نتایج: 1285
تأثیر ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها
نویسنده: Jinbo LuoQigui Liu
نشریه: Elsevier
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 46
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: کیفیت افشا,گزارشگری اجتماعی,ارتباطات حرفه ای مدیریت
راهنمای نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل سوم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 29
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش فصل سوم,نمونه استاندارد تکمیل شده فصل سوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل سوم پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل سوم (اعم از مقدمه؛ روش تحقیق؛ فرضیات؛ متغیرها و نحوه اندازه گیری آن, جامعه و نمونه آماری؛ آزمون های آماری و .... .......) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش فصل سوم پایان نامه نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل فصل سوم پایان نامه خود داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD
راهنمای نگارش فصل سوم........................................................................ 1

نمونه ساختار فصل سوم

3-1) مقدمه...............................................................................................13
3- 2) روش‌شناسی پژوهش......................................................................13
3- 3) قلمرو پژوهش..................................................................................14
3- 4) فرضیه های تحقیق.........................................................................15
3- 5) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری............................................17
3- 6) جامعه مطالعاتی و نمونه آماری........................................................20
3- 7)روش های جمع آوری اطلاعات...........................................................21
3-8) روش تجزیه و تحلیل و آزمون اطلاعات............................................21
3-9)روش آزمون فرضیه ها........................................................................23
3-10) خلاصه فصل......................................................................................29
بررسی عوامل تعیین کننده افشا گزارشگری اجتماعی اسلامی
نشریه: KnE Social Sciences
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 12
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: گزارشگری اجتماعی اسلامی,اندازه شرکت,نسبت بدهی
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2020) در حوزه دوره تصدی حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 16
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی دوره تصدی حسابرس,مطالعات خارج از کشور در زمینه دوره تصدی حسابرس
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس از سال 2001 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه دوره تصدی حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................13
برخی از منابع مورد استفاده

Abriyani Puspaningsih. Amanda Prima Analia.(2020). The Effect of Debt Default, Opinion Shopping, Audit Tenure and Company’s Financial Conditions on Going-concern Audit Opinions. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 9, Supplementary Issue 2

Annisa Rahmawati, Arsono Laksmana, Dian Agustia . (2019). MEDIATION ROLE OF AUDIT GOING CONCERN OPINION ON CORRELATION OF AUDIT TENURE AND MARKET PERFORMANCE. AFEBI Accounting Review (AAR). Vol.04 No.01, June 2019

Azizkhani, M., Monroe, GS., and Shailer,G. (2007). Auditor tenure and perceived Credibility of financial Reporting, The Australian National University, Working paper

cameran,m , Prencipe.A , Trombetta.m.(2008).”Earnings management, audit tenure and auditor changes: doesmandatory auditor rotation improve audit quality?”. from http://ssrn.com

Carcello J.V.& Nagy A.L.(2004).”Audit Firm Tenure and Fraudulent Finsncial Reporting”. Auditing.A Journal of Practice & The ory. Vol.23, Issue2.pp. 55. 69

Chang Wang, M. (2009) "The Effects of Firm Market Value on Audit Partner Tenure and Firm Profitability", Accounting & Taxation, Vol. 1, No.1. On line, http: www. ssrn. com.

Chen.H, Chen.J, Lobo.G.(2009).”Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China”. From http://ssrn.com

Chi Wuchun and Huang Huichi, (2005) .” Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Audit-Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan” , Journal of Contemporary Accounting & Economics I , pp. 65-92.

Chi, L. and J. Ho (2010). “Audit Tenure and Earnings Surprise Management”, Review of Accounting and Finance, Vol. 9, pp. 116-138.

Chi, Wuchun, and Wang Chenchin, (2010), “Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders”, The International Journal of Accounting 45, pp.465-486.

Davis, RL. Soo, B.S. and Trompeter, G. M. (2009). "Auditor tenure and ability to meet or beat earnings forecasts", Contemporary Accounting Research, No 26 , pp517-548

راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه,نمونه استاندارد تکمیل شده فصل دوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل دوم (اعم از مقدمه؛ مبانی نظری, چارچوب نظری؛ پیشینه پژوهش و .......) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل فصل دوم پایان نامه خود داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD

راهنمای نگارش فصل دوم.......................................................1

فصل دوم:مباني نظري و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.............................................................................10
2-2-مباني نظري.....................................................................10
2-3.پيشينه تحقيق..............................................................12
2-3-1.تحقيقات خارجي..........................................................12
2-3-2. تحقيقات داخلي..........................................................14
2-4.چارچوب نظری..................................................................16
2-5.خلاصه فصل...................................................................17

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد