نتایج: 78
اصول بنیادی حسابداری از دیدگاه اسلامی
نشریه: International Journal of Business and Economy
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابداری اسلامی,اصول حسابداری,اصول حسابداری اسلامی
رابطه مشارکت خانوادگی ، حسابرسی خارجی و هزینه بدهی
نشریه: Journal of Small Business Management
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابرسی,مالکیت خانوادگی,هزینه بدهی
رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی
نشریه: John Wiley & Sons Ltd
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تحقیق و توسعه,مالکیت خانوادگی,فرصت سرمایه گذاری
رابطه تاخیر گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی
نویسنده: Kam-Wah La
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 21
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تخصص حسابرس,حق الزحمه حسابرس,تاخیر گزارش حسابرس
رابطه نقدشوندگی سهام، هزینه نمایندگی و سود تقسیمی
نشریه: Taylor & Francis Group
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 6
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: هزینه نمایندگی,نقدشوندگی سهام، تقسیم سود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز