کارایی سرمایه گذاری: پیشینه پژوهش خارجی در زمینه کارایی سرمایه گذاری
رانتی و همکاران (2019) به بررسی رابطه تامین مالی خارجی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چین پرداختند. محققین با تحلیل ...
تولید ناخالص داخلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی مقیاسی برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. منظور از تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع.....
داده پاداش هیات مدیره : داده های متغیر پاداش هیات مدیره شرکت های بورس تهران
داده های متغیر پاداش هیات مدیره ، 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
تاخیر گزارش حسابرس : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی تاخیر گزارش حسابرس
ریفقی عبدا... و همکاران (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت و خصوصیات حسابرس بر تاخیر گزارش حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه .....
داده مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار شرکت های پذیرفته شده در بورس
داده های متغیر مواد و دستمزد و سربار ، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: پیشینه پژوهش خارجی IFRS
تران و همکاران (2019) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در ....
تعریف نسبت بدهی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت بدهی (بدهی کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی)
بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای ....
داده های ارزش بازار شرکت های بورس: داده قیمت بازار سهام, تعداد سهام و ارزش بازار سهام شرکت
داده های متغیر ارزش بازار ، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
تعریف کیفیت حسابرس : تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرسی
از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان ....
پیشینه پژوهش اهرم مالی: مروری بر مطالعات خارجی اهرم مالی
دینلرسوز و همکاران (2019) به بررسی اهرم مالی در طی چرخه عمر شرکت و رشد شرکت پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های فعال در ایالات متحده در طی بازه زمانی.....
هزینه استهلاک : داده های هزینه استهلاک سال جاری شرکت های بورس تهران
داده های هزینه استهلاک 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 92 الی 97....
پیشینه تحقیق سیاست تقسیم سود: مروری بر پیشینه خارجی سود تقسیمی
چوسیاه و همکاران (2019) به بررسی رابطه سیاست پرداخت سود، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت....
داده های تعداد کارکنان شرکت های بورس تهران
داده های تعداد کارکنان، 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ....
کنترل داخلی : مروری بر پیشینه تحقیق کنترل داخلی (مطالعات خارجی)
کورنچای (2019) به بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی در موفقیت تصمیم گیری با در نظر گرفتن اثر تعدیلی سودمندی اطلاعات حسابداری ...
ارزش شرکت: تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش شرکت
ارزش شرکت زمانی ایجاد می شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی ....
تعداد و نام شریک حسابرس : داده های تعداد و نام شرکا امضا کننده گزارش حسابرس
داده های مربوط به نام شرکا و تعداد شرکا امضاکننده گزارش حسابرس، برای 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
دوره تصدی مدیرعامل: پیشینه تحقیق بقاء(تصدی) مدیرعامل
مختاریان و عزیززاده (1398) به بررسی ارتباط دوره تصدی مدیرعامل و سطح نگهداشت وجه نقد با کارایی سرمایه گذاری پرداختند. جامعه آماری پژوهش .....
نسبت دارایی ثابت : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت دارایی ثابت
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تمامی دارایی‌های ثابت بلندمدت شرکت هستند. دارایی‌ ثابت مشهود به‌ دارایی مشهودی .....
گردش دارایی: تعریف مفهومی و عملیاتی گردش دارایی
نسبت های فعالیت تعیین می کند که تا چه حد موسسه منابع خود را به نحو موثر بکار می گیرد. این نسبت‌ها مربوط به مقایسه میان ....
بندهای گزارش حسابرس : داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت بورس تهران
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1397....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز