استقلال حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی استقلال حسابرس
کائو و همکاران (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اهمیت صنعت مشتری بر استقلال حسابرس تاثیر می‌گذارد؟ محققین با تحلیل .....
جریان نقد آزاد : پیشینه تحقیق خارجی جریان نقد آزاد
ژانگ و گائو (2019) به بررسی رابطه جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و سود تقسیمی ‌پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های چینی ....
پیچیدگی شرکت : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری پیچیدگی شرکت
پیچیدگی شرکت با توجه به متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی قابل شناسایی است. در متنوع‌سازی جغرافیایی، شرکت ....
علم بهتر است یا ثروت؟ از دیدگاه امام علی (ع) (حکمت 147 نهج البلاغه)
اى كميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است، و مال را تو بايد نگهبان باشى. مال با بخشش كاستى پذيرد امّا......
بازده غیرعادی سهام : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی سهام
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای.....
سرمایه گذاری بیش از حد: پیشینه پژوهش خارجی بیش سرمایه گذاری
نوویهانا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره بر رفتار بیش سرمایه‌گذاری پرداختند. جامعه.....
پیش بینی سود مدیریت : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری پیش بینی سود مدیریت
مدیران شرکت ها در هر سال اقدام به پیش بینی سود سال آتی می کنند. پیش بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی.....
لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران : جدول غربالگری بهمراه لیست شرکت های بورس تهران
در این فایل، لیست شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1393 الی 1397 پس از اعمال حذف سیستماتیک (غربالگری) ....
شفافیت سود : پیشینه تحقیق خارجی شفافیت سود (شفافیت مالی)
پارک و‌ها (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و شفافیت سود پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های کره ای .....
بازده سهام : تعریف بازده سهام و نحوه اندازه گیری بازده سهام
سرمایه‌گذار با خرید اوراق بهادار ریسک می‌کند و در ازای آن بازده به دست می‌آورد. از مهم ترین عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید ....
ضریب واکنش سود : پیشینه مطالعات خارجی در حوزه ضریب واکنش سود
واهیونی و دامایانتی (2020) به بررسی تاثیر پایداری سود، ساختار سرمایه و مسئولیت اجتماعی بر ضریب واکنش سود .....
ناکارایی سرمایه گذاری : پیشینه تحقیق ناکارایی سرمایه گذاری
داداشی و اعتمادزاده (1397) به بررسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.....
مبانی نظری سرمایه گذاری بیش از حد: مفهوم، انواع و رابطه متغیرهای مختلف با بیش سرمایه گذاری
کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی ‌شامل شناسایی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت است و ناکارایی سرمایه‌گذاری نیز گذر از فرصتهای .....
کیفیت اقلام تعهدی : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی کیفیت اقلام تعهدی
کیم و همکاران (2020) به بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و رفتار تجاری سرمایه‌گذاران نهادی: شواهدی از بورس کره پرداختند. نتایج نشان.....
سرمایه گذاری بیش از حد : مروری بر پیشینه تحقیق بیش سرمایه گذاری
فرهادی و فولادی (1398) به بررسی رابطه بین شکاف کنترل مالکیت و اقدامات بیش سرمایه‌گذاری پرداختند. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های.....
اندازه حسابرس : پیشینه تحقیق خارجی اندازه شرکت حسابرسی
کالن و همکاران (2019) به بررسی رابطه اندازه شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. محققین با ....
داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی....
داده های اقلام ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل اکسل به صورت پنل از سال 1397 الی 1401....
موضوع و مقاله بیس انگلیسی حسابداری
سرمایه فکری ، عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت؛ Environ. Res. Public Health ؛ 2020
تنوع هیئت مدیره ، عملکرد مالی شرکت و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ International Business Education Journal ؛ 2020
تأثیر ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ؛ 2020
راهنمای نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل سوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل سوم پایان نامه و نمونه جملاتی که....
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز