نتایج: 1408
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1399 الی 1402) در حوزه هموارسازی سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 19
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی هموارسازی سود,پیشینه مطالعات داخلی هموارسازی سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هموارسازی سود از سال 1399 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه هموارسازی سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................15
برخی از منابع مورد استفاده:

امینی، پیمان و مستقیمی منفرد، مهسا،(1402) ،بررسی تاثیر هموارسازی سود با استفاده از شاخص ایکل بر نرخ بازده دارایی و هزینه اعتبار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری،تهران

درگاهی قره باغ، مهدی،(1402)،تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکت با نقش میانجی ریسک بازار،دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری،تهران

عباسی، احمد و صناعی، مرضیه و اسماعیلی، پریسا و دژکام، مریم،(1402)،بررسی تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

سالاری، بهاره،(1402)،بررسی رابطه بین ریسک سقوط سهام و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱،تهران

بلوری، امین و بلوری، امیررضا و فتحی، احمد،(1402)،تاثیر استراتژی تجاری بر هموارسازی سود تقسیمی و بهره وری سرمایه،نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری

امینی، صفیار و رمضانی، رقیه،(1402)،تاثیر هموارسازی سود بر بازده دارایی ها و هزینه های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

حسنی، هانیه،(1402)،بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و هموارسازی سود،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل

نبی بیاتی، محمدسعید و ورکش، محمدعلی و قدسی، میرمحمد و معین، امیرحسین و مرادی، روح اله،(1402)،ارزیابی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی و هموارسازی سود سهام،نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران
داده های جریان وجه نقد شرکت های بورس تهران از سال 1396 الی 1400 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های جریان وجه نقد,داده های گردش وجه نقد شرکت های بورس
در این فایل داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 الی 1400 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام صورت جریان وجه نقد، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 1396 تا 1400 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال و .....


فرمت فایل: Excel
اقلام جریان وجه نقد شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

شرکت، سال، نماد، صنعت، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد فعالیت های عملیاتی، سود سهام دریافتی از شرکتها، سود سهام پرداختی، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی، سود اوراق مشارکت، سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت، سود سهام دولت، سایر دریافت و پرداختها، جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها، مالیات بر درآمد پرداختی، خرید دارایی ثابت، فروش دارایی ثابت، خرید دارایی های نامشهود، فروش دارایی های نامشهود، خرید سایر دارایی ها، فروش سایر دارایی ها، خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت، فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید سرمایه گذاری بلند مدت، فروش سرمایه گذاری بلند مدت، وجوه حاصل از باز خرید اوراق مشارکت و سپرده های بانکی، سایر وجوه پرداختی یا دریافتی، جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری، جمع جریان خالص قبل از تامین مالی، وجوه حاصل از افزایش سرمایه، وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات مالی، باز پرداخت تسهیلات مالی، سایر، جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی، خالص افزایش کاهش وجه نقد، مانده وجه نقد در ابتدای سال، تغییرات نرخ ارز، مانده وجه نقد در انتهای سال، مبادلات غیر نقدی
داده های سود و زیان شرکت های بورس تهران از سال 1396 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های صورت سود و زیان شرکت های بورسی,داده های سود و زیان
در این فایل داده های اقلام صورت سود و زیان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است. کلیه اقلام صورت سود وزیان، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 1396 تا 1401 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:

نام شرکت، نماد، صنعت، سال، درآمد حاصل از خدمات و فروش، جمع درآمدها، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های عمومی و اداری، خالص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، سود ناویژه، سود (زیان) عملیاتی، هزینه‌های مالی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری، خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)، سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات، مالیات، سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات و .....


فرمت فایل: Excel
اقلام سود و زیانی برای کلیه شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(مشاع)، سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری، فروش خالص - درآمد حاصل از خدمات، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها، سود حاصل از سایر فعالیت‌ها، سایر هزینه‌های بیمه‌ای، سایر هزینه ها، جمع هزینه‌ها (عملیاتی)، جمع هزینه‌ها، بهای تمام شده املاک واگذار شده و خدمات ارائه شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته - خدمات ارائه شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود (زیان) عملیاتی، سود (زیان) قبل از تحصیل شرکتهای فرعی تحصیل شده، هزینه خسارت، هزینه سهم وزارت کشور، هزینه عوارض شخص ثالث، هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی، هزینه سهم ناجا، هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی، هزینه های تاسیس، هزینه های مالی تسهیلات لیزینگ، هزینه‌های اداری و عمومی و پرسنلی، هزینه‌های مالی، هزینه های تبلیغات، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه سهم بهداشت، هزینه ذخیره تسهیلات و مطالبات، هزینه خسارت سهم نگهداری، هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری، هزینه های پرسنلی، هزینه افزایش نسبت دارائیهای ثابت و وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استهلاک، هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ (هزینه سود و کارمزد تامین منابع مالی)، هزینه کل، سود ناویژه، سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات، سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات، برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها، سایر اندوخته های مصوب سال قبل، سایر اندوخته‌ها، پاداش هیئت مدیره، مالیات، پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته سرمایه‌ای مصوب، اندوخته قانونی، انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه، انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته، سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای، سود سهام پیشنهادی، سود وجه التزام دریافتی، مازاد پرداختی به سپرده گذاران، سود قابل تخصیص، نتیجه معاملات ارزی، سود انباشته ابتدای دوره، کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته، سود سهام مصوب مجمع سال قبل، سود و زیان انباشته در پایان دوره و .....
داده های ترازنامه شرکت های بورس تهران از سال 1397 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های اقلام ترازنامه ای,داده های ترازنامه شرکت های بورسی
در این فایل داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1397 الی 1401 جمع آوری گردیده است.
کلیه اقلام ترازنامه، برای کلیه شرکت ها به صورت داده های پنل در یک فایل، از سال 1397 تا 1401 موجود می باشد.

اقلام مندرج در فایل به شرح زیر می باشد:
نام شرکت، نماد، صنعت، سال، وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، طلب از شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی کالای ساخته شده، موجودی قطعات و لوازم یدکی، موجودی کالای خریداری شده، کالای در راه موجودی مواد و کالا، سفارشات و پیش پرداختها، پیش پرداخت‌ها، جمع دارایی‌های جاری، سرمایه گذاری‌های بلند مدت، حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت، دارایی‌های نامشهود و ..........
اقلام ترازنامه ای شرکت ها شامل موارد زیر می باشد:

وجوه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری، طلب از شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی کالای ساخته شده، موجودی قطعات و لوازم یدکی، موجودی کالای خریداری شده، کالای در راه موجودی مواد و کالا، سفارشات و پیش پرداختها، پیش پرداخت‌ها، جمع دارایی‌های جاری، سرمایه گذاری‌های بلند مدت، حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت، دارایی‌های نامشهود، سایر دارایی‌ها، سرمایه گذاری‌ها و سایر دارایی‌ها، اموال ماشین آلات و تجهیزات، خالص دارایی‌های ثابت، جمع دارایی‌های غیر جاری، جمع کل دارایی‌ها، حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی، بدهی به شرکتهای گروه و شرکت‌های وابسته، پیش دریافت‌ها، ذخیره مالیات بر درآمد سایر ذخائر، تسهیلات جاری مالی دریافتی، سود سهام پیشنهادی و پرداختنی، جمع بدهی‌های جاری، حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت، تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت، بدهی‌های غیر جاری، جمع کل بدهی‌ها، سرمایه، سود و زیان انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته احتیاطی، سرمایه مصوب، سایر اندوخته‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی، جمع کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
لیست شرکت های فعال بورس پس از حذف سیستماتیک (غربالگری) از سال 1397 الی 1401 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: لیست شرکتهای بورسی,جدول غربالگری شرکتهای بورسی
در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397 الی 1401 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) و در نظر گرفتن شرایط ذیل، بهمراه نماد هر شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت جمع آوری شده است:

1.سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد
2. شرکت ها در طی دوره فعالیت تغییر سال مالی نداشته باشند
3. شرکت ها، توقف فعالیت نداشته باشند
4. جزء بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری و ... نباشند

فایل دارای دو شیت مجزا می باشد که در شیت اول، جدول حذف سیستماتیک و در شیت دوم نیز لیست شرکت ها موجود می باشد.

فرمت فایل: Excel
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز