نتایج: 1408
داده های هزینه تبلیغات 105 شرکت بورس تهران از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1403
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های هزینه تبلیغات,داده های هزینه تبلیغات شرکت های بورسی
در این فایل داده های هزینه تبلیغات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است:
نیروترانس
نورد قطعات فولادی
نصیر ماشین
مواد داروپخش
مهرام
ملی سرب و روی
مگسال
معدنی دماوند
معدنی املاح ایران
معادن منگنز ایران
معادن بافق
مس باهنر
مخابرات ایران
محورسازان
محورخودرو
لعابیران
لبنیات کالبر
لامپ پارس شهاب
لاستیک سهند
کیمیدارو
کمک فنر ایندامین
کشت و صنعت پیاذر
کالسیمین
کاشی سینا
کاشی سعدی
کاشی پارس
کاشی الوند
کارخانجات داروپخش
و ...
داده های جمع آوری شده شامل:

نام شرکت (105 شرکت)
نماد شرکت
هزینه تبلیغات به تفکیک سال از سال 1395 الی 1401

پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1403
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی مالکیت خانوادگی,پیشینه پژوهش شرکت های خانوادگی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت خانوادگی از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت خانوادگی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................20
برخی از منابع مورد استفاده

بذرافشان، سمانه،(1402) ،بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین افشای داوطلبانه و اجتناب از مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

نورانی، حسین،(1402) ،عکس العمل بازار به تجدید ارائه و تحریف اطلاعات مالی در شرکت‌های با مالکیت خانوادگی، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره: 13، شماره: 3

بهزادیان، فتاح و بهارلویی، فاطمه،(1402) ،بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و میزان اجتناب مالیاتی شرکت‌ها ، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: 6، شماره: 3

حسن دوست بندبونی، نصراله و عباسی بلدسر، رضا،(1402) ،بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و سودآوری شرکت بر ریسک و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران

منظری توکلی، محمدجواد،(1402) ،بررسی نقش تعدیل کننده مالکیت خانوادگی در شرکت‌های دچار بحران مالی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

انصاری، رضا و کیایی، علی،(1402) ،نقش کیفیت اطلاعات حسابداری بر ارتباط میان حساسیت وجه نقد و سطح نگهداشت آن در شرکتهای با مالکیت خانوادگی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران

صادقی، سارا و پرنور، فضل اله،(1402)،بررسی نقش تعدیلی ابهام شرکتی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

صادقی، سارا و پرنور، فضل اله،(1402)،بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

شهدآور، رعنا و همتی، رعنا و عباسپور، مائده،(1402) ،ارتباط بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با محدودیت مالی،نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،بابل

داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری 165 شرکت بورس تهران از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 34
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های کارایی سرمایه گذاری,داده های کارایی سرمایه گذاری الگوی بیدل و همکاران
در این فایل داده های متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای چهار شیت مجزا می باشد که در شیت توضیحات، نام متغیر، توضیحات مربوط به فرمول مورد استفاده و راهنمای آن، تعداد شرکتها و بازه زمانی درج گردیده است.

در شیت داده خام، با توجه به فرمول کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009)، داده های خام مورد نیاز به تفکیک سالهای مختلف جمع آوری شده است.
در شیت محاسبات، با توجه به فرمول کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009)، ابتدا محاسبات اولیه و سپس محاسبات نهایی مربوط به آن انجام شده است.
در شیت داده نهایی (سال - شرکت) نیز داده های نهایی متغیر کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت های مربوط به کارایی سرمایه گذاری ( الگوی بیدل و همکاران،2009) 165 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال، آذراب، ارتباطات سیار، آسان پرداخت پرشین، البرزدارو، آلومینیوم ایران، اما، ایران تایر، ایران ترانسفو، ایران خودرو، ایران یاسا، ایرکا پارت صنعت، باما، بهنوش، بیسکویت گرجی، پارس خزر، پارس دارو، پارس سوئیچ، پارس مینو، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس ، پالایش نفت تبریز و ...


(نکته: این فایل هم حاوی داده های خام، محاسبات و داده های نهایی متغیر کارایی سرمایه گذاری (الگوی بیدل و همکاران، 2009) به صورت سال-شرکت می باشد).
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه هزینه سرمایه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی هزینه سرمایه,مطالعات داخلی هزینه سرمایه
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه سرمایه از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هزینه سرمایه - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

علی پور معرفان، علی،(1402) ،تحلیل رابطه بین مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی یافته‌های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

مقصودی، نصرالله و واثقی کمال، الهه،(1402) ،توانایی مدیریتی و هزینه سرمایه سهام،هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،شیروان

زارعی سودانی، مسعود،(1402)،نقش واسطه ‫ای هزینه سرمایه در تاثیر بین مدیریت سود بر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره: 6، شماره: 5‬‬‬‬

شعبان زاده،‌هاشم،(1402) ،بررسی میانگین هزینه سرمایه ، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در شرایط تحریم اقتصادی : مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران‬‬‬‬‬‬

صالحی، تابنده و کرمشاهی، بهنام و اعظمی، زینب،(1402) ،ابطه بین هزینه سرمایه و تغییر مدیر عامل در شرکتهای پذیرفته سده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران

شخصی توکلیان، زهرا و مددی کاهکش، تارا،(1402) ،بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه شرکت‌ها با میانجیگری نقش حمایت از سرمایه گذار،هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران
داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های مدیریت سود واقعی,داده های مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های اختیاری
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی) 172 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت توضیحات، نام متغیر، توضیحات مربوط به فرمول مورد استفاده و راهنمای آن، تعداد شرکتها و بازه زمانی درج گردیده است.

در شیت داده خام و محاسبات، با توجه به فرمول مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی )، ابتدا داده های خام مورد نیاز به تفکیک سالهای مختلف جمع آوری و سپس محاسبات آن و نهایتا معادله رگرسیون محاسبه شده است.
در شیت داده نهایی (سال - شرکت) نیز داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی ) به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت های مربوط به داده های مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی ) در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال , آذراب, البرزدارو, الکتریک خودرو شرق , آهنگری تراکتور, ایران تایر , ایران ترانسفو, ایران خودرو, ایران مرینوس , ایرکا پارت صنعت , باما , بهنوش , بیسکویت گرجی , پارس خزر ,پارس دارو ,پارس سوئیچ , پارس مینو , پالایش نفت اصفهان , پتروشیمی خارک , پتروشیمی شازند , پشم شیشه ایران , پگاه اصفهان , پگاه خراسان, تاید واتر خاورمیانه , تراکتورسازی , تکنوتار , توسعه صنایع بهشهر , جام دارو , چادرملو , و .....


(نکته: این فایل هم حاوی داده های خام، محاسبات و داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های اختیاری غیرعادی به صورت سال-شرکت می باشد).
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز