نتایج: 1285
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 11
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی ناکارایی سرمایه گذاری,مطالعات داخلی ناکارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری از سال 1389 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ناکارایی سرمایه گذاری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................9

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی‌نسب، علی، صدیقه، پروانه.(1394). اثر حاکمیت شرکتی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری.همایش ملی حاکمیت شرکتی

افلاطونی، عباس؛ خزایی، مهدی.(1395). بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره85

آسمانی, مجید و محمد رضا عباس زاده، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین محدودیت مالی، جریان نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه

بادآورنهندی، یونس؛ تقی زاده خانقا. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه‌گذاری. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره3

برزین, زهرا؛ مهدی صابری اسفرجانی و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق،

بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون؛ محمدی، مهسا.(1397). توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، مطالعات تجربی حسابداری مالی سال چهاردهم، شماره 57

پارسافر، مریم.(1395). تاثیر مدیریت محدودیت‌های مالی و هزینه نمایندگی بر به حداقل رساندن ناکارایی سرمایه‌گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار، دانشکده حسابداری و مدیریت

پورزمانی, زهرا و ذکیه جورین سر، ۱۳۹۴، تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین

توکلی, زهرا و سید یحیی اسدالهی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر ناکارایی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر بازده دارایی‌ها، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش بیش سرمایه گذاری,مطالعات داخلی بیش سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری) از سال 1393 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه سرمایه گذاری بیش از حد (بیش سرمایه گذاری)- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

اسمعیلی، حامد، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین پاداش مدیران اجرایی، مدیریت سود و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه: مطالعهبازار بورس تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی‌پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا

آیتی مهر، محمد؛ ایمان پورعباسی و صادق ممبنی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین بیش سرمایه‌گذاری و هزینه بدهی در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

بامری، عمران؛ گلثوم صمیمی‌نیا؛ شهرام بارانی برواتی و اطهره حاجی زاده مطلق، ۱۳۹۸، تاثیر بیش اعتمادی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد با توجه به تاثیر تعدیل گری تخصص حسابرس، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران، شرکت همایش آروین البرز

برزین، زهرا؛ مهدی صابری اسفرجانی و‌هاشم ولی پور، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و بیش سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی علامه خویی دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین

بنی عامریان، فاطمه و علی امامی‌میبدی، ۱۳۹۷، ارزیابی ارتباط بین سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد در طول دوره تصدی مدیرعامل(شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار شهر تهران)، اولین همایش ملی نگرش‌های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودسر و املشبیژنی پور، صمد و مرضیه سادات تقوی راد، ۱۳۹۷، تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر بیش سرمایه‌گذاری با تاکید بر شاخص فلاکت اقتصادی، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

پاکدل، ابراهیم.(1395). بررسی تاثیر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه ای بر عملکرد آتی شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاثیر حاکمیت شرکتی و نسبتهای مالی بر تاخیر گزارش حسابرس
نشریه: Accounting and Finance Review
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ویژگی های هیات مدیره,تاخیرگزارش حسابرس,نسبتهای مالی
بررسی تاثیر عوامل سازمانی و محیطی در استفاده از ابزارها و تکنیک های حسابرسی برمبنای رایانه در شرکت های حسابرسی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تکنیک های حسابرسی,حسابرسی رایانه ای,عوامل سازمانی
رابطه بین تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی از منظر فرآیند حسابرسی و خروجی حسابرسی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تلاش حسابرس,تعدیلات حسابرس,کیفیت حسابرس

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد