نتایج: 1285
تعریف مفهومی و عملیاتی سهامدار کنترلی - فایل WORD
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سهامدار کنترلی,نحوه اندازه گیری سهامدار کنترلی
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سهامدار کنترلی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سهامدار کنترلی, نحوه اندازه گیری سهامدار کنترلی ، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه,نمونه استاندار فصل اول پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل اول (اعم از مقدمه؛ بیان مساله؛ اهمیت پژوهش, فرضیات, اهداف, روش تحقیق و ...) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش فصل اول پایان نامه نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل فصل اول پایان نامه خود داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

راهنمای نگارش فصل اول..........................................................1

نمونه استاندارد فصل اول
1-1- مقدمه...............................................................................15
1-2- بیان مسأله.......................................................................16
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.......................................18
1-4- اهداف تحقیق..................................................................19
1-5- سوالات تحقیق...............................................................20
1-6- فرضیه های تحقیق..........................................................21
1-7-متغيرهاي تحقیق.............................................................21
1-8- روش تحقیق...................................................................22
1-9- روش وابزارگردآوري داده هاي تحقیق...............................22
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................22
1-11 قلمرو تحقیق....................................................................23
1-12تعريف واژه ها و اصطلاحات فني وتخصصي......................23
1-13ساختار تحقیق.................................................................25
1-14- خلاصه فصل..................................................................26

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قدرت مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی قدرت مدیرعامل,مطالعات داخلی قدرت مدیریت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قدرت مدیرعامل از سال 1391 الی 1398 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه قدرت مدیرعامل - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه


مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

اخگر محمدامید، زاهددوست حمزه. (1397). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل . فصلنامه حسابداری مالی. ۱۳۹۷; ۱۰ (۳۹) :۶۰-۸۱

انوشیروانی, فرزانه, ساعدی, رحمان. (1397). بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی, 10(20), 147-173. doi:

ایازی, معصومه و خدیجه اسلامی، ۱۳۹۸، بررسی قدرت مدیران، ریسک پذیری شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش ملی پیشرفت‌های نوین در عرصه علم و فرا علم، مشهد، گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی

ایراف, محمد و صابر رشیدی(۱۳۹۶). بررسی اثرات اندازه شرکت و قدرت مدیریتی شرکت بر دستمزد مازاد مدیرعامل شرکت: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

باقری, رقیه و خلیل عباسی موصلو، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون،

تامرادی، علی؛ رستمی‌نیا، رضا؛ خیاطان، فاطمه؛.(1397). تاثیر قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های تامین مالی. نشریه مطالعات مدیریت و حسابداری . دوره چهارم- شماره 4، صص 94 تا 104

توانگر، افسانه؛ اسکافی اصل، مهدی (1397). ارتباط بين قدرت مديرعامل، ويژگي‌هاي كميته حسابرسي و كيفيت كنترل داخلي.نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، تابستان 1397 شماره38

جبذری جهرمی, فاطمه و مهدی مهرآور، ۱۳۹۸، بررسی رابطه قدرت مدیر عامل با ارزش شرکت با تاکید بر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، تهران-دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده مدیریت و حسابداری، دبیرخانه دائمی‌کنفرانس،


جوادزاده، محسن (1396). بررسی مدت زمان تصدی و تخصص مالی مدیر عامل بر زمان بندی گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آبان هراز

راهنمای آموزشی نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیل شده و نمونه جملات هر قسمت پروپوزال - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 17
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: راهنمای نگارش پروپوزال,نمونه پروپوزال تکمیلی,آموزش نگارش پروپوزال
در این فایل، آموزش نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیلی و نمونه جملاتی که در هر قسمت از بندهای پروپوزال (اعم از بیان مساله؛ پیشینه پژوهش, فرضیات, جامعه و نمونه آماری, روش تحقیق و ...) مورد استفاده قرار می گیرد, ارائه شده است.

با استفاده از فایل و مطالعه نکات کلیدی و کاربردی، به راحتی می توانید اقدام به نگارش پروپوزال نمایید.

برای قسمت های مختلف علاوه بر توضیح آموزشی، نمونه جملات نیز ارائه شده است تا به راحتی با الگوگیری از آنها، یک مدل عینی و کاربردی برای تکمیل پروپوزال داشته باشید.


* فرمت فایل: WORD
فهرست مطالب

عنوان.......................................................................................1
بیان مساله..............................................................................3
پیشینه پژوهش......................................................................6
اهداف.....................................................................................8
فرضیه های تحقیق..................................................................8
سوالات تحقیق........................................................................9
چه کاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟...................9
استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه.....................................10
جنبه جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟............................10
روش انجام تحقيق................................................................ 10
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها....11
مدل رگرسیونی تحقیق...........................................................13
تکنیک و ابزار گرد‌آوري اطلاعات..............................................13
جامعه آماری و حجم نمونه.....................................................14
شیوه نمونه‌گيري....................................................................14
روش تجزيه و تحليل اطلاعات................................................15
فهرست منابع و مآخذ ( فارسي، لاتين)....................................16پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2000 الی 2020) در حوزه هموارسازی سود - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی هموارسازی سود,مطالعات خارج از کشور هموارسازی سود
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هموارسازی سود از سال 2000 الی 2020 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه هموارسازی سود - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Ade Surya Indrawan, I Gusti Ayu Eka Damayanthi.(2020). The Effect of Profitability, Company Size, and Financial Leverage of Income Smoothing. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. Volume-4, Issue-2-pp-09-13

Alexander, Nico, The Effect of Ownership Structure, Cash Holding and Tax Avoidance on Income Smoothing (December 31, 2019). Nico Alexander. 2019. The Effect of Ownership Structure, Cash Holding and Tax Avoidance on Income

Smoothing, J. Fin. Bank. Review, 4 (3): 128 – 134 DOI:10.35609/jfbr.2019.4.4(3). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3534120

Andreas, S., & Wijaya, H. (2019). THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE AND FINANCIAL PERFORMANCE TOWARDS INCOME SMOOTHING. JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM, 2(1), 111-122. Retrieved from https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/125

Bao, B. and D. Bao. (2004 ("Income smoothing, earnings quality and firm valuation". business Finance and Accounting. 31: 9-10

Bok Baik, Sunhwa Choi, and David B Farber (2019) Managerial Ability and Income Smoothing. The Accounting Review In-Press

Boo Chun Jung, Dongyoung Lee, Ilhang Shin, and Chun Yip Desmond Yuen (2020) Foreign Equity Ownership and Income Smoothing. Journal of International Accounting Research In-Press. https://doi.org/10.2308/jiar-19-514

Bouwman, C. H. S. (2014), Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, pp 283-303

Chen, L. H. (2009). "Income Smoothing, Information Uncertainty, Stock Returns, and Cost of Equity". Working Paper, Arizona.

Cheng, C. S. A. & Li, Sh. (2017). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? A Comparison between the US and China Markets. China Accounting and Finance Review, 16 (2), 128-147.


Cheng, C. S. A., Johnston, J. & Li, S. (2014). Higher ERC or Higher Future ERC from Income Smoothness? The Role of Information Environment. American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, Atlanta, GA, August 2-6, 2014.

Ching-Lung Chen, Pei-Yu Weng, Yu-Chih Lin.(2017). Global Financial Crisis, Institutional Ownership, and the Earnings Informativeness of Income Smoothing.https://doi.org/10.1177/0148558X17696759

Di Fabio, C. (2019), "Does the business model influence income smoothing? Evidence from European banks", Journal of Applied Accounting Research, Vol. 20 No. 3, pp. 311-330. https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2018-0151

Doan, A.-T., Lin, K.-L., & Doong, S.-C. (2019). State-controlled banks and income smoothing. Do politics matter? The North American Journal of Economics and Finance, 101057. doi:10.1016/j.najef.2019.101057

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد