نتایج: 4
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2019) در حوزه اندازه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی اندازه حسابرس,مطالعات خارجی اندازه شرکت حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس از سال 2000 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Alareeni, B. (2019), "The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators: A meta-analysis", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 1, pp. 6-43. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1559

AL-Qadasi, A., Abidin, S. and Al-Jaifi, H. (2019), "The puzzle of internal audit function budget toward specialist auditor choice and audit fees: Does family ownership matter? Malaysian evidence", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 2, pp. 208-243. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2017-1655

Annisa Rahmawati, Dian Agustia, Yustrida Bernawati .( 2019). Influence of the Competency, Independency, Accountability and Audit Firm Size on Audit Quality. DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v11n1.p44-52

Bartov, Ferdinand and Judy. (2000). "Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications", Journal of Accounting and Economic, Vol 30, No 3, pp: 421-452.

Bauwhede HV, Marleen Willekens.(2004). Evidence on (the lack of) Audit quality. Differentiation in the Private Client Segment of the Belgian Audit Market; European Accounting Review 2004; 13(3): 501 – 522.

Charles, E., Stanley, J., Charlotte, C. (2010), The impact of audit quality on earnings management to achieve user reference points in EPS, The Journal of Applied Business Research, Volume 26, Number 1.pp. 19-30

Chi, W., Lisic, L. and Pevzner, M., (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management? Accounting Horizons, 25 (2). pp.315-335.

Christy Ulina Ginting, Widi Hidayat.(2019). The Effect of a Fraudulent Financial Statement, Firm Size, Profitability, and Audit Firm Size on Audit Delay. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 9, Issue 7, www.ijicc.net

Cohen, D., and P. Zarowin. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics 50 (1): pp. 2–19.
Divesh S. Sharma, Paul Tanyi, and Barri Litt (2016) Costs of Mandatory Periodic Audit Partner Rotation: Evidence from Audit Fees and Audit Timeliness. AUDITING: A Journal of Practice & Theory In-Press.

تعریف مفهومی و عملیاتی اندازه حسابرس - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف اندازه حسابرس,نحوه اندازه گیری اندازه حسابرس

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر اندازه حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی اندازه حسابرس, نحوه اندازه گیری اندازه حسابرس ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اندازه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی اندازه حسابرس,مطالعات داخل کشور اندازه حسابرس

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اندازه حسابرس از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اندازه حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10

برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، سیدمجتبی و مهدی آقابیک زاده نایینی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر حق الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اسماعیلی کیا، غریبه و زهرا عطایی، ۱۳۹۶، رابطه اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی ادراک شده در دوره تصدی، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دبیرخانه کنفرانس

اکابری کروکی، بهروز و محسن زاینده رودی، ۱۳۹۴، تأثیر اندازه حسابرس و استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، آزادشهر، انجمن علمی‌و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاداسلامی‌واحد آزادشهر

ایماندار، مونس، ۱۳۹۷، ارزیابی تاثیر دوره تصدی و اندازه حسابرس بر محافظه کاری شرکت‌ها، هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، تهران، گروه ارتباط طلایی آسیا

برزگرنژاد، امیر و سید میربخش کامرانی موسوی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر محتوای اطلاعاتی سود، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت،

پوررحیم، باقر و حیدر محمدزاده سالطه، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مراغه

تیرگردون، نسیم، ۱۳۹۶، بررسی اثر اندازه موسسه حسابرسی بر انتخاب حسابرس توسط شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی گروه، چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، اصفهان، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

حسینی، انسیه السادات؛ سید یحیی اسدالهی و حسین افشاری، ۱۳۹۶، تاثیر برنامه‌های چرخشی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک‌های نوین،چالش‌ها و راهکارها، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول

حسینی، سیدمحمد و‌هاله عسکریان، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر توانایی سرمایه گذاران در پیش بینی سود شرکت‌های سود ده و زیان ده، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

ادبیات و مبانی نظری اندازه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: مبانی نظری اندازه حسابرس,ادبیات نظری اندازه حسابرس
در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری اندازه حسابرس پرداخته شده است.


مباحثی از قبیل مفهوم اندازه حسابرس, رابطه اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی, رابطه اندازه حسابرس و حق الزحمه حسابرسی, شخص اندازه گیری اندازه حسابرس در ایران؛ تحلیل و نقد سازمان حسابرسی طبق نظریه اندازه حسابرس, رابطه شاخص های مالکیت و اهرم مالی با اندازه حسابرس, رابطه سرمایه گذاران نهادی و اندازه حسابرس و .... مورد بحث قرار گرفته است.


فهرست مطالب

مفهوم اندازه موسسه حسابرسی..............................................................................................3
رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.................................................................4
تحلیل رابطه اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی..................................................6
شاخص اندازه گیری «اندازه حسابرس» در ایران و تبیین توان توضیح دهندگی آن....................7
تحلیل و نقد سازمان حسابرسی طبق نظریه «اندازه موسسه حسابرسی».....................................9
رابطه شاخص‌های مالکیت و اهرم مالی با اندازه موسسه حسابرسی..........................................11
تحلیل رابطه سرمایه گذاران نهادی و اندازه حسابرس................................................................13
منابع فارسی.............................................................................................................................15
منابع انگلیسی..........................................................................................................................17

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی‌کردلر، علی، سیدی، سید عزیز(1387). نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صص 3-16

بزرگ اصل، موسی، (1388)، "کیفیت و حق الزحمه حسابرسی"، روزنامه دنیای اقتصادی، 15/12/1388.

بنی مهد، بهمن، (1391)، "کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5 (17)، صص 125- 139.

حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر، (1389)، "رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (61)، صص 98-85.

داروغه حضرتی، فاطمه و زهرا پهلوان، (1391)، "رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مدیریت، 5(14)، صص 13 – 24.

ذاکری، حامد؛ حساس یگانه، یحیی(1393). بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی. بورس اوراق بهادار، شماره 26، صص 23-39

رحمانی، هژار و قدرت اله طالب نیا، (1392)، "رابطه بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود"، پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 5 (19)، صص 23-42.

صفرزاده، محمد حسین، (1393)، "نقش ویژگی‌های حسابرس در بهبود کیفیت سود، مجله دانش حسابداری مالی"، 1 (3)، صص 85-106.


Ashbaugh, H.; and T. D. Warfield (2003), "Audits as a Corporate Governance Mechanism: Evidence from the German Market", Journal of International Accounting Researc, Vol. 2, pp. 1-21.

Beasley, M.S.; and K. R. Petroni (2001), "Board Independence and Audit-FirmType", A Journal of Practice & Theory, pp. 97-114.

Brous PA, Kini O.(1994)," The valuation effects of equity issues and the level of institutional ownership: evidence from analysts' earnings forecasts". Finance Management, Spring:33–46

Chan, K. H.; Lin. K. Z.; and F. Zhang (2007), "On the Association between Changes in Corporate Ownership and Changes in Auditor Quality in a Transitional Economy", Journal of International Accounting Research, Vol. 6, No. 1, pp. 19-36.

Chan, P.; Ezzamel, M., and Gwilliam, D. (1993). “Determinants of audit fees for quoted UK companies”, Journal of Business, Finance and Accounting Researsh, Vol. 1,pp: 391- 319.

Chaney, P.K., Jeter, D.C., Shivakumar, L. (2004), “Self-Selection of Auditors and Audit Pricing in Private Firms. The Accounting Review, 79 (1), PP. 51–72.

DeAngelo, L. (1981), “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, 3, PP. 297−322.

DeFond, M. L. (1992), "The Association between Changes in Client Firm Agency Costs and Auditor Switching", Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 11, No. 1, pp. 16-31

DeFond, M.L., Wong, T.J., Li, S.H. (2000), “The Impact of Improved Auditor Independence on Audit Market Concentration in China”. Journal of Accounting and Economics, 28, PP. 269−305.

Dunn Kimberly , Brian W. Mayhew and Suzanne G. Morsfield, (2000), ‘Auditor Industry Specialization and Client Disclosure Quality’. Florida Atlantic University - School of Accounting , University of Wisconsin, Madison - Department of Accounting and Information, Working Paper.

Dye, R. A. (1993), ‘Auditing standards, legal liability,and auditor wealth’. Journal of Political Economy,Vol. 101, pp. 887–914.

Francis, J. R & Yu, Michael. D. (2009). ‘Big 4 Office Size and Audit Quality’, The Accounting Review American Accounting Association,Vol. 84, No. 5 DOI: 10. 2308/accr. 2009. 84. 5. 1521,2009 , pp. 1521–1552

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز