مبانی نظری ریسک سیستماتیک: مفهوم ریسک و رابطه ویژگی های شرکت با ریسک سیستماتیک
ریسک یکی از موضوعات مهم در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری می‌باشد. توجه به عامل ریسک و تاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد شرکت از دیر باز مورد توجه بوده است. یکی از عوامل موثر بر بازده دارایی ها، ریسک می‌باشد. سهامداران و سرمایه گذاران.....
مبانی نظری عملکرد شرکت: مفهوم، اهمیت و شاخص های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد
عملکرد واحد های اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می‌شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی به منظور دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می‌گردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی....
مبانی نظری کیفیت حسابرسی: مفهوم، شاخص های سنجش و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
کار حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای جلب و حفظ اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصافه بودن بازار و نیز، منصافه بودن اطلاعات در دسترس، ضروری است.حسابرسی مستقل از طریق اعتبار دهی ....
ادبیات و مبانی نظری ضریب واکنش سود
برای اندازه گیری واکنش سود از معیار سنجشی تحت عنوان ضریب واکنش سود استفاده می‌شود. در مورد این معیار تعاریف مختلفی صورت گرفته است. در تعریف ساده آن عنوان شده که ضریب واکنش سود ضریب...
مبانی نظری همزمانی قیمت سهام: مفهوم همزمانی قیمت سهام و رابطه ویژگی های شرکت با آن
رفتار قیمت سهام از دو عامل حرکت بازار و اطلاعات خاص شرکتی تبعیت می‌کند. حرکت بازار که متاثر از عوامل مختلف اعم از مسائل داخلی و خارجی و سیاسی و .. خواهد بود و اطلاعات خاص شرکتی که مربوط به ....
مبانی نظری کیفیت افشا: تعریف، اهمیت و عوامل تاثیرگذار بر افشا
افشا در حسابداری واژه ای فراگیر است و تقریبا تمامی‌فرآیند گزارشگری مالی را شامل می‌شود. یکی از اصول اولیه حسابداری، اصل افشای کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره ی رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای تجاری است. گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و مهم در صورت های مالی.....
مبانی نظری دوره تصدی حسابرس: مفهوم و دیدگاه های حامیان و منتقدان تصدی حسابرس
مدت زمان دوره تصدی حسابرس ممکن است بر استقلال حسابرس در واقع یا به ظاهر تاثیر بگذارد. کمیته اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به این مساله اشاره کرده است که حسابرسی که فاقد مبنای قوی تجربه در ....
مبانی نظری ریسک سقوط قیمت سهام: مفهوم، ویژگی ها و نظریه های ریسک سقوط قیمت سهام
سقوط قیمت سهام طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. این تغییرات در حالت کلی به دو صورت سقوط و رشد قیمت سهام رخ .....
مبانی نظری حق الزحمه حسابرس: مفهوم، نحوه تعیین و عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرس
حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا موسسه ی حسابرسی پرداخت می‌شود. یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابداری در حال حاضر ....
مبانی نظری تغییر (چرخش) حسابرس: مفهوم, دیدگاه ها و عوامل مرتبط با گردش حسابرس
فرانسیس و ویلسون (1988) بیان می‌کنند که فرآیند تغییر حسابرس به دو مرحله تقسیم می‌شود. زیرا دلایل مربوط به کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای ....
مبانی نظری رابطه کمیته حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه فکری و شاخص های حسابرسی مستقل
مشارکت در انتخاب حسابرسان مستقل، یکی از وظایف کمیته حسابرسی است. در این رابطه، کمیته‌ی حسابرسی، توصیه‌های لازم را به هیات مدیره ارایه کرده و در نهایت موجب انتخاب حسابرسان مستقل می شود...
ادبیات و مبانی کمیته حسابرسی : ویژگی ها، نقش ها و مزایای کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی یکی از کمیته‌های هیات مدیره واحد اقتصادی و متشکل از 3 تا 5 و در برخی موارد 7 نفر از اعضای غیر موظف هیات مدیره ی است که مسئوولیت نهایی نظارت بر کلیه ی فعالیت‌های مالی شرکت را بر ....
مبانی نظری تخصص حسابرس در صنعت: تعریف, اهمیت و رویکردهای شناسایی حسابرس متخصص صنعت
پیشرفت روزافزون فناوری و رخنه آن در واحدهای تجاری نیاز به رسیدگی چنین شرکت‌هایی را توسط حسابرسی متخصص، به امری ضروری بدل ساخته است. از سوی دیگر موسسات حسابرسی به خوبی دریافته‌اند برای این که سهم بازار خود....
مبانی نظری مالکیت مدیریت: مفهوم، نظریه ها و متغیرهای تاثیرگذار بر مالکیت مدیریت
سطوح مالکیت مدیریتی متفاوت است. این سطوح می‌تواند به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مورد استفاده قرار گیرد (جنسن و همکاران ، 1976). در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه‌های رفتاری مدیریت .....
مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری : مفهوم، تعریف و عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری عبارت است از عدم استفاده از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده که منابع جدید از منابع فعلی دارای ارزش بیشتری باشد. شایان ذکر است در ....
مبانی نظری مالکیت خانوادگی : مفهوم، ویژگی ها و نظریه های شرکت های خانوادگی (فامیلی)
ارائه تعریفی برای شرکت خانوادگی یکی از مسائل چالشی در تحقیقات پیرامون شرکت‌های خانوادگی می‌باشد. اگر چه بسیاری از محققین برای ایجاد یک تعریف فراگیر کوشیده اند، با این حال هنوز اجماعی در این باره ....
مبانی نظری هموارسازی سود : مفهوم، ابزارها و روش های هموارسازی سود
هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که می‌کوشد نوسانهای سود را در طول زمان کاهش دهد. سود هموار شده می‌تواند بیشتر و یا کمتر از میزان واقعی باشد. هپ ورث (۱۹۵۳)، معتقد است که....
مبانی نظری هزینه سرمایه : مفهوم، اهمیت و شاخص های تاثیرگذار بر هزینه سرمایه
از نظر مفهومی هزینه سرمایه، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت می‌باشد. هزینه سرمایه تلاش در جهت کمی کردن بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری، استفاده از آن به عنوان .....
مبانی نظری کیفیت سود : مروری بر مفهوم، نظریه و روش‌های ارزیابی کیفیت سود
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت سود و زیان است، که همواره مورد توجه کلیه ذی نفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی واحد تجاری استفاده ......
مبانی نظری تجدید ارائه صورتهای مالی: مفهوم، دلایل و طبقه بندی انواع تجدید ارائه
هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص برون سازمانی برای اتخاذ تصمیم‌های مالی در ارتباط با واحد تجاری است (ولک و همکاران ، 2004). قابلیت اتکا و مربوط بودن، اصلی ترین ویژگی‌های کیفی ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد