نتایج: 1310
تعریف مفهومی و عملیاتی محدودیت مالی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف محدودیت مالی,نحوه اندازه گیری محدودیت مالی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر محدودیت مالی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی محدودیت مالی, نحوه اندازه گیری محدودیت مالی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
اصول بنیادی حسابداری از دیدگاه اسلامی
نشریه: International Journal of Business and Economy
سال: - 2019
زبان: انگلیسی
صفحات: 7
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: حسابداری اسلامی,اصول حسابداری,اصول حسابداری اسلامی
رابطه گزارش زیست محیطی و سرعت تعدیل اهرم مالی هدف
نشریه: Organizacija
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 15
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: ساختار سرمایه,گزارشگری زیست محیطی,سرعت تعدیلات
رابطه افق سرمایه گذاری سهامدار و تامین مالی بانکی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 17
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تامین مالی بدهی,افق سرمایه گذاری,مالکیت نهادی
تعریف مفهومی و عملیاتی کارایی سرمایه گذاری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 4
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف کارایی سرمایه گذاری,نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی کارایی سرمایه گذاری, نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد