تعریف کیفیت حسابرس : تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرسی
از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان ....
پیشینه پژوهش اهرم مالی: مروری بر مطالعات خارجی اهرم مالی
دینلرسوز و همکاران (2019) به بررسی اهرم مالی در طی چرخه عمر شرکت و رشد شرکت پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های فعال در ایالات متحده در طی بازه زمانی.....
هزینه استهلاک : داده های هزینه استهلاک سال جاری شرکت های بورس تهران
داده های هزینه استهلاک 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 92 الی 97....
پیشینه تحقیق سیاست تقسیم سود: مروری بر پیشینه خارجی سود تقسیمی
چوسیاه و همکاران (2019) به بررسی رابطه سیاست پرداخت سود، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت....
داده های تعداد کارکنان شرکت های بورس تهران
داده های تعداد کارکنان، 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ....
کنترل داخلی : مروری بر پیشینه تحقیق کنترل داخلی (مطالعات خارجی)
کورنچای (2019) به بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی در موفقیت تصمیم گیری با در نظر گرفتن اثر تعدیلی سودمندی اطلاعات حسابداری ...
ارزش شرکت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
ارزش شرکت زمانی ایجاد می شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی ....
تعداد و نام شریک حسابرس : داده های تعداد و نام شرکا امضا کننده گزارش حسابرس
داده های مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس، برای 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
دوره تصدی مدیرعامل: پیشینه تحقیق بقاء(تصدی) مدیرعامل
مختاریان و عزیززاده (1398) به بررسی ارتباط دوره تصدی مدیرعامل و سطح نگهداشت وجه نقد با کارایی سرمایه گذاری پرداختند. جامعه آماری پژوهش .....
نسبت دارایی ثابت : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت دارایی ثابت
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تمامی دارایی‌های ثابت بلندمدت شرکت هستند. دارایی‌ ثابت مشهود به‌ دارایی مشهودی .....
گردش دارایی: تعریف مفهومی و عملیاتی گردش دارایی
نسبت های فعالیت تعیین می کند که تا چه حد موسسه منابع خود را به نحو موثر بکار می گیرد. این نسبت‌ها مربوط به مقایسه میان ....
بندهای گزارش حسابرس : داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت بورس تهران
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1397....
چرا حرکت به سمت حسابداری اسلامی؟
به طور خلاصه حسابداری اسلامی، نظریه ی زیربنایی حسابداری مرسوم را که بر پایه ی دیدگاه های کاپیتالیستی است، به چالش می کشد و این نظریه را با ....
استرس حسابرس : مروری بر مطالعات داخلی استرس کاری حسابرس
عالی پور و صالحی (1397) به بررسی تاثیر استرس کار حسابرس بر کیفیت حسابرسی در ‌شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، .....
داده های اظهارنظر حسابرس: داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس شرکت های بورسی
داده های متغیر نوع گزارش اظهارنظر حسابرس اعم از مشروط، مقبول، عدم اظهارنظر و مردود 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ....
تولید ناخالص داخلی : تعریف و نظریه های تولید ناخالص داخلی با رویکرد حسابداری
تولید ناخالص داخلی، جامع ترین متغیری است که عملکرد بخش واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد. طبق تعریف، "تولید ناخالص داخلی ارزش.....
نسبت آنی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت آنی (سریع)
برای تعیین اینکه دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از.....
حق الزحمه حسابرس : داده های متغیر حق الزحمه حسابرس شرکت های بورس تهران
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1396 و همچنین بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
تعریف تاخیر گزارش حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تاخیر گزارش حسابرس
در فرهنگ معین، تاخیر به معنای دنبال افکندن و پس انداختن آمده است (معین، 1387). تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان مدت ....
اندازه حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری اندازه موسسه حسابرسی
از نگاه محققان، موسسات حسابرسی به دو دسته موسسات حسابرسی بزرگ و کوچک تقسیم می شوند. تنها تفاوتی که محققان در این زمینه قائل....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز