تعریف رقابت در بازار محصول : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری رقابت بازار محصول
رقابت‌پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار، محافظت از .....
تعریف تحصیلات مالی هیات مدیره: تعریف مفهومی و عملیاتی تحصیلات هیات مدیره
هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم‌گیری نیازمند مهارت‌های متنوع از قبیل حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی .....
تعریف تحریف مالی، مالیاتی و قانونی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تحریف مالی
بخش 240 استانداردهای حسابرسی ایران، تحریف را به این صورت تعریف کرده است: عبارت است از ارائه نادرست اطلاعات .....
تعریف سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری عبارت است از ارزش فعلی پول در یک دوره زمانی، به منظور کسب عایداتی در آینده که به سرمایه‌گذار برای ....
تعریف بازده حقوق صاحبان سهام : تعریف و نحوه اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )
بازده حقوق صاحبان سهام، میزان سود ایجاد شده در مقابل هر یک ریال از منابعی را نشان می‌دهد که سهامداران در اختیار شرکت .....
تعریف محدودیت مالی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری محدودیت مالی
شرکت‌ها زمانی در محدودیت‌های تامین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف .....
کارایی سرمایه گذاری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری
کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت است و منظور از ناکارایی....
پیچیدگی شرکت : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری پیچیدگی شرکت
پیچیدگی شرکت با توجه به متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی قابل شناسایی است. در متنوع‌سازی جغرافیایی، شرکت ....
بازده غیرعادی سهام : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی سهام
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای.....
پیش بینی سود مدیریت : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت
مدیران شرکت ها در هر سال اقدام به پیش بینی سود سال آتی می کنند. پیش بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی.....
بازده سهام : تعریف بازده سهام و نحوه اندازه گیری بازده سهام
سرمایه‌گذار با خرید اوراق بهادار ریسک می‌کند و در ازای آن بازده به دست می‌آورد. از مهم ترین عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید ....
سهامدار کنترلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری سهامداران کنترلی
برندل (2006) معتقد است، سهامداران در مقابل سرمایه گذاری خود باید حقوق مالکیت .....
تعریف مفهومی و عملیاتی ساختار سرمایه
تعریف های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود....
تولید ناخالص داخلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی مقیاسی برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. منظور از تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع.....
تعریف نسبت بدهی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت بدهی (بدهی کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی)
بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای ....
تعریف کیفیت حسابرس : تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرسی
از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان ....
ارزش شرکت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
ارزش شرکت زمانی ایجاد می شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی ....
نسبت دارایی ثابت : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت دارایی ثابت
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تمامی دارایی‌های ثابت بلندمدت شرکت هستند. دارایی‌ ثابت مشهود به‌ دارایی مشهودی .....
گردش دارایی: تعریف مفهومی و عملیاتی گردش دارایی
نسبت های فعالیت تعیین می کند که تا چه حد موسسه منابع خود را به نحو موثر بکار می گیرد. این نسبت‌ها مربوط به مقایسه میان ....
نسبت آنی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت آنی (سریع)
برای تعیین اینکه دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از.....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد