نتایج: 1258
بررسی عوامل تعیین کننده افشا گزارشگری اجتماعی اسلامی
نشریه: KnE Social Sciences
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 12
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: گزارشگری اجتماعی اسلامی,اندازه شرکت,نسبت بدهی
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2020) در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی دوره تصدی حسابرس,مطالعات خارج از کشور در زمینه دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس از سال 2001 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Abriyani Puspaningsih. Amanda Prima Analia.(2020). The Effect of Debt Default, Opinion Shopping, Audit Tenure and Company’s Financial Conditions on Going-concern Audit Opinions. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 9, Supplementary Issue 2

Annisa Rahmawati, Arsono Laksmana, Dian Agustia . (2019). MEDIATION ROLE OF AUDIT GOING CONCERN OPINION ON CORRELATION OF AUDIT TENURE AND MARKET PERFORMANCE. AFEBI Accounting Review (AAR). Vol.04 No.01, June 2019

Azizkhani, M., Monroe, GS., and Shailer,G. (2007). Auditor tenure and perceived Credibility of financial Reporting, The Australian National University, Working paper

cameran,m , Prencipe.A , Trombetta.m.(2008).”Earnings management, audit tenure and auditor changes: doesmandatory auditor rotation improve audit quality?”. from http://ssrn.com

Carcello J.V.& Nagy A.L.(2004).”Audit Firm Tenure and Fraudulent Finsncial Reporting”. Auditing.A Journal of Practice & The ory. Vol.23, Issue2.pp. 55. 69

Chang Wang, M. (2009) "The Effects of Firm Market Value on Audit Partner Tenure and Firm Profitability", Accounting & Taxation, Vol. 1, No.1. On line, http: www. ssrn. com.

Chen.H, Chen.J, Lobo.G.(2009).”Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”. From http://ssrn.com

Chi Wuchun and Huang Huichi, (2005) .” Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Audit-Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan” , Journal of Contemporary Accounting & Economics I , pp. 65-92.

Chi, L. and J. Ho (2010). “Audit Tenure and Earnings Surprise Management”, Review of Accounting and Finance, Vol. 9, pp. 116-138.

Chi, Wuchun, and Wang Chenchin, (2010), “Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders”, The International Journal of Accounting 45, pp.465-486.

Davis, RL. Soo, B.S. and Trompeter, G. M. (2009). "Auditor tenure and ability to meet or beat earnings forecasts", Contemporary Accounting Research, No 26 , pp517-548

راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه,نمونه استاندارد تکمیل شده فصل دوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل دوم (اعم از مقدمه؛ مبانی نظری, چارچوب نظری؛ پیشینه پژوهش و .......) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل فصل دوم پایان نامه خود داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD

راهنمای نگارش فصل دوم.......................................................1

فصل دوم:مباني نظري و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.............................................................................10
2-2-مباني نظري.....................................................................10
2-3.پيشينه تحقيق..............................................................12
2-3-1.تحقيقات خارجي..........................................................12
2-3-2. تحقيقات داخلي..........................................................14
2-4.چارچوب نظری..................................................................16
2-5.خلاصه فصل...................................................................17

تعریف مفهومی و عملیاتی سهامدار کنترلی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سهامدار کنترلی,نحوه اندازه گیری سهامدار کنترلی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سهامدار کنترلی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سهامدار کنترلی, نحوه اندازه گیری سهامدار کنترلی ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه,نمونه استاندار فصل اول پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل اول (اعم از مقدمه؛ بیان مساله؛ اهمیت پژوهش, فرضیات, اهداف, روش تحقیق و ...) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش فصل اول پایان نامه نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل فصل اول پایان نامه خود داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

راهنمای نگارش فصل اول..........................................................1

نمونه استاندارد فصل اول
1-1- مقدمه...............................................................................15
1-2- بیان مسأله.......................................................................16
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.......................................18
1-4- اهداف تحقیق..................................................................19
1-5- سوالات تحقیق...............................................................20
1-6- فرضیه های تحقیق..........................................................21
1-7-متغيرهاي تحقیق.............................................................21
1-8- روش تحقیق...................................................................22
1-9- روش وابزارگردآوري داده هاي تحقیق...............................22
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................22
1-11 قلمرو تحقیق....................................................................23
1-12تعريف واژه ها و اصطلاحات فني وتخصصي......................23
1-13ساختار تحقیق.................................................................25
1-14- خلاصه فصل..................................................................26

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد