نتایج: 1292
تأثیر ساختار مالکیت و استقلال هیئت مدیره بر رفتار بیش سرمایه گذاری
نشریه: KnE Social Sciences
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار مالکیت,بیش سرمایه گذاری,حاکمیت شرکتی
تاثیر مسئولیت زیست محیطی شرکت ها بر رفتار سرمایه گذاری بیش از حد
نویسنده: Jaehong LeeEunsoo Kim
نشریه: Sustainability
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 20
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: رقابت شرکت,مسئولیت زیست محیطی,بیش سرمایه گذاری
تعریف مفهومی و عملیاتی بازده غیرعادی سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 3
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف بازده غیرعادی سهام,نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی سهام
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر بازده غیرعادی سهام پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی بازده غیرعادی سهام, نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی سهام، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2020) در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی سرمایه گذاری بیش از حد,مطالعات خارجی بیش سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری ) از سال 2000 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده


ADMIRALTY SAAVIRA AL CHOLILI, (2019) POLITICAL CONNECTIONS, OVERINVESTMENT, AND GOVERNANCE MECHANISM IN INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Aline Damasceno, Pellicani. Aquiles Elie Guimarães, Kalatzis .(2019). Ownership structure, overinvestment and underinvestment: Evidence from Brazil. Research in International Business and Finance. Volume 48, April 2019, Pages 475-482

Anagnostopoulou, Seraina C. and Avgoustaki, Argyro and Garcia Osma, Beatriz, Disclosure of Firm Efforts to Improve Employee Quality and Corporate Investment Efficiency (March 28, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3563037 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3563037


Bella Joy Winarta, Neneng Djuaeriah, Yosman Bustaman(2018). CEO Characteristics on Cash Holdings & Overinvestment: Evidence from Indonesian Firms. Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences. Vol 2 Issue 2 pp. 28-34. https://doi.org/10.33152/jmphss-2.2.1

BenMoussa, F.; and J. Chichti. (2011). “Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: 3SLS Simultaneous Model”,Journal of Management Research, Vol. 3, pp. 1-34

Chen, X., Sun, Y., and Xua. X.(2016). Free cash flow, over-investment and corporate governance in China, Pacific-Basin Finance Journal, 37, 81-103.

Chih Jen Huang , Tsai-Ling Liao , Yu-Shan Chang , (2015) “Over-investment, the marginal value of cash holdings and corporate governance”, Studies in Economics and Finance, Vol. 32 Iss: 2, pp 204 – 221


Cutillas Gomariz, Mª F., Sánchez Ballesta, J.P. (2014), "Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency", Journal of Banking & Finance, Volume 40, PP 494–506


تعریف مفهومی و عملیاتی پیش بینی سود مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف پیش بینی سود مدیریت,نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پیش بینی سود مدیریت پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی پیش بینی سود مدیریت, نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد