داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی....
داده های اقلام ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل اکسل به صورت پنل از سال 1393 الی 1397 ....
موضوع و مقاله بیس انگلیسی سال 2020
سرمایه فکری ، عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت؛ Environ. Res. Public Health ؛ 2020
تنوع هیئت مدیره ، عملکرد مالی شرکت و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ International Business Education Journal ؛ 2020
تأثیر ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ؛ 2020
راهنمای نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل سوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل سوم پایان نامه و نمونه جملاتی که....
« سال 1399- سال جهش تولید » : نقش حسابداری در «جهش تولید» کجاست؟
سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال جهش تولید نامگذاری شد. از چند نگاه می توان به نقش و جایگاه حسابداری در تحقق شعار امسال اشاره نمود:....
دوره تصدی حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی دوره تصدی حسابرس
نویتا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس، پیچیدگی عملیات شرکت و حاکمیت شرکتی خوب بر تاخیر گزارش حسابرس ....
راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از ....
سهامدار کنترلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری سهامداران کنترلی
برندل (2006) معتقد است، سهامداران در مقابل سرمایه گذاری خود باید حقوق مالکیت .....
راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل اول پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل اول......
پیشینه پژوهش قدرت مدیرعامل : پیشینه مطالعات داخلی قدرت مدیریت
سلطانی و همکاران (1398) به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ابعاد قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس .....
راهنمای آموزشی نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیل شده و نمونه جملات هر قسمت پروپوزال
در این فایل، آموزش نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیلی و نمونه جملاتی که در هر قسمت از بندهای پروپوزال (اعم از بیان مساله؛ ....
هموارسازی سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی هموارسازی سود
اکادجاجا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره، سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر هموارسازی سود با در نظر گرفتن .....
پیشینه تحقیق قدرت مدیرعامل: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی قدرت مدیرعامل
هارپر و همکاران (2020) به بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل پرداختند. محققین با تحلیل داده‌های یک نمونه .....
مبانی نظری مالکیت عمده : ادبیات تحقیق سهامدار عمده و نقش و جایگاه آن در شرکت
شواهد مربوط به مسائل مربوط به سهامداران در مطالعات سرمایه در مورد نقش سهامداران بر بازارهای سرمایه ارائه می‌شود. به طور کلی سهامداران بزرگ، معرف .....
داده های رشته و مقطع تحصیلات و سابقه مدیرمالی شرکت های بورسی تهران
مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) شامل : نام و نام خانوادگی؛ کدملی؛ سمت؛ رشته تحصیلی؛ آخرین مقطع تحصیلی؛ تاریخ انتصاب؛ سوابق می باشد.....
تعریف مفهومی و عملیاتی ساختار سرمایه
تعریف های گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود....
مبانی نظری ساختار مالکیت: مفهوم و وضعیت ساختار مالکیت در ایران و تاثیر آن بر شاخص های مختلف
عوامل بسیاری موجب برتری یک شرکت در مقایسه با شرکت‌های دیگر می‌شوند که مهم ترین آنها ساختار مالکیت است که شانس شرکت را برای بهبود و حفظ ساختار سرمایه .....
مالکیت عمده : مروری بر پیشینه پژوهش مالکیت عمده (سهامدار عمده)
میرزامحمدی و محمدزاده (1398) به بررسی تاثیر ساختارهای پیچیده مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. منظور از ......
استرس کاری حسابرس : مروری بر پیشینه خارجی استرس کار حسابرس
آدنیانا و همکاران (2019) به بررسی تاثیر پیچیدگی کار و فشار زمان بر عملکرد حسابرس با اثر تعدیلی پاداش و رفتار سازمانی پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه حسابرسان در.....
مبانی نظری دوره تصدی مدیرعامل : مفهوم و رابطه دوره تصدی مدیریت با شاخص های حسابرسی و گزارشگری
عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان‌ها، مدیران آنها را با چالش‌های متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت موثر این چالش‌ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی‌.....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد