نتایج: 1408
پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2011 الی 2023) در حوزه پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 12
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی گزارشگری پایداری,مطالعات خارجی پایداری شرکت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه گزارشگری پایداری از سال 2011 الی 2023 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه گزارشگری پایداری - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................10
برخی از منابع مورد استفاده

Akbas, H, E. (2014). Company Characteristics and Environmental Disclosure: An Empirical Investigation on Companies Listed on Borsa Istanbul 100 Index, The Journal of Accounting and Finance, Page 145164

Aktas, R., Kayalidere, K., Kargin, M. (2013). Corporate sustainability reporting and analysis of sustainability reports in turkey, International Journal of Economics and Finance, 5(3), 113125

Alshehhi, A., Nobanee, H., & Khare, N. (2018). The impact of sustainability practices on corporate financial performance: Literature trends and future research potential. Sustainability, 10(2), 494

Babajide Michael Oyewo (2020): Outcomes of interaction between organizational characteristics and management accounting practice on corporate sustainability: the global management accounting principles (GMAP) approach, Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2020.1738141

Bananuka, J., Tauringana, V. and Tumwebaze, Z. (2023), "Intellectual capital and sustainability reporting practices in Uganda", Journal of Intellectual Capital, Vol. 24 No. 2, pp. 487-508. https://doi.org/10.1108/JIC-01-2021-0019

Bebbington, J.,& Thomson, I. 2013. Sustainable development, management and accounting: boundary crossing. Management Accounting Research, 24(4), 277-283

Dal Maso, L., Mazzi, F., Soscia, M., & Terzani, S. (2018). The moderating role of stakeholder management and societal characteristics in the relationship between corporate environmental and financial performance. Journal of environmental management, 218, 322-332

Ghardallou, Wafa. 2022. "Corporate Sustainability and Firm Performance: The Moderating Role of CEO Education and Tenure" Sustainability 14, no. 6: 3513. https://doi.org/10.3390/su14063513

Githaiga, P.N. and Kosgei, J.K. (2023), "Board characteristics and sustainability reporting: a case of listed firms in East Africa", Corporate Governance, Vol. 23 No. 1, pp. 3-17. https://doi.org/10.1108/CG-12-2021-0449
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1400 الی 1402) در حوزه حاکمیت شرکتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی حاکمیت شرکتی,مطالعات داخلی در حوزه حاکمیت شرکتی
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حاکمیت شرکتی از سال 1400 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه حاکمیت شرکتی - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.................................................................................................17
برخی از منابع مورد استفاده

ابوطالبی، حمید،(1401)،فراتحلیل تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق متغیر واسطه ای مدیریت سود،چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران،اصفهان

اسماعیلی، امیرمحمد و نصراللهی، زهرا و عارف منش، زهره،(1401)،رابطه فساد، حاکمیت شرکتی و بازده مالی شرکت در سطح استان‌های کشور، مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره: 10، شماره: 2

اعظمی‌فر، پریسا،(1401)،بررسی تاثیر فرصت‌های سرمایه گذاری بر رابطه بین کمیته حسابرسی و سایر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی،نهمین همایش علمی‌پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران،تهران

آل علی، سید علی و خدری، مریم،(1401)،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سودآوری، فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره: 8، شماره: 4

بهارلوئی، فاطمه،(1402)،سنجش تاثیر حاکمیت شرکتی بر کنترل داخلی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی،تهران

ترکمان پری، فرشته،(1401)،تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات زیست محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران

جعفری می‌آباد، مونا،(1401) ،بررسی اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و بهره وری عملیاتی شرکت،ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران،تهران

جلیلی، سودابه و مهاجری، علیرضا،(1401)،تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه (مورد مطالعه: بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران)، فصلنامه پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، دوره: 4، شماره: 15
تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فکری - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سرمایه فکری,نحوه اندازه گیری سرمایه فکری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سرمایه فکری پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سرمایه فکری ، نحوه اندازه گیری سرمایه فکری، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
پیشینه مطالعات داخل کشور (از سال 1400 الی 1402) در حوزه بیش اطمینانی مدیران - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 24
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه داخلی بیش اطمینانی مدیریت,مطالعات داخلی بیش اطمینانی مدیران
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بیش اطمینانی مدیران از سال 1400 الی 1402 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بیش اطمینانی مدیران - فرمت word


مطالعات انجام شده داخل کشور....................................................................2
منابع و ماخذ................................................................................................19
برخی از منابع مورد استفاده


ابراهیمی، و سلگی، محمد و وجودی نوبخت، آرمین و موسوی، مجید،(1401)،بیش اطمینانی مدیران و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی،نشریه علمی‌پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی، دوره: 3، شماره: 3

احمدپری، مهدیه و حسین افشاری، مهران،(1402)،بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر تمایلات سرمایه گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس علمی‌رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران،ایلام

احمدی نژاد، افسانه،(1400)،بررسی تاثیر بیش اطمینانی مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران،

احمدی، احمد و امینی، فاطمه،(1401)،بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران

آزادیان دلسم، وحید،(1400)،بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقدبا توجه به نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران

افلاطونی، عباس و منصوری، کفسان و نیکبخت، زهرا،(1400)،بیش اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره: 9، شماره: 4

بای، فاطمه،(1402)،بررسی نقش تعدیلی بیش اطمینانی مدیریت بر ارتباط بین تدوام همکاری مدیرمالی - مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد،دومین همایش بین المللی پژوهش‌های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد،مشهد
تعریف مفهومی و عملیاتی سود هر سهم - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1402
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف سود هر سهم,نحوه اندازه گیری سود هر سهم
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر سود هر سهم پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی سود هر سهم، نحوه اندازه گیری سود هر سهم، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز