نتایج: 1362
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2004 الی 2022) در حوزه حسابرسی داخلی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش خارج از کشور حسابرسی داخلی,مطالعات خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی از سال 2004 الی 2022 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابرسی داخلی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Agus Setiawan, Adler Haymans Manurung, Mohammad Hamsal, and Gatot Soepriyanto(2021), The Analysis of the Effect of Internal Audit, IT Capability and CRO Role in the Enterprise Risk Management Implementation on Firm Performance Moderated by Listed Status among Indonesian State-Owned Enterprises, 8th International Conference on New Ideas in Management, economics&accounting, 19-21march.2021.

Albawwat, I., Emair, Y., & AL-hajaia, M. (2021), The Relationship between Internal Auditors' Personality Traits, Internal Audit Effectiveness, and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Jordan, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4) 797-808

Alzoubi, E. (2019), Audit committee, internal audit function and earnings management: evidence from Jordan, Meditari Accountancy Research, Vol. 27 No. 1, pp. 72-90.

Bananuka, J. and Nkundabanyanga, S.K. (2022), "Audit committee effectiveness, internal audit function, firm-specific attributes and internet financial reporting: a managerial perception-based evidence", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2021-0198

Betti, N. Sarens, G. (2021), Understanding the internal audit function in a digitalised business environment, Journal of Accounting & Organizational Change, 17(2).197-216. https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2019-0114

Chang, Y.T., Chen, H., Cheng, R. K., & Chi, W. (2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15 (1), 1–19

Kaawaase, T.K., Nairuba, C., Akankunda, B. and Bananuka, J. (2021), "Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 6 No. 3, pp. 348-366. https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0117.

Krichene, A. and Baklouti, E. (2021), "Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research", Journal of Financial Reporting and Accounting,. 19(1),. 28-54. 3

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2021) در حوزه حسابداری مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 13
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه پژوهش حسابداری مدیریت,مطالعات خارجی حسابداری مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری مدیریت از سال 2000 الی 2021 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه حسابداری مدیریت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................11
برخی از منابع مورد استفاده


Abolfazl Amanollah Nejad Kalkhouran, Bahareh Hossein Nezhad Nedaei, Siti Zaleha Abdul Rasid,(2015). "The indirect effect of strategic management accounting in the relationship between CEO characteristics and their networking activities, and company performance", Journal of Accounting & Organizational Change, https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2015-0042

AksoyluSemra, EbruAykan, 2013, "Effects of Strategic Management Accounting Techniques on Perceived Performance of Businesses", Journal of US-China Public Administration, Vol. 10, No. 10, 1004-1017

Alnawaiseh Musa Abdel Latif Ibrahim, 2013, The Extent of Applying Strategic Management Accounting Tools in Jordanian Banks, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 19, pp. 32-44.

Baalwan,K, Sarathy, k, Akarsh, V, Mehendale, S(2018). Challenges in Management Accounting – A Methodological and Thematic Review. Asian Journal of Management. 2018; 9(1):757-760

Babajide Michael Oyewo (2020): Outcomes of interaction between organizational characteristics and management accounting practice on corporate sustainability: the global management accounting principles (GMAP) approach, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.1738141

Benny Hutahayan. (2019). The mediating role of human capital and management accounting information system in the relationship between innovation strategy and internal process performance and the impact on corporate financial performance. Benchmarking: An International Journal. Vol. 27 No. 4, pp. 1289-1318.. https://www.emerald.com/insight/1463-5771.htm

Cadez Simon, 2006, "The Application of Strategic Management Accounting Techniques in Slovenian Manufacturing Companies", Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 9, No. 1, pp. 61-75.

CPA Jared Okello Otieno, Dr Orthodox Tefer & Erick Onyango Owino.(2021). Influence of Management Accounting Practices on Performance of Kisumu County Government. Middle East Journal of Applied Science & Technology. Vol.4, Iss.2, Pages 129-146,
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تجدید ارزیابی دارایی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 10
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق تجدید ارزیابی دارایی,مطالعات داخلی تجدید ارزیابی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تجدید ارزیابی دارایی از سال 1392 الی 1400 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه تجدید ارزیابی دارایی - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................3
منابع و ماخذ......................................................................................................9
برخی از منابع مورد استفاده

افرنگان، علیرضا (1395). بررسی ارتباط بین تجدید ارزیابی با مبنای ارزش منصفانه حسابداری برای دارایی‌های غیر جاری و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، انشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت

آقائی، سارا (1395). افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

بهار مقدم، مهدی و فروغی نعمت الهی، مرجان،1395،بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی،کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه،زنجان

پرماه، سمیرا (1396). بررسی تأثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر کارایی شرکت‌ها با میانجی گری ساختار سرمایه به روش بوت استرپینگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

پیموده، علی،1399،بررسی رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران،تهران

حاجیان، نجمه و یوسفی اصل، فرزانه و خلقی، رویا،1400،تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و اثر آن بر عملکرد شرکت و بازده سهام، فصلنامه حسابداری مالی، دوره: 13، شماره: 49

خوشکار، فرزین و منیعی، زهرا و بختیاری، زهرا،1399،تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 3، شماره: 34
تعریف مفهومی و عملیاتی چسبندگی هزینه - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف چسبندگی هزینه,نحوه اندازه گیری چسبندگی هزینه
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر چسبندگی هزینه پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی چسبندگی هزینه, نحوه اندازه گیری چسبندگی هزینه، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تعریف مفهومی و عملیاتی سهام شناور آزاد - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1401
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سهام شناور آزاد,نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سهام شناور آزاد پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سهام شناور آزاد, نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز