مبانی نظری رقابت در بازار محصول: مفهوم و رابطه رقابت در بازار محصول با شاخص های مختلف
امروزه رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیا است؛ که از آن به عنوان وسیله ایی جهت دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد ....
پیشینه پژوهش احساسات سرمایه گذار: مطالعات داخلی در حوزه گرایش احساسی سرمایه گذار
خدادادی و همکاران (1401) به بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت در بین شرکت‌های بورس اوراق بهادار .....
زنگ زندگی : یاد پدر و مادر
امام على عليه السلام : اموات خود را زيارت كنيد ؛ زيرا آنان از ديدار شما خوشحال مى شوند ؛ انسان بايد بعد از آن كه بر سر قبر پدر و مادر خودبرايشان دعا كرد حاجت خود را[از خدا] بخواهد .... .
مبانی نظری ماکیاولیسم: ماکیاولیسم و رویکرد اخلاقی حسابداران
اکثرا در محافل و بحث‌های روزمره در میان مردم واژه ماکیاولیست و ماکیاولیسم زیاد به گوش می‌رسد اغلب مردم به کسانی که احساس می‌کنند نسبت به جامعه تعهد اخلاقی ...
مبانی نظری اخلاق در حسابرسی: نظریه های اخلاقی، رفتارهای اخلاقی و قضاوت حسابرس
اخلاق در اصطلاح به آن دسته از صفاتی اطلاق می شود که با هنجارهای حاکم بر جامعه همخوانی دارد(وان ، ۲۰۱۲). در حقیقت اخلاق، فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن تعیین ....
پیشینه خارجی رقابت در بازار محصول: پیشینه مطالعات خارجی در حوزه رقابت در بازار محصول
لیو و همکاران (2022) به بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت پرداختند. محققین با ...
زنگ زندگی : حقیقت رسانه های بیگانه
یکی از تاکتیک‌های استفاده شده در رسانه‌های ضد انقلاب انتشار اخبار جعلی و شایعه سازی است.....
مبانی نظری فشار زمانی حسابرس: مفهوم فشار زمانی در حسابرس و رابطه آن با کیفیت حسابرسی
فشار کاری مجموعه ای از پاسخ های فیزیولوژیکی، روانی و رفتاری می باشد که به دلیل محدودیت زمانی، تراکم کاری و حسابرسی طاقت فرسا ...
مبانی نظری افشا مدیریت ریسک: مفهوم و اهمیت افشا ریسک و رابطه آن با ویژگی های شرکت
افشای ریسک می‌تواند به عنوان منبعی از اطلاعات برای مدل های تصمیم گیری باشد. اگر مدل تصمیم گیری شامل مجموعه ای از کنش ها، شرایط و خروجی ها ....
تعریف احساسات سرمایه گذار : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری احساسات سرمایه گذار
گرایش احساسی را می توان اعتقاد به جریان های نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف .....
زنگ زندگی : بدون امنیت نمی شود!
امنیّت زیرساخت همه‌ی ابعاد زندگی یک جامعه است... هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود امنیّت بوده است....
پیشینه پژوهش خارجی ماکیاولیسم و حسابداری: مطالعات انجام شده خارجی در حوزه ماکیاولیسم و حسابداری
آگوار و سواو (2022) به بررسی نقش خروجی گزارشگری داخلی، هدف و ماکیاولیسم بر ترجیحات ارائه مدیران برای تجمیع پرداختند. محققین ....
پیشینه پژوهش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی : مطالعات داخلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
پاکدلان و همکاران (1401) به بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی پرداختند. بدین منظور تعداد ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
 آموزش نحوه انجام آزمون مانایی در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون مانایی (آزمون ریشه واحد لیون، لین و چات، آزمون ایم، پسران وشین، دیکی فولر تعمیم¬یافته و آزمون ریشه واحد فیشر) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه...
  • پادعلم
  • 09 مرداد
  • 698
زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
شما با کدوم ها زندگی می کنید؟ نتیجه اش چی بوده؟
پیشینه پژوهش حسابرسی داخلی: مطالعات داخل کشور در حوزه حسابرسی داخلی
خوشکار و همکاران (1400) به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. روش آزمون فرضیه ....
 آموزش نحوه انجام آزمون وایف VIF (آزمون هم خطی) در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون وایف (پیش فرض عدم وجود هم خطی) در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه...
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابرسی داخلی: مطالعات خارج از کشور حسابرسی داخلی
بانانوکا و کاندابانیانگا (2022) به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی، ویژگی‌های خاص شرکت و گزارشگری مالی اینترنتی پرداختند. داده‌ها ....
پیشینه پژوهش خارجی در حوزه حسابداری مدیریت: مطالعات خارجی حسابداری مدیریت
فطریا (2021) به بررسی تأثیر سیستم حسابداری مدیریت، رهبری پایدار و راهبرد محیطی بر عملکرد تجاری با تعدیل کننده فرهنگ سازمانی پرداخت. نمونه در این ....
پیشینه تحقیق تجدید ارزیابی دارایی : پیشینه مطالعات داخلی تجدید ارزیابی دارایی
منیعی و همکاران (1400) به بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه گذاری پرداختند. نمونه پژوهش ...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز