دستورالعمل راهبري شركتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
فصل دوم: اصول راهبری شرکتی:
هیئت‌مدیره مسئول راهبری شرکت‌ می‌باشد. مسئولیت هیئت‌مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مذکور، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی‌نفعان در چارچوب مقررات می‌باشد...
تحلیل وضعیت مقالات رشته حسابداری در سال 1395
محقق می بایست پس از انتخاب محور مطالعاتی خود، پژوهش های انجام شده در سال‌های قبل را از لحاظ میزان، نوع، کمیت(تعداد مطالعات) و کیفیت مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار دهد. در ادامه به تحلیل مطالعات انجام شده در رشته حسابداری در سال 95 پرداخته می شود:
گام های انتخاب موضوع جهت انجام کار تحقیقاتی
اولین قدم برای انجام یک کار تحقیقاتی، انتخاب موضوع است که انجام این مرحله مستلزم بررسی و در نظر گرفتن چند عامل می باشد که در گام‌های ذیل توضیح داده شده است:
- گام اول) شناخت اولیه در خصوص محورهای مطالعاتی حوزه حسابداری/مالی و نتیجه گیری در خصوص انتخاب اولیه موضوع مطالعاتی با در نظر گرفتن علاقه و تمایل محقق به موضوع و محور مطالعاتی خاص

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد