نتایج: 2
تعریف مفهومی و عملیاتی سهام شناور آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سهام شناور آزاد,نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سهام شناور آزاد پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سهام شناور آزاد, نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی سهام شناور آزاد,مطالعات داخلی سهام شناور آزاد
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد از سال 1390 الی 1399 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سهام شناور آزاد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

اسدی، اصغر و پروا، مصطفی و فعله گری، فرهاد و مسلم، علی و قندالی، خلیل،1397،بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی وسهام آزاد شناور با نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،

اسعدی، عبدالرضا و ایمان طلب، هدی،1397،رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت‌ها، مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي). دوره 9 , شماره 37 ; صص 211-233

اصلانی، عظیم و خدابخشی، نسرین و جوانبخت، مرتضی،1393،بررسی تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر شرکت‌های گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات ایران)،اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،بابلسر

اقبالی قاضی جهانی، الناز و صدری، پروین،1397،بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران

ایراه خواه، حلیمه و موسی، علیرضا و لک، فضل ا...،1395،بررسی اثر سهام شناور آزاد و حجم مبنا بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران

آزاد، سمیه،1399،رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه در بازار سرمایه،https://civilica.com/doc/1203768

بابک، فاطمه و شهریاری، علیرضا،1394،بررسی رابطه سهام شناور آزاد با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد ،دامغان
و ....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز