نتایج: 1185
لیست شرکت های فعال بورس پس از حذف سیستماتیک (غربالگری) از سال 90 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: لیست شرکت های بورس پس از غربالگری,فهرست شرکتهای فعال پس از حذف سیستماتیک
در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) و در نظر گرفتن شرایط ذیل، بهمراه نماد هر شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت جمع آوری شده است:

1.سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد
2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند
3. شرکت ها، توقف فعالیت نداشته باشند
4. جزء بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری و ... نباشند

فایل دارای دو شیت مجزا می باشد که در شیت اول، جدول حذف سیستماتیک و در شیت دوم نیز لیست شرکت ها موجود می باشد.

فرمت فایل: Excel
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه چرخه عملیاتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش چرخه عملیاتی,پیشینه مطالعات چرخه عملیاتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه چرخه عملیاتی از سال 1393 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه چرخه عملیاتی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9
برخی از منابع مورد استفاده


برآبادی، طاهره و مرتضی محمدی، ۱۳۹۶، اثر تعدیلی محدودیت مالی و چرخه عملیاتی بر رابطه بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی، کرج، دانشگاه پیام نور استان البرز

بنی مهد، بهمن؛ محسن حمیدیان و سارا بوستانی، ۱۳۹۳، چرخه عملیات و کیفیت سود، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران،

ترابی، تقی و محسن بونی، ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین ریسک، چرخه عملیاتی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز، دانشگاه اسوه، دانشگاه آتاترک ترکیه

تفتیان، اکرم؛ فاطمه ابویی مهریزی و فروغ حیرانی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه ساختار سرمایه، چرخه عملیاتی و تورم با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش‌ها و راهکارها، یزد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد یزد

تفتیان، اکرم؛ ابوئی مهریزی، فاطمه؛ ماندگاریان، مصطفی. (1396). بررسی رابطه غیرخطی اهرم مالی، چرخه عملیاتی و تورم با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین، 1396

جابرپور، رضا، ۱۳۹۴، اثر چرخه‌های عملیاتی و تورم بر جریان نقد در شرکت‌های صنایع فولاد بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

جلیلی، صابر؛ حمیدی شاکری، مسعود.(1394). بررسي ارتباط بين چرخه تبديل نقد و چرخه عملياتي با عملكرد مالي شركت‌ها. نشریه پژوهش‌هاي كاربردي در گزارشگري مالي، پاييز و زمستان 1394

جنانی ربطی، مریم و ندا دقیق، ۱۳۹۷، تاثیرچرخه عملیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

چاوشی، سیدکاظم؛ محمد جلیلی و مهتاب علیدادی، ۱۳۹۴، نقد شرکتهای وجه نگهداشت با سطح عملیاتی چرخه و بررسی ارتباط بین تورم، ریسک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان

حسینی، محمدرضا و فرشید داداش زاده لمسو، ۱۳۹۵، مدیریت جریان نقدی (از نگاه چرخه تبدیل وجه نقدو چرخه تبدیل وجه نقد عملیاتی) و عملکرد مالی (شواهد تجربی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان

حمیدی شاکری، مسعود.(1394). بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

خدامرادی، محمد؛ مهدی بذرافشان و سمره سواری، ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین تورم و چرخه عملیاتی با مانده وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ


خدامی‌پور، احمد، شمس الدین، سحر. (1396). تأثیر شاخص قیمت مصرف کننده و چرخۀ عملیاتی در سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(4)، 117-128.

خلیفه، مجتبی؛ معین کاظمی‌و رضا ارزاقی، ۱۳۹۷، مدل سازی پیش بینی تولید در چرخه عملیاتی شرکت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) -شرکت بین المللی کوش

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق سرمایه گذاری,مطالعات داخلی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری از سال 1395 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

افضلی, شکوفه و عباسعلی پورآقاجان، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان

عبدالخانی, میعاد و سعید نصیری، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر توانایی مدیریت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

ثوابی جدیدی, حسین و علی اکبر نونهال نهر، ۱۳۹۷، تاثیر سرمایه فکری بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،

عبدی طالب بیگی,‌هادی؛ سید داود حسینی راد و محمد صادق زاده، ۱۳۹۷، بررسی ارتباط بین انحراف هزینه سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی‌زرقان - آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

روشنی,‌هاجر و علی چراغی، ۱۳۹۷، تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین همایش بین المللی افق‌های نوین در علوم انسانی و مدیریت، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری

عبدالخانی, میعاد و سعید نصیری، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر توانایی مدیریت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان،

حیدری, سبحان، ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری شرکت و نقدشوندگی سهام با در نظر گرفتن محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین

مزارعی, سید منصور، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و فعالیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین، تهران، شرکت همایش آروین البرز،

خطیری, الهام و محققی، ۱۳۹۷، تعیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و گزینه سرمایه‌گذاری، نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نطنز

فرحمندبهرغانی, جبار، ۱۳۹۷، ارزیابی تاثیر بهینه سازی مالیات، اقلام تعهدی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

مسیبی, سارا و رویا دارابی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی، تهران، موسسه آموزش عالی امینی بهنمیر

وثوق رجبی, سما و مجتبی احسانی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین دارایی‌های سازمانی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2008 الی 2019) در حوزه حق الزحمه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی حق الزحمه حسابرس,مطالعات خارج از کشور حق الزحمه حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حق الزحمه حسابرس از سال 2008 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حق الزحمه حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده

Alali, F. (2011). "Audit fees and discretionary accruals: Compensation structure effect", Managerial Auditing Journal, Vol 26, No 2, pp. 90-113.

Alexeyeva, I., Likosova, M.M. (2016). The impact of fair value measurement on audit fees: Evidence from financial institutions in 24 European countries. International Journal of Auditing, 20(3), 255-266

Alhadab, M. (2018), "Abnormal audit fees and accrual and real earnings management: evidence from UK", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 16 No. 3, pp. 395-416. https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2017-0050

Anmol, B., Muhammad, J.A. and Doureige, J. (2015). Audit fees and capital structure decision, http:// www.ssrn.com

Asthana, s . and Boone , I .(٢٠١٢ ), Abnormal Audit fees and Audit Quality , Auditing ; A journal of practice & theory , 31 , 1-22

Azizkhani, M., Shailer. G. and Monroe G. (2012)," The Pricing of Audit Services in a Non – Big4 Setting", Working paper, The Australian National University.

Basioudis, G. L. (2008). Audit Fees, Non-Audit Fees and Auditor Going-Concern Reporting Decisions in the United Kingdom. A Journal of Accounting, Finance, and Business Studies, Vol. 44, No. 3, Pp284-309.

Bills, K.L., Lisic, L.L., Seidel, T.A. )2015(. Do auditors respond to management uncertainty? Evidence from audit fees. http://www.ssrn.com

Biswas, S. (2019). Do Audit Fees Adjust Quickly?—Evidence from India. Global Business Review, 097215091984338. doi:10.1177/0972150919843382

Chen, Y., Gul, F., Veeraraghavan, M., Zolotoy, L.)2015(. Executive equity risk-taking incentives and audit service pricing. The Accounting Review, 90(6), 2205-2234.

Coffie, W. and Bedi, I. (2019), "The effects of IFRS adoption and firm size on audit fees in financial institutions in Ghana", Accounting Research Journal, Vol. 32 No. 3, pp. 436-453. https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2017-0114

Dai Fei (Troy), Y., Majella, P., Fang, H. (2015). Fair value accounting for non-current assets and audit fees: Evidence from Australian companies. Journal of Contemporary Accounting & Economic, 11(2015), 31-45

Dalia A. Abbass , Mahmoud M. Aleqab ,(2013), "Internal Auditors’ Characteristics and Audit Fees: Evidence from Egyptian Firms", International Business Research; Vol. 6, No. 4,PP.67-80.

Donatella, P., Haraldsson, M., & Tagesson, T. (2018). Do audit firm and audit costs/fees influence earnings management in Swedish municipalities? International Review of Administrative Sciences, 002085231774873. doi:10.1177/0020852317748730

Donohoe, M., Knechel, R. (2014). Does corporate tax aggressiveness influence audit pricing? Contemporary Accounting Research, 31(1), 284-308.

Duellman, S., Hurwitz, H., Sun, Y. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165

Fleming, D., Kevin, H, Romanus R.N. (2014). “Auditor Industry Specialization and Audit Fees Surrounding Section 404 Implementation”.Review of Accounting and Finance, 13 (4): 353-370.

Habib, A., Jiang, H. and Zhou, D .(2015).“Related Party Transactions and Audit Fees: Evidence from China”. Journal of International Accounting Research, 14 (1): 59-83.

HUSSAINI BALA. NOOR AFZA AMRAN. HASNAH SHAARI. (2018). Audit Fees and Financial Reporting Quality: A Study of Listed Companies in Nigeria. International Review of Management and Business Research. Vol. 7 Issue.2. 482-489

Johl S. & Khan A. (2011). Audit Pricing In Private Firms: The Effects Of Family And Forign Control, School of Accounting Economics and Finance, Deakin University, Victoria, Australia, On line, Available at: 4TUhttp://www.afaanz.orgU4T

رابطه تنوع شرکت و ساختار سرمایه
نویسنده: Andreas BenzDaniel Hoang
نشریه: ssrn
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 58
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار سرمایه,تنوع شرکت

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد