نتایج: 11
داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 92 الی 98 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1400
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های گزارش حسابرس,داده های اظهارنظر حسابرس
در این فایل داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1398جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال مالی
اظهارنظر حسابرس

فرمت فایل : اکسل (Excel)

لیست تعدادی از شرکت ها:(تعداد کل شرکت ها 150 شرکت می باشد).
آبسال
آذراب
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
آلومراد
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران خودرو دیزل
ایران دارو
ایران مرینوس
ایرکا پارت صنعت
باما
بهسرام
بهنوش
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس پامچال
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
و ...
گزارش حسابرس
داده های تعداد و نام شرکای امضا کننده گزارش حسابرس 130 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: نام شرکا امضاکننده گزارش حسابرس,تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس
در این فایل داده های مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس، برای 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضا کننده گزارش حسابرس شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
تاریخ
نام شریک امضا کننده گزارش
تعداد شریک امضا کننده گزارش حسابرس


فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تعداد بند گزارش حسابرس,داده های تعداد کل بندهای حسابرس مستقل

در این فایل داده های متغیر تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، برای 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به تعداد کل بندهای گزارش حسابرس شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
تاریخ
تعداد کل بندهای گزارش حسابرس


فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های گزارش حسابرس,داده های اظهارنظر حسابرس

در این فایل داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397جمع آوری گردیده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال مالی
اظهارنظر حسابرس

فرمت فایل : اکسل (Excel)
گزارش حسابرس
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس 113 شرکت بورسی از سال 92 الی 97 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده حق الزحمه حسابرس,داده های متغیر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای بورس
در این فایل داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397جمع آوری گردیده است.

فرمت فایل : اکسل (Excel)

داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
صنعت
سال
مبلغ حق الزحمه حسابرسفرمت فایل : اکسل (Excel)

یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد