نتایج: 1232
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2019) در حوزه استقلال هیات مدیره - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی استقلال هیات مدیره,مطالعات خارج از کشور استقلال هیات مدیره
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استقلال هیات مدیره از سال 2001 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استقلال هیات مدیره - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9
برخی از منابع مورد استفاده


Adelopo, I., Olumuyiwa, Y.G. and Rufai, I. (2019) ‘The impacts of multiple large ownership structure on board independence’, Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 15, No. 1, pp.1–30.

Anderson R. C., Mansi S. A. and Reeb D. M., (2004), "Board Characteristics, Accounting Report Integrity and the Cost of Debt”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 37, No. 3, PP. 315-342.

Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A. & Larker, D. (2013). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Available at: http://ssrn.com

Bakare, I. (2019). Board independence and audit quality in Nigeria. Accounting and Taxation Review, 3(1): 1-11

Bhagat, S. and Black, B. (2002). The Non-correlation between board independence and long-term firm performance. Corporation Law Journal, 27:231-274.

Bruce Hearn , 2011. The impact of corporate governance measures on the performance of West African IPO firms. Emerging Markets Review 12, 130—151.

Calero , LeticiaPérez-. José ManuelHurtado-González. Félix J.López-Iturriag. (2019). Do the institutional environment and types of owners influence the relationship between ownership concentration and board of director independence? An international meta-analysis. International Review of Financial Analysis. Volume 61, January 2019, Pages 233-244

Cheng & Eugene C.M. & Courtenay S.M.(2006)«Board Composition Regulatory Regime and Voluntary Disclosure», The International Journal of Accounting, Vol. 41, No. 3, pp. 262-289

Chien C.U., Hsu. J., (2010). “The Role of Corporate Governance in Related Party Transactions.” Working Paper, National Yunlin University of Science and Technology

Clarkson, P.M. & Ferguson, C, & Hall, J.(2003)«Auditor Conservatism and Voluntary Disclosure: Evidence from the year 2000 Systems Issue», Accounting and Finance, Vol. 43, pp. 21-40


Daghsni, O.,M. Zouhayer, and K .B .H. Mbarek. 2016. Earnings Management And Board Characteristics: Evidence From French Listed Firms. Account and Financial Management Journal1(2):92-110.

Dakhlallh, M. M., Rashid, N. M. N. M., Abdullah, W. A. W., & Dakhlallh, A. M. (2019). The Effect of Ownership Structure on Firm Performance among Jordanian Public Shareholders Companies: Board Independence as a Moderating Variable. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 8(3), 13–31.

Damagum, Y. M., and E. I. Chima. 2013. The Impact of Corporate Governance on Voluntary Information Disclosures of Quoted Firms in Nigeria: An Empirical Analysis. Research Journal of Finance and Accounting 4 (13): 168-179

Dupire, Marion, Slagmulder, Regine (2019). Risk governance of financial institutions: The effect of ownership structure and board independence. Finance Research Letters 28 (2019) 227–237

داده های اندازه حسابرس (بهمراه نام حسابرس) شرکت های بورس تهران از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های اندازه حسابرس,داده های نام موسسه حسابرسی
در این فایل داده های متغیر اندازه حسابرس (نام حسابرس ) 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است:

شرکت های مدنظر پس از انجام غربالگری(حذف سیستماتیک) دارای شرایط زیر می باشند:
1. سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد
2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند
3. شرکت ها، توقف فعالیت نداشته باشند
4. جزء بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری و ... نباشند
5. اطلاعات آنها در طی دوره زمانی مد نظر در دسترس باشد
داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
نام حسابرس
اندازه موسسه حسابرسی

بازه زمانی 1392 الی 1397


لیست برخی از شرکت ها:
آبسال، آذراب , البرزدارو؛ الکتریک خودرو شرق, آلومراد؛ آلومینیوم ایران؛ آهنگری تراکتور؛ ایران ترانسفو؛ ایران خودرو؛ ایران خودرو دیزل؛ ایران دارو؛ ایران مرینوس؛ ایرکا پارت صنعت, باما؛ بهسرام؛ بهنوش؛ بیسکویت گرجی
پارس الکتریک, پارس پامچال, پارس خزر؛ پارس خودرو؛ پارس دارو؛ پارس سوئیچ و .....
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تردید حرفه ای حسابرس,پیشینه مطالعات داخلی تردید حرفه ای حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس از سال 1389 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تردید حرفه ای حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مقدمه...............................................................................................................2
مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................4
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

ابوطالبی اسرمی، مریم و مهدی علی نژاد ساروکلایی، ۱۳۹۶، دیدگاه دکارت و پیرس در تردید حرفه‌ای حسابرس، کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دبیرخانه کنفرانس

احمدی ترکمانی، احسان (1389). الویت‌بندی ویژگی‌های شخصی حسابرسان، بر قضاوت حرفه‌ای آنان با فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد سمنان

آزادی، فاطمه و محمد کیامهر، ۱۳۹۷، تاثیر اخلاق، تجربه و صلاحیت بر کیفیت حسابرسی با تردید در حسابرسی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املش

آزادی، فاطمه و محمد کیامهر، ۱۳۹۷، ویژگی‌های کیفیت حسابرسی همراه با تردید حسابرس، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املش

بایرامی‌بارازی، سعید و غلامرضا رضایی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر میزان شاخص‌های شک و تردید حرفه‌ای، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

بایرامی‌بارازی، سعید و غلامرضا رضایی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر دوره تصدی بر میزان شک و تردید حرفه‌ای حسابرسان، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

بندش، محمد؛ سیدمیربخش کامرانی موسوی و آرش نادمی، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر چرخش حسابرس و شک گرایی حرفه ی حسابرس بر کیفیت حسابرسی، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو

پازوکی، پژمان (1394). ارتباط بین تردید حرفه‌ای حسابرسی و اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت صاحبکار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رجاء

پوربهبهانی، امین (1387). بررسی رابطه حسابرس- صاحبکار با تأکید بر مدت تصدی حسابرسی و تغییر حسابرس در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

تحریری، آرش، پیری سقرلو، مهدی. (1395). درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه‌ای در کار حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 117-135.

جهانی، امیرمسعود، ۱۳۹۲، کاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه عصبی بر جانبداری در قضاوت و تردید حرفه‌ای حسابرسان، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد گچساران

حسین پور، مجتبی، ۱۳۹۴، بررسی تاثیر درستکاری ، بیطرفی و صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای حسابرسان بر عملکرد دیوان محاسبات، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی

رجبعلی زاده، جواد (1395). بررسی رابطه بین دو بُعد شکاکیت و بی‌طرفیِ تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس و تاثیر آن بر سطح رضایت از حق‌الزحمه حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

رضایی لاله، محمد و مرتضی متوسل، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ایده آل گرایی بر میزان شک و تردید حرفه‌ای در حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

رضایی لاله، محمد و مرتضی متوسل، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ویژگی‌های شغلی بر میزان تردید حرفه‌ای حسابرسان (مطالعه موردی: حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

داده های جریان وجه نقد شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 36
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های جریان وجه نقد,داده های اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت های بورس
در این فایل داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام صورت جریان وجه نقد، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 93 تا 97 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال و .....


فرمت فایل: Excel

اقلام جریان وجه نقد شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، فروش سایر دارایی ها، خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت، فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید سرمایه گذاری بلند مدت، فروش سرمایه گذاری بلند مدت، وجوه حاصل از باز خرید اوراق مشارکت و سپرده های بانکی، سایر وجوه پرداختی یا دریافتی، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، وجوه حاصل از افزایش سرمایه، وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال، مبادلات غیر نقدی
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 14
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت,مطالعات انجام شده داخل کشور حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی، نورالله و کسری کیهاشی، ۱۳۹۴، بررسی نقش تکنیکهای حسابداری مدیریت دربهبود مدیریت عملکرد سازمان مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا

ایمانی، محمد؛ محمود معین الدین و نسیم شاهمرادی، ۱۳۹۶، تاثیر محیط و تغییرات آن برسطح استفاده کنونی شرکت‌ها از فنون عملیاتی حسابداری مدیریت و تکامل استفاده از این تکنیک‌ها، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان،

براتی، رضا و عبدالکریم مقدم، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر خصوصیات محیطی و سازمانی بر شیوه‌های حسابداری مدیریت (امور مالیاتی استان لرستان)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

برزگر، قدرت الله و مرضیه خانگلی، ۱۳۹۴، بررسی پذیرش روش‌های حسابداری مدیریت در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی:شهرک‌های صنعتی استان مازندران)، اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، تهران، موسسه علمی‌کیان پژوهان

پیرایش، رضا و شادی دانش پرور، ۱۳۹۴، ارزیابی تأثیر تکنیک‌های حسابداری مدیریت در ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در بین شرکت‌ها، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه

پیرایش، رضا و شهناز نصیری، ۱۳۹۳، تاثیر استفاده از حسابداری مدیریت در موفقیت شرکت، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز


جهان پناه، کمال الدین، ۱۳۹۶، نوآوری‌های مالی در حوزه حسابداری مدیریت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

حیرانی، فروغ؛ یاسر صولتی و مسعود دهقانی قمشالی، ۱۳۹۳، رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش

خدامی‌پور، احمد و سپیده راجی زاده، ۱۳۹۶، نقش میانجی حسابداری مدیریت در رابطه بین طراحی سیستم هزینه یابی و عملکرد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی

دارایی، ندا و سودا وحیدزنوزی، ۱۳۹۶، تحلیل اثربخشی و کارآیی سیستم حسابداری مدیریت در شرکت‌های شهرک صنعتی شهر تبریز، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

رحیم، جواد، ۱۳۹۷، ارتباط بین اطلاعات حسابداری مدیریت و ارزش مشتری در شرکت سیمرغ خراسان، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان،

رستمی‌مازویی، نعمت و حمیدرضا مختاری نژاد، ۱۳۹۶، تبیین نقش تعدیل گر مدیریت دانش در تاثیر بکارگیری روش‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت، همایش ملی پژوهش‌های حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین، تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تنکابن،


رضاخانی، مجید؛ فرهاد زاهدی و اعظم روستایی، ۱۳۹۵، بررسی تدثیر ابزارهای مدیریتی حسابداری مدیریت بر مدیریت هزینه در سازمان‌ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری کرج) ، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، مالزی -جزیره پنانگ دانشگاه USM، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

روحانی، محمد؛ محمدعلی دهستانی و فروغ حیرانی، ۱۳۹۷، شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‌سروش حکمت مرتضوی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد