نتایج: 1341
بررسی اثر تعدیلی کیفیت کمیته حسابرسی بر عوامل موثر بر افشا سرمایه فکری
نویسنده: Resa Nur ASTUTI et al
نشریه: Journal of Asian Finance, Economics and Business
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 10
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: سرمایه فکری,کمیته حسابرسی,مالکیت مدیریت
داده های مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک 110 شرکت بورسی در طی سالهای 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده بهای تمام شده دارایی ثابت,داده بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر استهلاک
در این فایل داده های ناخالص دارایی ثابت (مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک)، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.داده های جمع آوری شده شامل:
نام شرکت (110 شرکت)
نماد شرکت
صنعت مورد فعالیت
سال
مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت(ناخالص بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک)

بازه زمانی سالهای 92 الی 97
در این فایل داده های ناخالص دارایی ثابت (مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک)، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

لیست برخی از شرکت های موجود در فایل:
آبسال
آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
اما
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران دارو
ایران مرینوس
ایرکا پارت صنعت
باما
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس پامچال
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو
پتروشیمی آبادان
و .....

داده های مربوط به مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس جمع آوری شده است.
تعریف مفهومی و عملیاتی تحصیلات مالی هیات مدیره - فایل word
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 2
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: تعریف تحصیلات مالی هیات مدیره,نحوه اندازه گیری تحصیلات مالی هیات مدیره
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر تحصیلات مالی هیات مدیره پرداخته شده است.


* فرمت فایل: WORD

مواردی از قبیل نام متغیر، نماد متغیر، تعریف مفهومی تحصیلات مالی هیات مدیره؛ نحوه اندازه گیری تحصیلات مالی هیات مدیره، منبع گردآوری داده ، منابع و ماخذ را شامل می شود
تاثیر نوع مالکیت و کمیته حسابرسی بر ارزش اقلام تعهدی اختیاری
نشریه: International Journal of Economics and Financial Issues
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 10
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: نوع مالکیت,حاکمیت شرکتی,کمیته حسابرسی
تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر وضع نامطلوب مالی
نشریه: International Journal of Financial Engineering
سال: - 2020
زبان: انگلیسی
صفحات: 19
رتبه: علمی- پژوهشی
کلید واژه: بحران مالی,کمیته حسابرسی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد