نتایج: 1232
داده های متغیر هزینه مواد و دستمزد و سربار 150 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده مواد مستقیم,داده دستمزد مستقیم,داده سربار
در این فایل داده های متغیر مواد مستقیم, دستمزد مستقیم و سربار، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel

لیست برخی از شرکت ها عبارت است از:
آبسال
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
ارتباطات سیار ایران
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگري تراكتورسازي ايران
ایران تایر
ایران مرینوس
ایران یاسا تایر و رابر
ایرکا پارت صنعت
ايران ترانسفو
ايران خودروديزل
ايران دارو
باما
پارس الكتريك
پارس خودرو
پارس دارو
پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت تهران
پتروشیمی جم
پتروشیمی مبین
پتروشيمي آبادان
پتروشيمي خارك
پتروشيمي شازند
پتروشيمي شيراز
پتروشيمي فارابي
پشم شيشه ايران
پلاسكوكارسايپا
تامين ماسه ريخته گري ايران
تاید واتر خاورمیانه
تراكتورسازي ايران
توسعه معادن روي ايران
تولید محور خودرو
تولیدی کاشی تكسرام
توليدي لنت ترمز ايران
چرخشگر
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
خدمات انفورماتیک
حمل و نقل پتروشيمي
داده پردازي ايران
داروسازي ابوريحان
داروسازي اسوه
داروسازي اكسير
داروسازي امين
داروسازي جابرابن حيان
داروسازي روزدارو
داروسازي زاگرس فارمد پارس ( داملران)
داروسازي زهراوي
داروسازي فارابي
و ......
داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال (از سال 92 الی 97)
مواد مستقیم
دستمزد مستقیم
سربار
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2019) در حوزه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی,مطالعات خارجی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از سال 2004 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده


Abdullah, H., & Tursoy, T. (2019). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. Review of Managerial Science. doi:10.1007/s11846-019-00344-5

Alp, A., & Ustuntag, S. (2009). Financial reporting transformation the experience of Turkey. Critical Perspective on Accounting, 20, 680-699

Ayedh, Abdullah Mohammed; Fatima, A. H.; and Mohammad, Muslim Har Sani, Earnings Management in Malaysian Companies during the Global Financial Crisis and the Coincidental Effect of IFRS Adoption, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 13(1), 2019, 4-26. doi:10.14453/aabfj.v13i1.2

Barbu, Elena, (2004) , tracing the Evolution of Research on International Accounting Harmonization, Laboratoire Orleanais de Gestion.

Barth, M., and G. Clinch. (2007). "Scale Effects in Capital Markets-Based Accounting Research",Journal of Business Finance and Accounting, InternationalAccounting Policy Forum

Cardona, A. , Castro-González, K. , Ríos-Figueroa, C. , (2014). The impact of culture and economic factors on the implementation of IFRS. Accounting & Taxation, 6 (2) , 29–47.

Christensen, H. B., Lee, E. and Walker, M. (2007). "Cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonisation the case of mandatory IFRS adoption in the UK", International Journal of Accounting, 42

Dargenidou, Christina and Jackson, Richard H.G. and Tsalavoutas, Ioannis and Tsoligkas, Fanis, Capitalisation of R&D and the Informativeness of Stock Prices: Pre and Post IFRS Evidence (March 27, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2995597 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2995597

Daske, H., L. Hail, C. Leuz, and R. Verdi. (2008)." Mandatory IFRS adoption around the world: Early evidence on economic consequences", Journal of Accounting Research, 46, University of Chicago Booth School of Business

De Simone, L. (2016). Does a common set of accounting standards affect tax-motivated income shifting for multinational firms?. Journal of Accounting and Economics, 61 (1) , 145-165

Eluyela, F. D. and Adetula, D. T. and Oladipo, O.A. and Nwanji, T. I. and Adegbola, Otekunrin and Ajayi, A. and Faleye, A. (2019) PRE AND POST ADOPTION OF IFRS BASED FINANCIAL STATEMENT OF LISTED SMALL MEDIUM SCALE ENTERPRISES IN NIGERIA. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 10 (1). pp. 1097-1108. ISSN 0976-6308; 0976-6316

George latridis. (2010). International Financial Reporting Standards and the quality of financial statement information, Journal: International Review of Financial Analysis, 19 (3) , 193–204

George, E. T. D. , Ferguson, C. B. & Spear, N. A. , (2013), How much does IFRS cost? IFRS adoption and audit fees, The .Accounting Review, 462-429 ,)2(88

تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت بدهی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف نسبت بدهی,نحوه اندازه گیری نسبت بدهی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر نسبت بدهی (نسبت بدهی کوتاه مدت، نسبت بدهی بلندمدت و نسبت کل بدهی) پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی نسبت بدهی, نحوه اندازه گیری نسبت بدهی ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
داده های ارزش بازار کل شرکت های بورس تهران از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های ارزش بازار شرکت,داده های متغیر ارزش بازار شرکتهای بورس

در این فایل داده های متغیر ارزش بازار ، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.


داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال (از سال 92 الی 97)
قیمت بازار سهام
تعداد سهام شرکت
ارزش بازار شرکتفرمت فایل: Excel
داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال
قیمت بازار سهام
تعداد سهام شرکت
ارزش بازار شرکت

بازه زمانی سالهای 92 الی 97
تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرس - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف کیفیت حسابرس,نحوه اندازه گیری کیفیت حسابرس
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر کیفیت حسابرس پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی کیفیت حسابرس, نحوه اندازه گیری کیفیت حسابرس ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد