطو، عبدالرضا و صلاح ابراهیمی، ۱۳۹۶، بررسی اثر سرمایه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد ARDL، پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

اعتباری، زهره، ۱۳۹۷، بررسی ارتباط بین مدت فعالیت مدیر عامل و بازدهی سهام بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی‌و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان

انصاری شهرنوی، مینا و جعفر ایزانلو، ۱۳۹۷، تاثیر پاداش مدیران بر جریانات نقد عملیاتی و مخارج تحقیق وتوسعه، کنفرانس ملی چشم اندازهای‌های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، کرج، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها

برزگری‌خانقاه، جمال، اخوان‌بهابادی، فاطمه، قائدی، سلیمه، زارع، امیرحسین، زارع‌حسین‌آبادی، حمید. (1396). تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری، 4(14)، 1-18.

بنائیان، ولی و صادق عابدی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر توانمندی‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش انتقال تکنولوژی، پنجمین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‌سروش حکمت مرتضوی،

پیری، پیمان؛ نگار خسروی پور و زهرا لشگری، ۱۳۹۷، تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی واقعی بر سرمایه‌گذاری در مخارج تحقیق توسعه، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان


تاریوردی، معصومه؛ مجید داداشی نسب و بهزاد قربانی، ۱۳۹۷، تاثیر ارتباطات سیاسی بیش اطمینانی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی رهیافت‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

ترکشاوند، سحر؛ سید رسول حسینی و محمد خطیری، ۱۳۹۶، رابطه نسبت‌های منابع تامین مالی و شدت هزینه تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،

ترکشاوند، سحر؛ سید رسول حسینی و محمد خطیری، ۱۳۹۶، مطالعه منابع تامین مالی، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و ریسک شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،

جندقی قمی، محمد؛ زارعی اهور، علی؛ مهربان پور، محمد رضا(1396). رابطه راهبري شركتي و مخارج تحقيق و توسعه شركت‌هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه فصلنامه حسابداری سلامت،زمستان 1396 شماره2

خدادادی، ولی؛ شهناز اصل شرحانی و امیرعلی بندریان، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه‌های تحقیق و توسعه در بورس تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج، دبیرخانه دائمی‌همایش

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد