نتایج: 1341
داده های تحصیلات و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره 141 شرکت بورسی از سال 1391 الی 1397 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های متغیر تحصیلات هیات مدیره,داده های متغیر رشته تحصیلی هیات مدیره
در این فایل داده های مربوط به تحصیلات - رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره برای 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel


داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
نام و نام خانوادگی اعضای هیات مدیره
سمت اعضای هیات مدیره
تحصیلات و رشته تحصیلی

لیست برخی از شرکتها:
آبسال
آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
اما
آهنگری تراکتور
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران دارو
ایران مرینوس
ایرکا پارت صنعت
باما
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس خودرو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو

داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر تحصیلات و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1397 شامل موارد زیر است:

داده های جمع آوری شده شامل:نام شرکت
نماد شرکت
نام و نام خانوادگی اعضای هیات مدیره
سمت اعضای هیات مدیره
تحصیلات و رشته تحصیلی
گزارش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعریف مفهومی و عملیاتی تحریف مالی، مالیاتی و قانونی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تحریف مالی، مالیاتی و قانونی,نحوه اندازه گیری تحریف مالی، مالیاتی و قانونی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تحریف مالی ، مالیاتی و قانونی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تحریف مالی ، مالیاتی و قانونی؛ نحوه اندازه گیری تحریف مالی، مالیاتی و قانونی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تأثیر استقلال، فشار بودجه زمانی و اخلاق حسابرس بر کیفیت حسابرسی
نشریه: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 6
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: اخلاق,کیفیت حسابرس,فشار زمانی
تاثیر فرهنگ ملی بر رفتار و استراتژی حسابداری مدیریت: تحلیل تجربی پذیرندگان IFRS
نویسنده: Lucas Reisch
نشریه: Emerald
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 29
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: فرهنگ ملی,IFRS,استراتژی
بررسی رابطه پذیرش / گزارشگری IFRS و حق الزحمه حسابرس: با در نظر گرفتن تأثیر اندازه و تصدی شرکت حسابرسی
نشریه: Emerald
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 28
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تصدی حسابرس,حق الزحمه حسابرس,IFRS

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد