مبانی نظری نسبت های مالی : مفروضات، دیدگاه ها و اهداف نسبت های مالی
نسبت مالی به عنوان یک رابطه ریاضی بین دو یا چند قلم از صورت‌های مالی تعریف می‌شود. تحلیل نسبت مالی به چند دلیل دارای اهمیت است: ارائه دهنده یک دید کلی ....
مبانی نظری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: مفهوم، مزایا و چالش های استانداردهای بین المللی مالی(IFRS)
استاندارد، معیار، مقیاس، محدودیت و وسیله سنجش کیفیت و کمیت کالاها، خدمات و رفتارها است. مفهوم لغوی استاندارد، نمونه، قاعده، اصل و مقیاس تصویب شده هرچیزی است.....
مبانی نظری استرس کار حسابرس: مفهوم, عوامل ایجاد کننده و رابطه استرس با کیفیت حسابرسی
سلیه را می‌توان نخستین کسی دانست که در سال 1956 میلادی فشار روانی (استرس) را به عنوان مفهوم تازه ای شرح داد. وی فشار روانی ...
پیشینه پژوهش بازده سهام : مطالعات خارجی بازده سهام
نئون (2019) به بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت سهام در بازارهای توسعه یافته و نوظهور پرداخت. محقق با بررسی داده‌های شش کشور ژاپن، .....
مبانی نظری اهرم مالی: تعریف, طبقه بندی و تاثیر اهرم مالی بر وضعیت شرکت
در دانش مالی، اهرم‌ها عبارت است از: فشار و میزان مخاطرات ناشی از هزینه‌های ثابت و تاثیرات بر فعالیت‌ها ...
مبانی نظری تعدیلات سنواتی : تعریف، عوامل موثر و انگیزه های ایجاد تعدیلات سنواتی
تعدیلات سنواتی‌ یعنی اقلام با اهمیت مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ....
مبانی نظری نرخ ارز: مفهوم، انواع نظام های ارزی و تاثیر نرخ ارز بر شاخص های مختلف
نرخ ارز، عبارتست از ارزش واحد پول داخلی بر اساس پول خارجی و یا بالعکس. ارزش واحد پول خارجی ...
موضوع پیشنهادی: بررسی میزان انطباق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با مبانی حسابداری اسلامی
میزان شناخت مدافعان پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از انطباق این استانداردها با مبانی حسابداری اسلامی تا چه میزان است؟
پیشینه پژوهش مالکیت مدیریت: مطالعات داخل کشور
ابراهیمی‌(1397) به بررسی تاثیر عملکرد سرمایه فکری بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش مالکیت مدیریتی پرداخت. نمونه آماری پژوهش شامل 119 ...
پیشینه پژوهش گزارش حسابرس: مروری بر مطالعات خارج از کشور
هانن و بایلی (2019) به بررسی رابطه رتبه‌بندی اعتباری و اظهارنظر حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل 35 بانک در تونس ....
پیشینه پژوهش بازده غیرعادی سهام: مطالعات داخل کشور
کنعانی امیری و همکاران (1397) به بررسي رابطه مديريت واقعي سود با بازده غيرعادي سهام پرداختند. جامعه آماري تحقيق شركتهاي ....
تعریف و نحوه اندازه گیری چرخه عملیاتی
طول چرخه عملیاتی شرکتها متاثر از عواملی همچون صنعت، مدل کسب و کار شرکت ها و کارایی....
پیشینه تحقیق ساختار مالکیت : مروری بر مطالعات داخلی ساختار مالکیت
آریان و غلام نیا روشن (1397) به بررسی رابطه ساختار بدهی و ساختار مالکیت پرداختند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های ....
پیشینه تحقیق مالکیت مدیریت: مروری بر مطالعات خارج از کشور
شان (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت و استقلال هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت‌های استرالیایی .....
پیشینه تحقیق بازده سهام: مطالعات داخل کشور
پلیانی و وطن پرست (1397) به بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین .....
پیشینه پژوهش شرکت های با مالکیت خانوادگی (فامیلی): مروری بر مطالعات خارجی
کورمان و وندت (2019) به بررسی تاثیر مالکیت فامیلی بر اجتناب مالیاتی پرداختند. محققین با بررسی 678 شرکت فعال بزرگ خصوصی آلمانی ....
پیشینه تحقیق جریان وجه نقد : مروری بر مطالعات داخلی جریان وجه نقد
مرادی و همکاران (1397) به بررسی عوامل اثرگذار بر جریان نقد عملیاتی جاری و آتی پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بازه زمانی پژوهش بین .....
پیشینه پژوهش نسبت های مالی: مروری بر مطالعات داخلی در زمینه نسبت های مالی
عباسی و نیکدل (1397) به مقايسه و تحليل نسبت‌هاي مالي در شركتها با تامين مالي درون و برون ترازنامه‌اي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري شامل 100 شركت از بورس اوراق بهادار تهران كه در ....
پیشینه پژوهش اندازه حسابرس: مروری بر مطالعات داخل کشور
نادری و حاجیها (1397) به بررسی ارتباط بین اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی با افشای ضعف‌های بااهمیت کنترل داخلی پرداختند. بدین منظور نمونه‌ای شامل 129 شرکت پذیرفته شده در......
مبانی نظری حسابداری اسلامی: تعریف, اهداف و افشا در حسابداری اسلامی
حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بعد ارزشی (معنوی) رویدادهای مالی و غیر مالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد