اهرم مالی
  • ادبیات و مبانی نظری
  • محمدی
  • 1396/11/15
  • 3175
اهرم مالی

اهرم مالی و اهمیت آن

به طور كلي اهرم حاوي هشداري از اطلاعات مديران درباره فرصت هاي سرمايه گذاري است. نظريه هاي ساختار سرمايه بيان مي كنند كه مديران شركت هاي داراي فرصت هاي رشد مناسب بايد اهرم كمتري انتخاب كنند؛ زيرا اگر ميزان بدهي خارجي خود را افزايش دهند، نمي توانند از مزاياي فرصت هاي سرمايه گذاري خود استفاده كنند و در نتيجه ميان رشد و اهرم ارتباط منفي ايجاد مي شود، زيرا مديران شركت هاي با رشد بالا، اهرم پايين را انتخاب خواهند كرد. چنين نتايجي مي تواند در رگرسيون هايي وجود داشته باشد كه رشد را كنترل مي كنند(نوروش و يزداني، 1389،ص.32).

يكي از مسائل اساسي در مديريت مالي انتخاب اهرم براي شركت هاست. اينكه چه مقدار بدهي بايد در پرتفوي مالي گنجانده شود يكي از مدل هاي ساختار سرمايه براساس فرضيات منتقدانه اي است كه مديران شركت هاي سهامي بزرگ با اشاعه و بسط مالكيت سعي در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. تئوري مودليناني مير، تئوري ايستا و تئوري ترتيب اهرمي در اين طبقه جاي مي گيرند(عيوب مهارف، 2002، ص.92). اهرم مالي عامل توانايي مالي شركت را مشخص مي كند. اعتقاد بر اين است كه اهرم مالي درجه توانايي مالي را كاهش مي دهد.

نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه تغييرات اهرم مالي در تبيين عملكرد عملياتي دوره جاري، رابطه ارزشي و قدرت توضيح دهندگي دارد به طوري كه مي توان با مشاهده تغييرات اهرم مالي در دوره جاري، عملكرد عملياتي شركت را در اين دوره تجزيه و تحليل كرد

اهرم ها به چهار گروه طبقه بندي مي شوند(نيكومرام، رهنماي رودپشتي و هيبتي، 1388):

  1. اهرم عملياتي: در اين نوع از اهرم ها، رابطه بين فروش و سود عملياتي براي پوشش خطر ناشي از هزينه هاي ثابت عملياتي نظير استهلاك سنجيده مي شود. در حقيقت فروش فشار(بار) ناشي از استهلاك را در كسب سود عملياتي را تحمل مي كند.
  2. اهرم مالي: در اين گروه از اهرم ها، رابطه بين سود عملياتي و سود خالص يا سود هر سهم براي جبران خطر ناشي از هزينه هاي ثابت مالي يعني بهره سنجيده مي شود. در اين اهرم سود عملياتي، فشار هزينه بهره را جهت كسب سود خالص بيشتر مي پذيرد.
  3. اهرم تركيبي(مركب) در اين اهرم، رابطه بين فروش و سود خالص يا سود هر سهم سنجش مي شود كه فروش، مسئوليت تاثير هزينه استهلاك و هزينه بهره را بصورت تركيبي بر عهده دارد.
  4. اهرم اقتصادي: در اين نوع از اهرم ها، فشار ناشي از شوك هاي اقتصادي(اختلالات اقتصادي) كه مي تواند متعدد و متنوع باشد نظير تغييرات نرخ بهره، بر شاخص عملكردي شركت نظير فروش مورد ارزيابي قرار مي گيرد(رهنماي رودپشتي ، 1390).


 

 ------------------------------------------------------------

 برای دریافت ادبیات و مبانی نظری و مقالات در رابطه با اهرم مالی می توانید به پایگاه منابع پادعلم مراجعه نمایید.

ورود به پایگاه

 ------------------------------------------------------------

به مطلب بالا امتیاز دهید

و پیشنهاداد و نقطه نظرات خود را در خصوص مطلب بالا برای ما ارسال نمایید.

5از 5براساس 42 رای
0 ثبت نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد