نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه نقدشوندگی سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 25
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی نقدشوندگی سهام,مطالعات داخلی نقدشوندگی سهام
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه نقدشوندگی سهام از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه نقدشوندگی سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................20
برخی از منابع مورد استفاده

کریمی، امیر،(1402)،بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نقدشوندگی سهام با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

نادری دولاما، پیمان و دیدار، حمزه و اصغری شیوه، علی،(1402)،بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام با تاکید بر نقش میانجی خوانایی گزارشگری مالی،دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار "با گرایش توسعه دانش بنیان"،تهران

تقی پور، ابوالفضل و اشکورجیری، همایون،(1402)،بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر رابطه بین توانایی مدیریتی و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

محمودی، رضا،(1402)،تاثیر افشای اختیاری اطلاعات راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری،تهران

قدک فروشان، مریم و قدک فروشان، مریم و غلامی، مهدیه،(1402)،بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

حسن ملکی، علیرضا و عرب، محمدحسین،(1402)،بررسی تاثیر ابهام جریان نقدی عملیاتی بر نقدشوندگی سهام و ریسک سقوط آتی قیمت سهام،پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

رمضانی، زهرا،(1402)،تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین قابلیت نوآوری پایدار شرکت‌ها و نقدشوندگی سهام،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران

کلانتری، مهری و قاسمی، مازیار،(1402)،بررسی نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط با عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1397 الی 1402) در حوزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی,پیشینه پژوهش گزارشگری اجتماعی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی از سال 1397 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی- فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده

ابطحی، زهرا و حاجیها، زهره،1402،رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود با نقش میانجی محتوای اخلاقی اطلاعات،دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران

افضلی، آزاده و اشرفی، مجید و نادریان، آرش و گرگانلی دوجی، جمادوردی،1400،بررسی تاثیر مادی گرایی هیات مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت با نقش تعدیلی ویژگی‎های هیات مدیره،دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره: 15، شماره: 2

اکبری، آمنه و طهماسبی، نرگس،1402،بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، واکنش بازار و محافظه کاری حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل،

اندرزا، مهسا و ایمانی، کریم،1402،تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر پیچیدگی حسابرسی،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

بحری ثالث، جمال و فرخی، الهام،1402،بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

بحری ثالث، جمال و فرخی، الهام،1402،بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 80

برشد، عبدالحسین و صمدی لرگانی، محمود و تقی پوریان، یوسف،1400،خط مشی‌های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، دوره: 12، شماره: 4
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس 110 شرکت بورسی از سال 1397 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های حق الزحمه حسابرس,داده های متغیر حق الزحمه شرکت های بورس
در این فایل داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397 الی 1401 گردآوری گردیده است.

فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
مبلغ حق الزحمه حسابرس

لیست برخی از شرکت هایی که داده های مربوط به حق الزحمه حسابرس آنها جمع آوری گردیده است:

آبسال؛ آذراب؛ آلومتک؛ آلومراد؛ آهنگری تراکتور؛ ایران ارقام؛ ایران تایر؛ ایران ترانسفو؛ ایران خودرو؛ ایران خودرو دیزل؛ ایران دارو؛ ایران مرینوس؛ ایرکا پارت صنعت؛ باما؛ بهنوش؛ بیسکویت گرجی؛ پارس پامچال؛ پارس خزر؛ پارس خودرو؛ پارس سوئیچ؛ پتروشیمی آبادان؛ پتروشیمی فارابی؛ پشم بافی توس؛ پشم شیشه ایران؛ پگاه خراسان؛ تأمین ماسه؛ تاید واتر خاورمیانه؛ تجهیزات سدید ....

فرمت فایل : اکسل (Excel)
یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1398 الی 1402) در حوزه کیفیت سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 32
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی کیفیت سود,مطالعات داخلی کیفیت سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کیفیت سود از سال 1398 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه کیفیت سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................25
برخی از منابع مورد استفاده
بهارستانی، سوگند و ذوالفقاری، مهدی،(1402) ،بررسی تاثیر کیفیت سود و رتبه بندی کیفیت افشا بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

بهرامی، زینب،(1400) ،بررسی تاثیر سرمایه هیات مدیره بر کیفیت سود با تاکید بر نقش سهامداران کنترلی،دومین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

بیات مختاری، پرویز و حاجی بگلو، حسین و موسسی، مصطفی،(1401)،فشار زمانی حسابرسی و کیفیت سود،اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت،مهندسی صنایع ، اقتصاد و حسابداری

پری آذر، مونا و نقی نهر سولدوز، افسانه،(1401)،تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت سود با درنظر گرفتن نقش راهبرد شرکتی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار،شیراز

پورحسن سنگری، سارا؛ حیدرپور، فرزانه؛ ولیخانی، ماشاا... (1398). تاثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 30

پورولی علیار، صیاد و جعفری یوشانلویی، ناصر و ایمانی، عباس و عباسی، لیلا،(1401)،بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران،تهران

تحریری، آرش؛ صابرماهانی، معصومه.(1398). تاثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود، نشریه پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 4

تفتیان, اکرم و فرنگیس بهارلویی، ۱۳۹۸، بررسی اثر اصول راهبری شرکتی بر رابطه مالکیت خانوادگی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی –سازمان همیاری شهرداری‌ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین

حاجب، حمیدرضا و بنافی، محمد و باوفا پاسکه، حسین،(1402) ،بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1398 الی 1402) در حوزه اظهارنظر حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی اظهارنظر حسابرس,مطالعات داخل کشور در زمینه اظهارنظر حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اظهارنظر حسابرس از سال 1398 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه اظهارنظر حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده:
حاجیها، زهره و محمدیان، فاطمه،(1402)‌،ارتباطات سیاسی مدیران، نهادها و اظهارنظر حسابرس،پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

حیدرائی، جمیله و خوشکار، فرزین و گرجی زاده، داوود،(1400)،بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 46

خوشکار، فرزین و بهنژاد، میر اکبر و بویه زاده، میترا،(1400)،تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 4، شماره: 56

رحمانی, امید، ۱۳۹۸، مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس در شرکت های دارای بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری، گرجستان، آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان،

رحمانیان کوشککی، عبدالرسول و رفیعی بیدگلی، مرضیه،(1401)،بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن‌ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره: 20، شماره: 116

رحیمی‌دستجردی، محسن و باقری خولنجانی، مهدی،(1401)،تاثیر ارتباطات سیاسی مدیران بر اظهارنظر حسابرس،دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،تهران

رستم نژاد، نریمان،(1402)‌،تاثیر اعتماد بیش از حد به مدیران بر نوع اظهار نظر حسابرس در بازار سرمایه ایران،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز