نتایج: 1406
داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری 165 شرکت بورس تهران از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 34
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های کارایی سرمایه گذاری,داده های کارایی سرمایه گذاری الگوی بیدل و همکاران
در این فایل داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای چهار شیت مجزا می باشد که در شیت توضیحات، نام متغیر، توضیحات مربوط به فرمول مورد استفاده و راهنمای آن، تعداد شرکتها و بازه زمانی درج گردیده است.

در شیت داده خام، با توجه به فرمول کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009)، داده های خام مورد نیاز به تفکیک سالهای مختلف جمع آوری شده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009)، ابتدا محاسبات اولیه و سپس محاسبات نهایی مربوط به آن انجام شده است.
در شیت داده نهایی (سال - شرکت) نیز داده های نهایی متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت های مربوط به کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال، آذراب، ارتباطات سیار، آسان پرداخت پرشین، البرزدارو، آلومینیوم ایران، اما، ایران تایر، ایران ترانسفو، ایران خودرو، ایران یاسا، ایرکا پارت صنعت، باما، بهنوش، بیسکویت گرجی، پارس خزر، پارس دارو، پارس سوئیچ، پارس مینو، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس ، پالایش نفت تبریز و ...


(نکته: این فایل هم حاوی داده های خام، محاسبات و داده های نهایی متغیر کارایی سرمایه گذاری (الگوی بیدل و همکاران، 2009) به صورت سال-شرکت می باشد).
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه هزینه سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی هزینه سرمایه,مطالعات داخلی هزینه سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه سرمایه از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه سرمایه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

علی پور معرفان، علی،(1402) ،تحلیل رابطه بین مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی یافته‌های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

مقصودی، نصرالله و واثقی کمال، الهه،(1402) ،توانایی مدیریتی و هزینه سرمایه سهام،هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،شیروان

زارعی سودانی، مسعود،(1402)،نقش واسطه ‫ای هزینه سرمایه در تاثیر بین مدیریت سود بر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: 6، شماره: 5‬‬‬‬

شعبان زاده،‌هاشم،(1402) ،بررسی میانگین هزینه سرمایه ، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در شرایط تحریم اقتصادی : مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران‬‬‬‬‬‬

صالحی، تابنده و کرمشاهی، بهنام و اعظمی، زینب،(1402) ،ابطه بین هزینه سرمایه و تغییر مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته سده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

شخصی توکلیان، زهرا و مددی کاهکش، تارا،(1402) ،بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه شرکت‌ها با میانجیگری نقش حمایت از سرمایه گذار،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران
داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های مدیریت سود واقعی,داده های مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های اختیاری
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت توضیحات، نام متغیر، توضیحات مربوط به فرمول مورد استفاده و راهنمای آن، تعداد شرکتها و بازه زمانی درج گردیده است.

در شیت داده خام و محاسبات، با توجه به فرمول مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی )، ابتدا داده های خام مورد نیاز به تفکیک سالهای مختلف جمع آوری و سپس محاسبات آن و نهایتا معادله رگرسیون محاسبه شده است.
در شیت داده نهایی (سال - شرکت) نیز داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی ) به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت های مربوط به داده های مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی ) در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال , آذراب, البرزدارو, الکتریک خودرو شرق , آهنگری تراکتور, ایران تایر , ایران ترانسفو, ایران خودرو, ایران مرینوس , ایرکا پارت صنعت , باما , بهنوش , بیسکویت گرجی , پارس خزر ,پارس دارو ,پارس سوئیچ , پارس مینو , پالایش نفت اصفهان , پتروشیمی خارک , پتروشیمی شازند , پشم شیشه ایران , پگاه اصفهان , پگاه خراسان, تاید واتر خاورمیانه , تراکتورسازی , تکنوتار , توسعه صنایع بهشهر , جام دارو , چادرملو , و .....


(نکته: این فایل هم حاوی داده های خام، محاسبات و داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی به صورت سال-شرکت می باشد).
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش نگهداشت وجه نقد,مطالعات داخلی سطح نگهداشت وجه نقد
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

رمضانی، حسن و واحدیان، میثم و ابراهیمی، موسی،(1402) ،بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، محدودیت های مالی و ارزش نگهداشت وجه نقد، ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر،تهران

طاهری، عیسی،(1402) ،بررسی عوامل تعیین کننده بر سطح نگهداشت وجه نقد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران

محمدزاده سوته، اسداله و عباسیان فریدونی، محمد مهدی و پورآقاجان، عباسعلی،(1402) ،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر بحران نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش میانجی بحران های رقابت بازار، محدودیت مالی و هزینه نمایندگی،دوفصلنامه مدیریت بحران، دوره: 12، شماره: 1

شعبانی، سحر و قدس، سمانه و محقق، عارفه،(1402) ،بررسی تاثیر ویژگی های عملکرد شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

بهروزی، نیلوفر و صدری، پروین،(1402) ،ارزیابی رابطه میان سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریانهای نقدی در چرخه عمر شرکت ها،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران

انوشیروانی، سارا و احدزاده، محمد،(1402) ،بررسی عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران و عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نتایج آن بر نگهداشت وجه نقد در سیستم بانکداری و بازار سرمایه،اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده،بوشهر

میرزایی، سجاد و محمدی، مهدی و منصور فر، غلامرضا،(1402) ،مقایسه ی دقت مدل های آماری و یادگیری ماشین برای پیش بینی نگهداشت وجه نقد و ارائه مدل بهینه فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 3
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه تاخیر گزارش حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تاخیر گزارش حسابرس,پیشینه مطالعات داخلی تاخیر گزارش حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تاخیر گزارش حسابرس از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تاخیر گزارش حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده:

احمدی لنگری، سید حسین.(1402).تأثیر کیفیت گزارش مالی، مالکیت مدیریتی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بر تاخیر گزارش حسابرسی. فصلنامه تحلیل بازار سرمایه. دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، شهریور 1402، صفحه 192-217

بندری، فریبا و شیخی گرجان، مینا،(1401)‌،بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی بر رابطه بین سیاست‌‌های جسورانه مالیاتی و تاخیر گزارش حسابرس شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی چالش‌‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،چابهار

پسندیده، زهرا و علی پور، سعید و قدیم پور، جواد،1400،بررسی تاثیر درماندگی مالی بر ارتباط بین توانایی مدیریت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

تنانی, محسن, نصرتی, سعید. (1402). نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی. مطالعات حسابداری و حسابرسی, 12(45), 105-124.

جلالی، بهاره،(1402)،بررسی همبستگی اهمیت تخصص کمیته حسابرسی با تاخیر زمانی گزارش حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی در موسسات حسابرس گرید A،اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان

حیدری سورشجانی، زهرا و جودکی چگنی، زهرا،1401،تاخیر در گزارش حسابرسی: مشغله کاری حسابرس و رتبه موسسات حسابرسی, فصلنامه دانش حسابداری مالی، دوره: 9، شماره: 1
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز