نتایج: 3
داده های مشخصات مدیر مالی (رشته و مقطع تحصیلات، تاریخ انتصاب و...) 150 شرکت بورسی از سال 1390 الی 1397 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1399
زبان: فارسی
صفحات: 23
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های تحصیلات مدیرمالی,داده های تاریخ انتصاب مدیرمالی,داده های مقطع تحصیلی مدیرمالی
در این فایل داده های مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیرمالی /معاونت مالی شرکت) برای 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 الی 1397 جمع آوری گردیده است.

مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) شامل موارد زیر می باشد که داده های مورد نیاز از گزارشات هیات مدیره و سایت بورس اوراق بهادار تهران به صورت تکمیلی جمع آوری گردیده است :
نام شرکت
نماد
صنعت
سال
نام و نام خانوادگی مدیرمالی؛
کدملی؛
سمت؛
رشته تحصیلی مدیرمالی؛
آخرین مقطع تحصیلی مدیرمالی؛
تاریخ انتصاب؛
سوابق
نام برخی از شرکت ها عبارت است از :
آبسال
آذراب
آلومینیوم ایران
آهنگری تراکتور
البرزدارو
الکتریک خودرو شرق
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران دارو
ایرکا پارت صنعت
باما
بهنوش
پارس الکتریک
پارس دارو
پارس دارو
پارس سوئیچ
پارس مینو
پالایش نفت بندر عباس
پالایش نفت تبریز
پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک
پتروشیمی شیراز
پشم شیشه ایران
پگاه آذربایجان
پگاه اصفهان
پگاه اصفهان
پگاه خراسان
تامین ماسه
تاید واتر خاورمیانه
و....


فرمت فایل : اکسل (Excel)
مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) برای 150 شرکت در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 شامل موارد زیر می باشد: شرکت، نماد، صنعت، سال، نام و نام خانوادگی مدیرمالی؛ کدملی؛ سمت؛ رشته تحصیلی مدیرمالی؛ آخرین مقطع تحصیلی مدیرمالی؛ تاریخ انتصاب؛ سوابق می باشد که داده های مورد نیاز از گزارشات هیات مدیره و سایت بورس اوراق بهادار تهران به صورت تکمیلی جمع آوری گردیده است.
سایت بورس اوراق بهادار تهران
داده های مشخصات کمیته حسابرسی (اندازه، غیرموظف، مستقل و...) 165 شرکت بورسی در سال 1395 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 21
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های متغیر کمیته حسابرسی,داده های مشخصات کمیته حسابرسی
در این فایل داده های مشخصات کمیته حسابرسی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال مالی 1395 جمع آوری گردیده است.

فایل مربوطه حاوی دو شیت مجزا می باشد که در شیت اول نام شرکت، نماد شرکت، سال، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد عضو غیرموظف، تعداد عضو مستقل و تعداد عضو مالی می باشد. در شیت دوم نیز مشخصات کامل اعضای کمیته حسابرسی اعم از نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، عضو غیرموظف هیات مدیره، شخص حقوقی عضو مستقل، عضو مالی، رشته تحصیلی، آخرین مقطع تحصیلی، تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی جمع آوری گردیده است.نام برخی از شرکت ها عبارت است از :
آبادگران، ارتباطات سیار، افست، البرزدارو، الکتریک خودرو شرق، آلومینیوم ایران، اما، آهنگری تراکتور، ایران تایر، ایران ترانسفو، ایران دارو، ایران مرینوس، ایران یاسا، باما، بهسرام، بیسکویت گرجی، پارس الکتریک، پارس پامچال، پارس خودرو، پارس سوئیچ؛ پارس مینو، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و .........


فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر مشخصات کمیته حسابرسی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 95 در دو شیت مجزا می باشد که شامل موارد زیر است:

داده های کمیته حسابرسی شامل:
نام شرکت
نماد
سال
تعداد اعضای کمیته حسابرسی
تعداد عضو غیرموظف
تعداد عضو مستقل
تعداد عضو مالی


داده های مشخصات اعضای کمیته حسابرسی شامل:

نام و نام خانوادگی
کدملی
سمت
عضو غیرموظف هیات مدیره
شخص حقوقی
عضو مستقل
عضو مالی
رشته تحصیلی
آخرین مقطع تحصیلی
تاریخ عضویت در کمیته حسابرسیفرمت فایل : اکسل (Excel)
بورس اوراق بهادار تهران
داده های متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت بورسی از سال 91 الی 96 - فایل Excel
نشریه: پادعلم
سال: - 1398
زبان: فارسی
صفحات: 26
رتبه: علمی - ترویجی
کلید واژه: داده های ضعف کنترل داخلی,داده های بورس تهران
در این فایل داده های متغیر ضعف کنترل داخلی مربوط به 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1396جمع آوری گردیده است.

به نحوی که اگر شرکت حداقل یک ضعف در سیستم کنترلهای داخلی داشته باشد و حسابرس در گزارش خود به آن اشاره کرده باشد عدد 1 و در غیر این صورت مقدار آن با صفر مشخص شده است.فرمت فایل : اکسل (Excel)
داده های جمع آوری شده در فایل اکسل مربوط به متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل موارد زیر می باشد:

نام شركت
نماد شركت
ضعف کنترل داخلی

فرمت فایل : اکسل (Excel)
گزارش حسابرس

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد