نتایج: 1340
تاثیر بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا بر بهبود کارایی و عملکرد
نویسنده: Nabil bashiryazan mjahed
نشریه: International Journal of Economics and Finance
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 8
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا,کارایی عملکرد,سودآوری شرکت
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا: طراحی مدلی برای شرکت های تولیدی پرتغالی
نویسنده: Rúben Silva Barros
نشریه: Emerald
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 32
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت,هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا,ABC,TDABC
فروش شرکت های خصوصی و نقش پاداش مدیرعامل
نویسنده: Natasha BurnsJan Jindra
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: پاداش مدیرعامل,شرکت های خصوصی
استفاده از مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در چارچوب شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد
نشریه: mpra
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت,ارزیابی عملکرد,پیاده سازی بهایابی بر مبنای فعالیت
مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای ارزیابی موجودی ها
نشریه: Management Science Letters
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 10
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت,موجودی,تصمیم گیری,هزینه یابی سنتی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد