نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش نگهداشت وجه نقد,مطالعات داخلی سطح نگهداشت وجه نقد
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سطح نگهداشت وجه نقد - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

رمضانی، حسن و واحدیان، میثم و ابراهیمی، موسی،(1402) ،بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، محدودیت های مالی و ارزش نگهداشت وجه نقد، ششمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر،تهران

طاهری، عیسی،(1402) ،بررسی عوامل تعیین کننده بر سطح نگهداشت وجه نقد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران

محمدزاده سوته، اسداله و عباسیان فریدونی، محمد مهدی و پورآقاجان، عباسعلی،(1402) ،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر بحران نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش میانجی بحران های رقابت بازار، محدودیت مالی و هزینه نمایندگی،دوفصلنامه مدیریت بحران، دوره: 12، شماره: 1

شعبانی، سحر و قدس، سمانه و محقق، عارفه،(1402) ،بررسی تاثیر ویژگی های عملکرد شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

بهروزی، نیلوفر و صدری، پروین،(1402) ،ارزیابی رابطه میان سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریانهای نقدی در چرخه عمر شرکت ها،ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران

انوشیروانی، سارا و احدزاده، محمد،(1402) ،بررسی عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران و عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نتایج آن بر نگهداشت وجه نقد در سیستم بانکداری و بازار سرمایه،اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده،بوشهر

میرزایی، سجاد و محمدی، مهدی و منصور فر، غلامرضا،(1402) ،مقایسه ی دقت مدل های آماری و یادگیری ماشین برای پیش بینی نگهداشت وجه نقد و ارائه مدل بهینه فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 11، شماره: 3
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه تاخیر گزارش حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تاخیر گزارش حسابرس,پیشینه مطالعات داخلی تاخیر گزارش حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تاخیر گزارش حسابرس از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تاخیر گزارش حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده:

احمدی لنگری، سید حسین.(1402).تأثیر کیفیت گزارش مالی، مالکیت مدیریتی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بر تاخیر گزارش حسابرسی. فصلنامه تحلیل بازار سرمایه. دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، شهریور 1402، صفحه 192-217

بندری، فریبا و شیخی گرجان، مینا،(1401)‌،بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی بر رابطه بین سیاست‌‌های جسورانه مالیاتی و تاخیر گزارش حسابرس شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی چالش‌‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،چابهار

پسندیده، زهرا و علی پور، سعید و قدیم پور، جواد،1400،بررسی تاثیر درماندگی مالی بر ارتباط بین توانایی مدیریت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

تنانی, محسن, نصرتی, سعید. (1402). نوسانات سود و تاخیر در گزارش حسابرسی. مطالعات حسابداری و حسابرسی, 12(45), 105-124.

جلالی، بهاره،(1402)،بررسی همبستگی اهمیت تخصص کمیته حسابرسی با تاخیر زمانی گزارش حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی در موسسات حسابرس گرید A،اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری،همدان

حیدری سورشجانی، زهرا و جودکی چگنی، زهرا،1401،تاخیر در گزارش حسابرسی: مشغله کاری حسابرس و رتبه موسسات حسابرسی, فصلنامه دانش حسابداری مالی، دوره: 9، شماره: 1
داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) 173 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 28
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های مدیریت سود واقعی,داده های مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های غیرعادی تولید
در این فایل داده های متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) 173 شرکت بورسی از سال 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه دارای سه شیت مجزا می باشد که در شیت توضیحات، نام متغیر، توضیحات مربوط به فرمول مورد استفاده و راهنمای آن، تعداد شرکتها و بازه زمانی درج گردیده است.
در شیت داده خام و محاسبات، با توجه به فرمول مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید)، ابتدا داده های خام مورد نیاز به تفکیک سالهای مختلف جمع آوری و سپس محاسبات آن و نهایتا معادله رگرسیون محاسبه شده است.
در شیت داده نهایی (سال - شرکت) نیز داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) به صورت پنل دیتا سال-شرکت جمع آوری شده است.

فرمت فایل: Excel
لیست برخی از شرکت های مربوط به داده های مدیریت سود واقعی (شاخص هزینه های غیرعادی تولید) در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال , آذراب, البرزدارو, الکتریک خودرو شرق , آهنگری تراکتور, ایران تایر , ایران ترانسفو, ایران خودرو, ایران مرینوس , ایرکا پارت صنعت , باما , بهنوش , بیسکویت گرجی , پارس خزر ,پارس دارو ,پارس سوئیچ , پارس مینو , پالایش نفت اصفهان , پتروشیمی خارک , پتروشیمی شازند , پشم شیشه ایران , پگاه اصفهان , پگاه خراسان, تاید واتر خاورمیانه , تراکتورسازی , تکنوتار , توسعه صنایع بهشهر , جام دارو , چادرملو , و .....


(نکته: این فایل هم حاوی داده های خام، محاسبات و داده های نهایی متغیر مدیریت سود واقعی با شاخص هزینه های غیرعادی تولید به صورت سال-شرکت می باشد).
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش گزارشگری پایداری,پیشینه تحقیق پایداری شرکتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری پایداری از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری پایداری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

نویدی عباسپور، ابراهیم و شیری،‌هاجر،(1402) ،بررسی تاثیر گزارشگری پایداری، محیطی، اجتماعی و راهبری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهامشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران

یوسفی زاده، سحر،(1402) ،عوامل و محرک‌های داخل سازمانی موثر گزارشگری پایداری با رویکرد دلفی فازی ، فصلنامه پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، دوره: 5، شماره: 18

صبور، سولماز و علی پور، سعید،(1402) ،بررسی تاثیر گزارشگری پایداری بر ارتباطات سیاسی با تاکید بر نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه،اردبیل

زمانی، لیلا و برزویان شیروان، صمد و مینایی، سعید،(1402)،نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی در گزارشگری پایداری شرکت‌ها،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

فاطری، علی و مشایخی، بیتا و حجازی، رضوان،(1402)،رتبه بندی ابعاد و شاخص‌های گزارشگری پایداری در شهرداری‌ها،فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، دوره: 13، شماره: 1

بابائی، فاطمه و حسینی، سید علی و توحیدی، محمد و همایون، سعید،(1401) ،گزارشگری پایداری در شرکت‌های مورد تایید شریعت: تحلیل مقایسه ای در مالزی و اندونزی ، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، دوره: 12، شماره: 1
داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس 114 شرکت بورس تهران از سال 1396 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تاخیر گزارش حسابرس,داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس (بهمراه تاریخ ارائه گزارش حسابرس) مربوط به 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است.

داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
سال
تاریخ پایان سال مالی
تاریخ ارائه گزارش حسابرس
تاخیر گزارش حسابرس (مابه التفاوت تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش حسابرس)

فرمت فایل : اکسل (Excel)
لیست برخی از شرکت های مربوط به داده های تاخیر گزارش حسابرس در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 به شرح زیر می باشد:

آبسال , آذراب, البرزدارو, الکتریک خودرو شرق , آهنگری تراکتور, ایران تایر , ایران ترانسفو, ایران خودرو, ایران مرینوس , ایرکا پارت صنعت , باما , بهنوش , بیسکویت گرجی , پارس خزر ,پارس دارو ,پارس سوئیچ , پارس مینو , پالایش نفت اصفهان , پتروشیمی خارک , پتروشیمی شازند , پشم شیشه ایران , پگاه اصفهان , پگاه خراسان, تاید واتر خاورمیانه , تراکتورسازی , تکنوتار , توسعه صنایع بهشهر , جام دارو , چادرملو , و ......
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز