پایداری شرکت : تعریف و نحوه اندازه گیری گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) پرداخته شده است...
تعریف نسبت قیمت به سود هر سهم : تعریف و نحوه اندازه گیری نسبت قیمت به سود هر سهم
نسبت قیمت به درآمد سهم رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران دوراندیش دارای اهمیت بسیار ...
تعریف سرمایه فکری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری سرمایه فکری
سرمایه فکری به مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، تجربیات، ایده‌ها ....
 تعریف سود هر سهم : تعریف و نحوه اندازه گیری سود هر سهم
سود هر سهم یکی از شاخص های مالی است، که عمومأ مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی ...
تعریف فشار کاری حسابرس : تعریف و نحوه اندازه گیری فشار کاری حسابرس
فشار کاری مجموعه ای از پاسخ های فیزیولوژیکی، روانی و رفتاری ....
تعریف نسبت فروش : تعریف و نحوه اندازه گیری نسبت فروش به فروش صنعت
مقایسه فروش بین شرکت‌ها به یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تشخیص دهد کدام شرکت‌ها در جهت افزایش درآمد فروش ...
تعریف احساسات سرمایه گذار : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری احساسات سرمایه گذار
گرایش احساسی را می توان اعتقاد به جریان های نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف .....
تعریف چسبندگی هزینه : تعریف و نحوه اندازه گیری چسبندگی هزینه
در الگوی چسبندگی هزینه، میزان افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش در سطح فعالیت بیشتر از ....
تعریف سهام شناور آزاد : تعریف و نحوه اندازه گیری سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد تعداد سهام شرکت است که انتظار می رود در آینده نزدیک به قیمت جاری ....
تعریف پیچیدگی اطلاعات حسابداری: تعریف و نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری
پترسون (2012) پیچیدگی اطلاعات حسابداری را چنین بیان کرد: پیچیدگی ناشی از مشکلات ذاتی در استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری ....
تعریف تمرکز مشتری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان‌ها را برای تشخیص مشتریان کلیدی و بااهمیت و حفظ آن ها برای مبادلات آتی ترغیب کرده و نشان می‌دهد که ....
تعریف افشا اطلاعات زیست محیطی : تعریف و نحوه اندازه گیری گزارشگری زیست محیطی
حسابداری زیست محیطی شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت ....
 تعریف تحصیلات مدیرعامل: تعریف مفهومی و عملیاتی تحصیلات (دانش مالی) مدیرعامل
دانش مالی، توانایی مدیرعامل را در مواجهه با موضوعات پیچیده حسابداری افزایش داده و....
تعریف رقابت در بازار محصول : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری رقابت بازار محصول
رقابت‌پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار، محافظت از .....
تعریف تحصیلات مالی هیات مدیره: تعریف مفهومی و عملیاتی تحصیلات هیات مدیره
هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم‌گیری نیازمند مهارت‌های متنوع از قبیل حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی .....
تعریف تحریف مالی، مالیاتی و قانونی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تحریف مالی
بخش 240 استانداردهای حسابرسی ایران، تحریف را به این صورت تعریف کرده است: عبارت است از ارائه نادرست اطلاعات .....
تعریف سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری عبارت است از ارزش فعلی پول در یک دوره زمانی، به منظور کسب عایداتی در آینده که به سرمایه‌گذار برای ....
تعریف بازده حقوق صاحبان سهام : تعریف و نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )
بازده حقوق صاحبان سهام، میزان سود ایجاد شده در مقابل هر یک ریال از منابعی را نشان می‌دهد که سهامداران در اختیار شرکت .....
تعریف محدودیت مالی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری محدودیت مالی
شرکت‌ها زمانی در محدودیت‌های تامین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف .....
کارایی سرمایه گذاری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری
کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت است و منظور از ناکارایی....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز