تعریف مفهومی و عملیاتی تامین مالی
شركت ها در تصميمات تامين مالي، با دو منبع تامين مالي داخلي و تامين مالي خارجي روبه رو هستند. منابع مالي داخلي، شامل جريان هاي وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي، فروش دارايي ها و سود انباشته و منابع مالي خارجي در برگيرنده وجوه تحصيل شده از طريق بازار مالي مانند، انتشار اوراق مشاركت، صدور سهام جديد و دريافت تسهيلات مالي از بانك هستند.
سیستم اطلاعات حسابداری
بخش عمده اطلاعاتي كه در سازمان‌ها جهت تصميم‌گيري مديران مورد نياز است، اطلاعات مالی مي‌باشد. يك سيستم اطلاعاتي حسابداري خوب ضمن ارائه گزارشها و اطلاعات كارا و سودمند،‌ به عنوان بازوي توانمند مديريت مي‌تواند مورد نظر قرار گيرد
سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه(ERP)
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تمام بخشهای شرکت را از طریق جریانی از اطلاعات به یکدیگر مرتبط می سازد و شرکت را در بخشهای مختلف، از به کارگیری نرم افزارهای مختلف که با یکدیگر ارتباط موثر و همگام با زمان ندارند، بی نیاز می سازد.
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) استقلال مدیران
حضور اعضاي غيرموظف در هيئت مديره، قدرت هيئت مديره را به عنوان مكانيزم كنترل افزايش مي دهد. نهايتا اينكه مديران غيرموظف با احتمال كمتري با مديريت در سلب مالكيت سهامداران تباني مي كنند. آنها داوراني هستند كه مديريت ارشد را بازنگري مي كنند و در صورت لزوم افراد موثرتري را جانشين مديريت مي كنند....
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) چرخه عمر شرکت
يك شركت در طي عمر خود، مراحل گوناگوني از قبيل ظهور، رشد، بلوغ و افول را پشت سر مي‌گذارد. بين اين مراحل، مرحله رشد و بلوغ از جايگاه در خور ملاحظه‌اي برخوردار است. در مرحله رشد، شركت به بسط و توسعه خود مي‌پردازد.....
مبانی نظری سیستم بهايابي بر مبناي فعاليت زمانگرا
هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا، اساساً بر مبناي محرك زمان بنا شده است و مراحل اجرايي آن نسبت به مراحل روش بهايابي بر مبناي فعاليت متفاوت است. سيستم بهايابي مبتني بر فعاليت زمانگرا (TDABC) بر خلاف سيستم بهايابي بر مبناي فعاليت(ABC) در مرحله اول فعاليت‌ها را شناسايي نمي كند
مراحل پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هر پروژه ABC یک طرح پیاده سازی واقعی سازمانی است که شامل بیشتر یا تمام هفت مرحله ذیل می باشد. هر چند لزوما نه به ترتیب آنچه در نمایه شماره 1 به نمایش درآمده است. گاهی اوقات مرحله تجزیه و تحلیل فعالیت ها قبل از مرحله تحلیل منابع، کامل و گاهی تحلیل منابع ابتدا و ممکن است به طور همزمان انجام شوند.
تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اهمیت آن
سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت را می توان به عنوان روشی تعریف کرد که هزینه ها، فعالیت ها، عملکرد موضوع بها و منابع را بر مبنای رابطه علت و معلولی اندازه گیری می نماید. موضوع تعیین بها، فعالیت ها را و فعالیت ها منابع را مصرف می کنند. منابع بر مبنای استفاده فعالیت ها از آنها به فعالیت ها و هزینه های فعالیت به نسبت استفاده موضوع بها از فعالیت¬ها به موضوع تعیین بها (خروجی) تخصیص می یابد(کوکینز،2011).
تعریف مفهومی و عملیاتی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت
در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در میان شرکت ها و صنایع مختلف بوده ایم. این امکان که شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت اجتماعی، یک مزیت رقابتی به وجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرش های سرمایه گذاران نسبت به اجتماع بوجود آمده است نیز به شدت در سال های اخیر در حال افزایش است(وهای و الساید، 2015).
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) اظهار نظر حسابرس
صورت‌هاي مالي بخش عمده‌اي از اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان يك شركت را تامين مي‌كند. براساس چنين سطح اعتمادي به صورت‌هاي مالي، نقش حسابرسان نيز نقش حياتي است. حسابرسي صورت‌هاي مالي امري ضروري است
تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری) استمرار، تغییر و بهبود گزارش حسابرس
هدف از حسابرسي، ايجاد اطمينان نسبت به صورت هاي مالي است و كيفيت حسابرسي، این است كه صورت هاي مالي حسابرسي شده عاري از تحريفات با اهميت باشد. در واقع اين تعريف، بر نتايج حسابرسي تأكيد دارد و براساس آن، قابليت اطمينان به صورتهاي مالي حسابرسي شده، كيفيت حسابرسي را منعكس می‌کند.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز