نتایج: 1362
رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، رضایت شغلی وتعهد سازمانی: مطالعه موردی آموزش عالی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2016
زبان: انگلیسی
صفحات: 42
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت,تعهد سازمانی,رضایت شغلی
رویکردها و مدیریت فرایند حسابرسی در صنایع غذایی
نویسنده: Richard Bradford-Knox
نشریه: Emerald
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابرسی,تخصص حسابرس در صنعت,خروجی حسابرس
تحلیل بیش اعتمادی مدیریت در صنعت بانکداری
نشریه: http://www.unical.it/desf/
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 59
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: بیش اعتمادی,صنعت بانکداری,عملکرد,بحران مالی,رفتار مدیریت
تاثیر خصوصیات مدیرعامل بر مدیریت سود
نشریه: Emerald
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 21
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: خصوصیات مدیرعامل,مدیریت سود,بیش اعتمادی,شرکت های خانوادگی
تحلیل نحوه پیاده سازی حسابداری مدیریت در دستگاه های دولتی چین
نویسنده: Xu JiayuLu Yonghua
نشریه: Journal of Modern Accounting and Auditing
سال: - 2017
زبان: انگلیسی
صفحات: 6
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: حسابداری مدیریت,بخش دولتی,ابزارهای حسابداری مدیریت,پیاده سازی حسابداری مدیریت
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز