مبانی نظری اندازه حسابرس: مفهوم و معیار اندازه گیری اندازه حسابرس در ایران
کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می‌باشد و به طور مستقیم و با مشاهده موسسات نمی‌توان تشخیص داد که کدام موسسه ....
مبانی نظری محدودیت مالی: تعریف، انواع و آثار محدودیت مالی بر شاخص های شرکت
برای تقسیم بندی شرکت‌ها از نظر محدودیت‌های تأمین مالی، ابتدا باید محدودیت‌های مالی را تعریف کرد. کامل‌ترین و صریح ترین تعریف در این ....
مبانی نظری استقلال حسابرس : مفهوم، ماهیت و ابعاد استقلال حسابرس
کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می‌شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد....
مبانی نظری جریان وجه نقد: مفهوم، اهداف و روشهای افشا جریان های نقدی
جريان وجه نقد ازمنابع مهم و حياتي درهرواحد اقتصادي اسـت و ايجـاد تـوازن بـين وجـوه نقـد در دسترس ونيازهاي شركت مهمترين عامل سلامت اقتصادي هرواحـد تجـاري اسـت. وجـه نقـد از طريـق عمليات .....
مبانی نظری تمرکز مالکیت : مفهوم و تاثیر تمرکز مالکیت بر شاخص های مالی و سازمانی
مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت .....
مبانی نظری استقلال هیات مدیره: مفهوم، اهمیت و نقش استقلال مدیریت در سازمان
توانایی هیئت مدیره به عنوان یک مکانیسم نظارتی اثربخش به استقلال آن از مدیریت بستگی دارد. منظور از استقلال هیئت مدیره، تعداد مدیران .....
مبانی نظری بازده سهام: مفهوم، معیارهای سنجش و عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۲). هدف سرمایه‌گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار ......
مبانی نظری «تئوری بازی» : تعریف، تاریخچه و مفاهیم اساسی نظریه بازی ها
نظریه بازی‌ها را برای نخستین بار جان فون نیومن مطرح نمود. وی در سال ۱۹۶۶ در کتابی با عنوان نظریه بازی‌ها و رفتار اقتصادی که با همکاری اقتصاددانی به نام «اسکار مورگن استرن» منتشر .....
مبانی نظری جریان نقد آزاد: مفهوم، کاربرد و رابطه آن با شاخص های مالی و مدیریتی
به طور کلی مفهوم جریان نقد بر مقدار جریان نقدی متمرکز است که شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و بلندمدت به منظور ادامه حیاتشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به طور خاص، جریان نقد آزاد، جریان نقد مازاد بر وجه نقد سرمایه‌گذاری .....
مبانی نظری مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری: مفهوم و رویکردهای مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
هدف حسابداری تهیه اطلاعات سودمند جهت تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و اعتباردهی عنوان شده است. اطلاعات سودمند اطلاعاتی هستند که واجد ویژگی‌های کیفی باشند. این ویژگی‌ها «مربوط بودن» و .....
مبانی نظری تاخیر گزارش حسابرس : مفهوم و تاثیر عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس
کارایی گزارشگری مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم در کیفیت گزارشگری سالانه محسوب می‌شود. کارایی گزارشگری مالی معمولا در به موقع بودن اطلاعات که از اجزای ویژگی کیفی اطلاعات است، مستتر می‌باشد. با افزایش تاخیر، مفید بودن اطلاعات افشاء شده توسط شرکت‌ها .....
مبانی نظری سرمایه در گردش : اهداف، سیاست ها و استراتژی های سرمایه در گردش
یکی از موضوعات با اهمیتی که در سطح مدیریت مالی شرکت ها مطرح است، شیوه مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها است. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از: ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش؛ یعنی دارایی ها و بدهی های جاری، به ......
مبانی نظری گزارشگری مالیاتی: مفهوم، انواع مالیات و عوامل موثر بر گزارشگری مالیاتی
درباره تعریف مالیات میان علمای مالیه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تعریف های زیادی از مالیات بیان شده است و هنوز هم تعریف جامعی که شامل انواع مالیات ها باشد، وجود ندارد. علمای علوم سیاسی در ابتدای قرن نوزدهم معتقد ....
مبانی نظری سرمایه گذاران نهادی: مفهوم، نظریه ها و انواع مالکان نهادی
مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و.... هستند. عموما این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن .....
مبانی نظری پایداری سود :مفهوم، اهمیت و رابطه شاخص های مالی و حسابرسی با پایداری سود
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اطلاعات حسابداری مبتنی است و به سرمایه گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه گذاران در برآورد .....
مبانی نظری اندازه شرکت: مفهوم، شاخص های شناسایی و اهمیت اندازه شرکت
اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای ساختارهای نظری متعدد از جمله ریسک نقدینگی یا حتی هزینه‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت، اندازه شرکت ممکن است چند بعدی باشد.....
ادبیات نظری شفافیت اطلاعات مالی : اهمیت و ابعاد شفافیت اطلاعات در شاخص های مالی
امروزه، شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت افشای شرکتها از جمله دلمشغولی‌های اصلی فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل ....
مبانی نظری شفافیت سود: مفهوم، تعاریف و رابطه شفافیت سود با متغیرهای مالی
مفهوم شفافیت به طور گسترده برای توصیف گزارش های مالی به کار می‌رود اما این مفهوم فاقد یک تعریف جامع است. مفهوم شفافیت از زمینه ها و حوزه های متفاوتی به درون بحث های گزارشگری مالی وارد شده ....
مبانی نظری هزینه بدهی : مفهوم و رابطه حاکمیت شرکتی، محافظه کاری و کیفیت سود با هزینه بدهی
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تامین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه.....
مبانی نظری گزارش حسابرس (مفهوم تاخیر گزارش حسابرس, اظهارنظر حسابرس، انواع آن و عوامل موثر بر اظهارنظر)
گزارش حسابرسی وسیله ای است که از آن طریق، حسابرس نظر خود را در باب قابلیت اعتماد صورتهای مالی به استفاده کنندگان از آن گزارش منتقل می‌کند (التونیبت و همکاران ، 2008). گزارش و اظهار نظر حسابرسی را ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد