نتایج: 1185
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2002 الی 2019) در حوزه مالکیت مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی مالکیت مدیریت,مطالعات خارج از کشور مالکیت مدیریت

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت مدیریت از سال 2002 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت مدیریت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10

برخی از منابع مورد استفاده

Ahmed, A.; Khurshid, M.K.; Yousaf, M.U. Impact of Intellectual Capital on Firm Value: The Moderating Role of Managerial Ownership. Preprints 2019, 2019010318(doi: 10.20944/preprints201901.0318.v1).

Arief, Y., Kiwanto, L., Widiyanto, A. & Agung, Y. (2014). Linear and Non-linear Approaches in Testing Managerial Ownership on the Firm Value: Evidence Indonesian Firms", IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16: 1-5.

Boubaker, A, and M. Mezhoud, (2008), " Impact of Manageral Ownership on Operational Performance of IPO Firms: French Context ", Journal of Finance, NO 73, 253-285

Coles, J, Lemmon, M.L and Y. Wang, (2008), " The Joint Determinants of Manageral Ownership, Board Independence and Firm Performance ", Journal of Economics, NO 112, 123-149.

Cui, H., and Y., T., Mak. 2002." the Relationship between Performance in High R&D Managerial Ownership and Firm Firms", Journal of corporate finance, 8, pp. 313-336.

Din, Sh. U. and A. Y. Javid (2011).“Impact of Managerial Ownership on Financial Policies and the Firm’s Performance: Evidence Pakistani Manufacturing Firms”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 81, No. 2, pp. 13-29

Drako, A.A. and F.V., Bekiris (2010). “Corporate performance, managerial ownership and endogeneity: A simultaneous equations analysis for the Athens stock exchange.” Research in International Business and Finance, Vol. 24, pp: 24–38.

Florackis, C.; Kanas, A.; and A. Kostakis (2014). “Dividend Policy, Managerial Ownership and Debt Financing: A Non-Parametric Perspective”, European Journal of Operational Research, Vol. 24, No. 3, pp. 783-795

Florakis, C, Kostakis, A and A. Ozkan, (2009), " Manageral Ownership and Performance ", Journal of Business Research, No 62.1350-1357.

Henry, D.(2010). “Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective.” Pacific-Basin Finance Journal.Vol.18, pp. 24–46.

Henry, Daren. 2003. " Agency Costs, Corporate Governance Evidence from Australia", and Ownership Structure: http://www.fma.org/Orlando/Papers/Agency_costs_govern ance_ownership.pdf

Hong, D. and V. Yen Nguyen (2014).“Managerial Ownership, leverage and Dividend Policies: Empirical Evidence from Vietnam’s listed Firms”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 6, No. 5, pp. 274-284

Hu, Y., X. Zhou, (2008), " The performance effect of managerial ownership: Evidence from China", Journal of Banking & Finance, No 32. 2099–2110

بررسی اثر تعدیلی اندازه هیات مدیره و عضویت فامیلی در هیات مدیره بر رابطه تنوع صنعتی و عملکرد شرکت
نشریه: Emerald
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تنوع شرکت,اندازه هیات مدیره,عملکرد شرکت
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق بازده سهام,مطالعات داخل کشور بازده سهام

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده سهام از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی‌کلوکن، احمدرضا و سعید اسلانی کتولی، ۱۳۹۷، بررسی ارتباط اهرم و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی، تهران، موسسه آموزش عالی امینی بهنمیر،

احمدی، اکرم؛ محمد مرفوع و سید مهدی سدیدی، ۱۳۹۶، تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت‌ها بر بازده سهام آن‌ها، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی

اردیانی، عاطفه و کمال غنایی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی بر خط مشی پرداخت سود و بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

اسدی، جمشید، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین اعتبار تجاری، سودآوری و بازده سهام، کنفرانس ملی تحقیقات علمی‌جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد زرقان - دانشگاه علمی‌کاربردی شوشتر

اسماعیلی، بهزاد و زاداله فتحی، ۱۳۹۶، رابطه بین هزینه‌های بازاریابی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درحالت رونق، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه، شهر تفلیس، شرکت فناوران یکتا هوشمند اهورا - دانشگاه جرجیا و با مشارکت دانشگاه‌های ایران،

امیدی، فرحناز و مهرداد قنبری، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر افزایش رقابت بر بازده سهام، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا)

امیری، الهام و لیلا اسدی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام شرکت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

امیری، الهام و لیلا اسدی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه جریانات نقدی عملیاتی شرکت و بازده سهام شرکت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

انتظاری، مژگان، رستمی، وهاب؛ خطیری، محمد؛ بیگلر، کیومرث.(1396). بررسی تاثیر ارزش منصفانه سهام بر ریسک اعتباری بدهی‌ها و بازده سهام شرکت‌ها. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت

بشیری گودرزی، معصوم؛ علی کیامهر و داریوش جاوید، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر بازده سهام در شرکت‌های دارای بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان، دبیرخانه دایمی‌کنفرانس

تاثیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات
نشریه: Journal of Accounting and Investment
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: اندازه شرکت,تمرکز مالکیت,مربوط بودن اطلاعات
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2019) در حوزه مالکیت خانوادگی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی مالکیت خانوادگی,مطالعات خارج از کشور مالکیت فامیلی

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت خانوادگی (شرکت های فامیلی) از سال 2001 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه مالکیت خانوادگی (شرکت های فامیلی) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده


Abdolmohammadi, Mohammad, & Erlend, Kvaal. (2010). Earning Management Priorities of Private Family Firms. American Accounting Association Annual meeting, 31 July 2010, San Francisco, CA.

Ali, A. Chen, T. & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 44 (2): 238-286.

Anderson, Ronald C. and Reeb David, M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from S&P 500. The Journal of Finance, LVIII (3): 1301-1328.

Attig, N. , Boubakri, N. , Ghoul, S. E. , and Guedhami, O. (2015). The global financial crisis, family control, and dividend policy. Financial Management 1-23.

Ben Ali, C. & Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21˚34.

Block, J. H., Jaskiewicz, P., Miller, D., (2011). Ownership versus management effects on performance in family and founder companies: A Bayesian reconciliation. Journal of Family Business Strategy Vol2, No 4, (December) 232-245

Cascino, S., Pugliese, A., Mussolino, D. and Sansone, C. (2010) The influence of family ownership on the quality of accounting information, Family Business Review, 23, pp. 246-265.

Chakrabarty, Subarta. (2009). The Influence of National Culture and Institutional Voids on Family Ownership of Large Firms: A Country Level Empirical Study. Journal of International Management, 15: 1-31

Chen, S. Chen, X. & Cheng, Q. (2008). Do Family Firms Provide More or Less Voluntary Disclosure? Journal of Accounting Research, 64 (3): 499-536.

Ebihara T, Kubota K, Takehara H, Yokota E. (2014). Market liquidity, private information, and the cost of capital: Marketmicrostructure studies on family firms in Japan. Japan and the World Economy 32, 1–13

Ehrhardt, Olaf and Nowak, Eric (2003). The Effect of IPOs on German Family-owned Firms: Governance Changes, Ownership Structure and Performance. Journal of Small Business Management, 41: 222- 232.

Fėlix, E. and David, D. (2019), "Performance of family-owned firms: the impact of gender at the management level", Journal of Family Business Management, Vol. 9 No. 2, pp. 228-250. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2018-0051

González, M., Guzmán, A., Pablo, E., & Trujillo, M.-A. (2019). Is board turnover driven by performance in family firms? Research in International Business and Finance, 48, 169–186. doi:10.1016/j.ribaf.2018.12.002

Gottardo, P., & Moisello, A. M. (2018). Family Influence, Leverage and Probability of Financial Distress. SpringerBriefs in Business, 41–55. doi:10.1007/978-3-030-00344-9_3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد