نتایج: 1185
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت مدیریت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق مالکیت مدیریت,مطالعات داخل کشور مالکیت مدیریت

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت مدیریت از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD
مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه مالکیت مدیریت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14

برخی از منابع مورد استفاده

ابراهیمی، مدینه، ۱۳۹۷، تاثیر عملکرد سرمایه فکری بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش مالکیت مدیریتی، دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404، رشت، سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان

اصلانی، مریم و جواد مسعودی، ۱۳۹۶، مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر جریان نقد آزاد، اولین کنفرانس پژوهش‌های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه دانش گستر سالار کیا

امیرخانی، حسن.(1394). بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بر مالکیت سهام مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شاهرود

آرمیده، علی؛ داود فیروزه و امین تقوی، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و هزینه‌های غیرعادی حسابرسی و نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، مالزی -جزیره پنانگ دانشگاه USM، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)

آقایی، محمدعلی؛ زینب اسدی و حسن حسنی، ۱۳۹۵، بررسی رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیران و ویژگیهای شرکت با نگهداشت وجه نقد، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

باقری سلیمی، سیده غزاله و یحیی کامیابی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد

برادران حسن زاده، رسول و زیبا نصرتی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر نسبت مدیران غیرموظف بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی و نرخ موثر مالیات پرداختی نقدی شرکت‌ها، کنفرانس ملی تحقیقات علمی‌جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد زرقان - دانشگاه علمی‌کاربردی شوشتر

تفتیان، اکرم و نازنین حشمتی عقدا، ۱۳۹۶، بررسی اثرمحدودیت مالی بررابطه بین تقسیم سودومالکیت مدیریتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی تبریز

حاجب، حمیدرضا و نبی اله عرب زاده، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و افشای مسیولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی

پیشینه پژوهش خارج از کشور (از سال 2001 الی 2019) در حوزه گزارش حسابرس - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 15
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه خارجی گزارش حسابرس,مطالعات خارج از کشور گزارش حسابرس

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه گزارش حسابرس از سال 2001 الی 2019 پرداخته شده است.


* زبان متن: فارسی

* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه گزارش حسابرس - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده خارج از کشور....................................................................2
منابع و ماخذ.....................................................................................................12
برخی از منابع مورد استفاده

Ahsan, Haiyan Jiang , Md. Borhan Uddin Bhuiyan , Ainul Islam. (2014). Litigation Risk, Financial Reporting and Auditing: A Survey of the Literature. Research in Accounting Regulation, 26 (2014), 145–163

Andres Guiral, Jose A. Gonzalo-Angulo, Waymond Rodgers, (2007). "Information content and recency effect of the audit report in loan rating decisions",Accounting and Finance 47, 285–304

Ann G. Backof; E. Michael Bamber; Tina D. Carpenter. (2013). More Precise versus Less Precise Accounting Standards: The Effect of Auditor Judgment Frameworks in Constraining Aggressive Reporting, https://www.mccombs.utexas.edu/.../Accou... October 2013.

Asare, S. K. and A. M. Wright (2012), "Investors', Auditors', and Lenders' Understanding of the Message Conveyed by the Standard Audit Report on the Financial Statements", Accounting Horizons, 26 (2), 193-217

Bartov, E., Gul, F. A. and Tsui, J. S. L. ,(2001)," Discretionary-accruals Models andAudit Qualifications",Journal of Accounting and Economics, Vol. 30, PP. 421-452.

Butler, M. Andrew j. & Willenborg, M. (2004). An empirical analysis of auditor reporting and its association with ahnormal accruals. journal of Accounting and Economics, Vol- 37;PP.139-160

Change , Wenching and Helen Choy(2010)" Audit Partner Characteristics and Going-Concern Opinions", working paper , www.ssrn.com

Chen Charles J P , Xijia Su, Xi Wu.(2010) Auditor Changes Following a Big 4 Merger with a Local Chinese Firm: A Case Study, Auditing.. Vol. 29, Iss. 1; pg. 41, 32

Chena, C., Lung G., and Fu-Hsing, C. (2009).Strategic auditor switch and financial distress prediction, empirical findings from the TSE-listed firms, Applied Financial Economics. 19: 59–72.

Craswell, A., Stokes, D. J., & Laughton, J. (2002). Auditor independence and fee dependence. Journal of Accounting and Economics, 33(2), 253-275.

Cullinan, C, P., Wang, F., Yang, B and Zhang, J. (2012). "Audit opinion improvement and the timing of disclosure", Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28 (2012) 333-343.

Czerney Keith, Jaime J. Schmidt and Anne M. Thompson, (2014), Do Investors Respond to Explanatory Language Included in Unqualified Audit Reports? Electronic copy available at: Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2446708 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2446708

Farinha, J., & Viana, L. F. (2009). Board structure and modified audit opinions: evidence from the Portuguese stock exchange. International Journal of Auditing, 13(3), 237-258.

پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده غیرعادی سهام - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 20
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق بازده غیرعادی سهام,مطالعات داخل کشور بازده غیرعادی سهام

در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده غیرعادی سهام از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه بازده غیرعادی سهام - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................14
برخی از منابع مورد استفاده

اموزش، نصراله و مسعود لغویان زاده، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین،

براتی، ابوالفضل، داوری، مهدی؛ عباسپور نوغانی، محمدرضا.(1394).واكنش بازده غيرعادي سهام نسبت به ارزش برند. نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی،(پياپي 57)، زمستان 1394 شماره24

تمیمی، مهدی و محمد طافی، ۱۳۹۵، بررسی تاثیراندازه هیئت مدیره؛نوسان پذیری معاملات سهام ؛عملکرد پیشین سهام؛کیفیت حسابرسی و بازده غیرعادی انباشته برجریان‌های نقدآزاد شرکت‌ها، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم و مهندسی، قزوین، موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

توکلی، راهله؛ محسن اژدر و ایرج ترابی، ۱۳۹۶، بررسی کیفیت مدیریت مالی بر نرخ بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق،

جنانی، محمدحسن و ذلیخا کنعانی علی آبادی، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و بازده غیر عادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز

حاجی خان محمدی، مهدیه و عبدالرضا اسعدی، ۱۳۹۵، اثرواکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبارسود بر بازده‌های غیرعادی سهام شرکت‌ها، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم‌های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

حیاتی، عبدالمجید، ۱۳۹۶، ساختار سرمایه و بازده غیرعادی سهام، اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان، دبیرخانه دایمی‌کنفرانس

خطیری، میثم، ۱۳۹۴، بررسی رابطه سود سهام تقسیمی، سرمایه در گردش و ارزش شرکت با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول

داودنیا، غزاله و محسن محمد نوربخش لنگرودی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره با بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش،

داودی، فرشاد و محمدحسین جنانی، ۱۳۹۵، بررسی ارتباط میان بیش اطمینانی مدیریت و بازده غیرعادی سهام دربورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

تعریف مفهومی و عملیاتی چرخه عملیاتی - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف چرخه عملیاتی,نحوه اندازه گیری چرخه عملیاتی

در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر چرخه عملیاتی پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی چرخه عملیاتی، نحوه اندازه گیری چرخه عملیاتی، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود.
پیشینه مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار مالکیت - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 22
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: پیشینه تحقیق ساختار مالکیت,مطالعات داخل کشور ساختار مالکیت
در این نوشتار، به بررسی مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار مالکیت از سال 1394 الی 1397 پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مطالعات انجام شده داخل کشور در حوزه ساختار مالکیت - فرمت word

عنوان.........................................................................................................شماره صفحه

مطالعات انجام شده داخل کشور........................................................................2
منابع و ماخذ......................................................................................................16
برخی از منابع مورد استفاده

احمدی نیا، کبری؛ سیدعلی آل علی و محسن اژدر، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

اسلامی، نرگس و جلال منتظری شورکچالی، ۱۳۹۷، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، قائم شهر، موسسه آموزش عالی فروردین

اصلانی، مریم و جواد مسعودی، ۱۳۹۶، مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر جریان نقد آزاد، اولین کنفرانس پژوهش‌های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه دانش گستر سالار کیا،

ایمان خواه، طاهره و کیهان آزادی، ۱۳۹۷، تاثیر کنترل‌های داخلی بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر نقش ساختار مالکیت، دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ملایر

آریان، رضا و حمید غلام نیا روشن، ۱۳۹۷، بررسی رابطه ساختار بدهی ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

آسایش، حمید؛ محمد غلامی‌بالازایی و مصطفی قمی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد، دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

بروایه، یاسر؛ ساتیار شاه ولی کوه شوری؛ حسین محمودی و زهرا ممبنی، ۱۳۹۴، تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

بهینه، مرتضی و پیمان کاظمی، ۱۳۹۶، تاثیر مخارج سرمایه ای بر رابطه میان ساختار مالکیت و عدم نقدشوندگی سهام، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

پنجایی سهزابی، سمانه و ناهید مهدی زاده، ۱۳۹۷، شناسایی تاثیر ساختار مالکیت کارا بر دستکاری سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار، هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، تهران، گروه ارتباط طلایی آسیا،

پهلوانی، مهدی؛ الیاس بردبار و عبدالرضا اسعدی، ۱۳۹۴، بررسی ساختار مالکیت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه

تفتیان، اکرم و محمدحسین عباسی بافقی، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر عملکرد مالی بر رابطه بین افشای مسیولیت اجتماعی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب و کار، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد