نتایج: 1292
بررسی تاثیر عوامل سازمانی و محیطی در استفاده از ابزارها و تکنیک های حسابرسی برمبنای رایانه در شرکت های حسابرسی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تکنیک های حسابرسی,حسابرسی رایانه ای,عوامل سازمانی
رابطه بین تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی از منظر فرآیند حسابرسی و خروجی حسابرسی
نشریه: ScienceDirect
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: تلاش حسابرس,تعدیلات حسابرس,کیفیت حسابرس
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2019) در حوزه اندازه حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی اندازه حسابرس,مطالعات خارجی اندازه شرکت حسابرسی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس از سال 2000 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اندازه حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Alareeni, B. (2019), "The associations between audit firm attributes and audit quality-specific indicators: A meta-analysis", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 1, pp. 6-43. https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1559

AL-Qadasi, A., Abidin, S. and Al-Jaifi, H. (2019), "The puzzle of internal audit function budget toward specialist auditor choice and audit fees: Does family ownership matter? Malaysian evidence", Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 2, pp. 208-243. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2017-1655

Annisa Rahmawati, Dian Agustia, Yustrida Bernawati .( 2019). Influence of the Competency, Independency, Accountability and Audit Firm Size on Audit Quality. DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v11n1.p44-52

Bartov, Ferdinand and Judy. (2000). "Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications", Journal of Accounting and Economic, Vol 30, No 3, pp: 421-452.

Bauwhede HV, Marleen Willekens.(2004). Evidence on (the lack of) Audit quality. Differentiation in the Private Client Segment of the Belgian Audit Market; European Accounting Review 2004; 13(3): 501 – 522.

Charles, E., Stanley, J., Charlotte, C. (2010), The impact of audit quality on earnings management to achieve user reference points in EPS, The Journal of Applied Business Research, Volume 26, Number 1.pp. 19-30

Chi, W., Lisic, L. and Pevzner, M., (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management? Accounting Horizons, 25 (2). pp.315-335.

Christy Ulina Ginting, Widi Hidayat.(2019). The Effect of a Fraudulent Financial Statement, Firm Size, Profitability, and Audit Firm Size on Audit Delay. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 9, Issue 7, www.ijicc.net

Cohen, D., and P. Zarowin. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics 50 (1): pp. 2–19.
Divesh S. Sharma, Paul Tanyi, and Barri Litt (2016) Costs of Mandatory Periodic Audit Partner Rotation: Evidence from Audit Fees and Audit Timeliness. AUDITING: A Journal of Practice & Theory In-Press.

داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران مربوط به 144 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 31
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های نسبت سهام,داده های لیست سهامداران شرکت
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل: Excel


داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
نام سهامداران شرکت
درصد مالکیت سهامداران از سال 92 الی 97

لیست برخی از شرکتها:

آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ایران تایر
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
ایران دارو
ایران مرینوس
باما
بهسرام
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس پامچال
پارس خزر
و ..........
داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
نام سهامداران شرکت
درصد مالکیت سهامداران از سال 92 الی 97

منبع جمع آوری داده های مربوط به لیست سهامداران شرکت و نسبت سهام آنها؛ از یادداشت های همراه صورتهای مالی هر سال شرکت می باشد.
سرمایه فکری ، عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت
نشریه: Environ. Res. Public Health
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 21
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: عملکرد مالی,سرمایه فکری,مسئولیت اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد