نتایج: 1362
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2007 الی 2022) در حوزه ماکیاولیسم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی ماکیاولیسم,مطالعات خارج از کشور ماکیاولیسم
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ماکیاولیسم از سال 2007 الی 2022 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه ماکیاولیسم - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Andson Braga de Aguiar, Ricardo Suave.(2022).Managers’ presentation preferences for aggregation: the role of internal reporting outcome, purpose, and Machiavellianism. https://doi.org/10.1080/02102412.2021.1952517


Belschak, F. D., Den Hartog, D. N., & de Hoogh, A. H. B. (2018). Angels and demons: The effect of ethical leadership on Machiavellian employees' work behaviors. Frontiers in Psychology, Vol.9: 1-13


Bianchi,R., Mirkovic, D., (2020) Is Machiavellianism associated with depression? A cluster-analytic study Personality and Individual Differences, Vol 152(1) : 1-5

Birkás, B., Csathó, Á., B.,Gács, and T.Bereczkei.2015.Nothing ventured nothing gained: Strong associations between reward sensitivity and two measures of Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 74: 112-115

Cohen, Aaron (2015), Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs), Human Resource Management Review, 26(1), 1-17.

Dalton, D.W. 2021. The Effects of Machiavellianism and Ethical Environment on Whistle-blowing across Low and High Moral Intensity Settings, Advances in Accounting Behavioral Research,24(1):29-49


Lisa Arisa, Imam Abu Hanifah.(2020). Machiavellianism, Social Responsibility, Fairness, and Tax Avoidance. DOI: http://dx.doi.org/10.48181/jratirtayasa.v7i1.14499
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی,مطالعات داخلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی از سال 1396 الی 1401 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قابلیت مقایسه صورتهای مالی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده:

احمدی، بهاره،1400،بررسی ارتباط بین رشد داراییها، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام با تاکید بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران،تهران

برزگر، معصومه،1400،بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اقلام تعهدی اختیاری، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 44

بزاززاده تریتی، حمیدرضا و شاکری مجد، آسیه،1400،اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بنابی قدیم، رحیم و واعظ، سید علی،1400،بررسی رابطه شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره: 28، شماره: 1

پاکدلان، سعید و آذربراهمان، علیرضا و آذربراهمان، جلال و شیخ نظر، مجتبی،1400،بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 54

پاکدلان، سعید و آذربراهمان، علیرضا و باقری دادوکلائی، فائزه،1401،بررسی رابطه بین سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی، فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، دوره: 6، شماره: 1

و....
آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 18
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون مانایی در ایویوز,آموزش تحلیل آماری با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون مانایی (آزمون ریشه واحد لیون، لین و چات، آزمون ایم، پسران وشین، دیکی فولر تعمیم¬یافته و آزمون ریشه واحد فیشر) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون مانایی و تفسیر نتیجه آزمون و نکات مربوطه برای مشکل نامانا بودن با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون مانایی و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی حسابرسی داخلی,پیشینه مطالعات حسابرسی داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی از سال 1392 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

ایران پور، پونه و اشتری، سهیلا،1400،بررسی تاثیر مقابله سازگارانه و انفعالی حسابرس داخلی در شرکت مورد مطالعه در کیفیت تهیه صورت‌های مالی،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا،

بختیاری، مهری، بیگلر، کیومرث.(1398).بررسی عوامل موثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های ایرانی. پژوهش‌هاي تجربي حسابداري، دوره 8، شماره 32، صص 93-120

برخوردار، کتایون؛ ناظمی، امین؛ نمازی، نویدرضا.(1400). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی. (پژوهش‌های حسابرسی) پژوهشهای حسابرسی حرفه ای، دوره 1، شماره 2، صص 5-33

پورسعید، عباس؛ محمدی پور، رحمت اله.(1398). امکان سنجي استقرار نظام حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک در دانشگاه آزاد اسلامي کشور. پژوهش‌هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي). دوره 11، شماره 41، صص 229-255


حاجیها، زهره؛ جعفرپور، هومن.(1399). کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری مالی و کارایی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی. دوره 20، شماره 79، صص 47-70

حبیب زاده، علی،1399،تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 3، شماره: 28

خوشکار، فرزین و بهنژاد، میر اکبر و بویه زاده، میترا،1400،تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 56

و....
آموزش نحوه انجام آزمون وایف (آزمون هم خطی) در نرم افزار ایویوز (Eviews)
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 5
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: آموزش آزمون وایف در ایویوز,آموزش تحلیل آماری با ایویوز
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون وایف (پیش فرض عدم وجود هم خطی) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.

بدین منظور ابتدا نحوه انجام آزمون هم خطی و تفسیر نتیجه آزمون و نکات مربوطه برای مشکل هم خطی با استفاده از تصاویری از نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به انجام آزمون وایف (VIF) و نگارش قسمت آمار مربوطه در فصل چهارم و یا مقاله علمی - پژوهشی خود شوید.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز