نتایج: 1285
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2019) در حوزه اندازه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی اندازه حسابرس,مطالعات خارجی اندازه شرکت حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس از سال 2000 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Alareeni, B. (2019), "The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators: A meta-analysis", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 1, pp. 6-43. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1559

AL-Qadasi, A., Abidin, S. and Al-Jaifi, H. (2019), "The puzzle of internal audit function budget toward specialist auditor choice and audit fees: Does family ownership matter? Malaysian evidence", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 2, pp. 208-243. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2017-1655

Annisa Rahmawati, Dian Agustia, Yustrida Bernawati .( 2019). Influence of the Competency, Independency, Accountability and Audit Firm Size on Audit Quality. DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v11n1.p44-52

Bartov, Ferdinand and Judy. (2000). "Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications", Journal of Accounting and Economic, Vol 30, No 3, pp: 421-452.

Bauwhede HV, Marleen Willekens.(2004). Evidence on (the lack of) Audit quality. Differentiation in the Private Client Segment of the Belgian Audit Market; European Accounting Review 2004; 13(3): 501 – 522.

Charles, E., Stanley, J., Charlotte, C. (2010), The impact of audit quality on earnings management to achieve user reference points in EPS, The Journal of Applied Business Research, Volume 26, Number 1.pp. 19-30

Chi, W., Lisic, L. and Pevzner, M., (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management? Accounting Horizons, 25 (2). pp.315-335.

Christy Ulina Ginting, Widi Hidayat.(2019). The Effect of a Fraudulent Financial Statement, Firm Size, Profitability, and Audit Firm Size on Audit Delay. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 9, Issue 7, www.ijicc.net

Cohen, D., and P. Zarowin. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics 50 (1): pp. 2–19.
Divesh S. Sharma, Paul Tanyi, and Barri Litt (2016) Costs of Mandatory Periodic Audit Partner Rotation: Evidence from Audit Fees and Audit Timeliness. AUDITING: A Journal of Practice & Theory In-Press.

داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران مربوط به 144 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های نسبت سهام,داده های لیست سهامداران شرکت
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel


داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
نام سهامداران شرکت
درصد مالکیت سهامداران از سال 92 الی 97

لیست برخی از شرکتها:

آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ایران تایر
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
ایران دارو
ایران مرینوس
باما
بهسرام
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس پامچال
پارس خزر
و ..........
داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
نام سهامداران شرکت
درصد مالکیت سهامداران از سال 92 الی 97

منبع جمع آوری داده های مربوط به لیست سهامداران شرکت و نسبت سهام آنها؛ از یادداشت های همراه صورتهای مالی هر سال شرکت می باشد.
سرمایه فکری ، عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت
نشریه: Environ. Res. Public Health
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 21
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: عملکرد مالی,سرمایه فکری,مسئولیت اجتماعی
تنوع هیئت مدیره ، عملکرد مالی شرکت و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت
نشریه: International Business Education Journal
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 27
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تنوع هیات مدیره,عملکرد مالی,مسئولیت اجتماعی شرکت
داده های ترازنامه شرکت های بورس تهران از سال 93 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده ترازنامه شرکت های بورسی,داده های اقلام ترازنامه شرکت های بورسی
در این فایل داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام ترازنامه، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 93 تا 97 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:
نام شرکت، نماد، صنعت، سال، وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، طلب از شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی کالای ساخته شده، موجودی قطعات و لوازم یدکی، موجودی کالای خریداری شده، کالای در راه موجودی مواد و کالا، سفارشات و پیش پرداختها، پیش پرداخت‌ها، جمع دارایی‌های جاری، سرمایه گذاری‌های بلند مدت، حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت، دارایی‌های نامشهود و ..........
اقلام ترازنامه ای شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:
وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، طلب از شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی کالای ساخته شده، موجودی قطعات و لوازم یدکی، موجودی کالای خریداری شده، کالای در راه موجودی مواد و کالا، سفارشات و پیش پرداختها، پیش پرداخت‌ها، جمع دارایی‌های جاری، سرمایه گذاری‌های بلند مدت، حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت، دارایی‌های نامشهود، سایر دارایی‌ها، سرمایه گذاری‌ها و سایر دارایی‌ها، اموال ماشین آلات و تجهیزات، خالص دارایی‌های ثابت، جمع دارایی‌های غیر جاری، جمع کل دارایی‌ها، حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی، بدهی به شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، پیش دریافت‌ها، ذخیره مالیات بر درآمد سایر ذخائر، تسهیلات جاری مالی دریافتی، سود سهام پیشنهادی و پرداختنی، جمع بدهی‌های جاری، حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت، تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت، بدهی‌های غیر جاری، جمع کل بدهی‌ها، سرمایه، سود و زیان انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته احتیاطی، سرمایه مصوب، سایر اندوخته‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی، جمع کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد