نتایج: 1310
تعریف مفهومی و عملیاتی تحریف مالی، مالیاتی و قانونی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تحریف مالی، مالیاتی و قانونی,نحوه اندازه گیری تحریف مالی، مالیاتی و قانونی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تحریف مالی ، مالیاتی و قانونی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تحریف مالی ، مالیاتی و قانونی؛ نحوه اندازه گیری تحریف مالی، مالیاتی و قانونی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تأثیر استقلال، فشار بودجه زمانی و اخلاق حسابرس بر کیفیت حسابرسی
نشریه: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 6
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: اخلاق,کیفیت حسابرس,فشار زمانی
تاثیر فرهنگ ملی بر رفتار و استراتژی حسابداری مدیریت: تحلیل تجربی پذیرندگان IFRS
نویسنده: Lucas Reisch
نشریه: Emerald
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 29
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: فرهنگ ملی,IFRS,استراتژی
بررسی رابطه پذیرش / گزارشگری IFRS و حق الزحمه حسابرس: با در نظر گرفتن تأثیر اندازه و تصدی شرکت حسابرسی
نشریه: Emerald
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 28
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تصدی حسابرس,حق الزحمه حسابرس,IFRS
تاثیر استراتژی شرکت بر ساختار سرمایه
نشریه: Risk and Financial Management
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 13
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار سرمایه,استراتژی تنوع سازی,استراتژی تنوع محصول

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد