ناکارایی سرمایه گذاری : پیشینه تحقیق ناکارایی سرمایه گذاری
داداشی و اعتمادزاده (1397) به بررسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.....
مبانی نظری سرمایه گذاری بیش از حد: مفهوم، انواع و رابطه متغیرهای مختلف با بیش سرمایه گذاری
کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی ‌شامل شناسایی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت است و ناکارایی سرمایه‌گذاری نیز گذر از فرصتهای .....
کیفیت اقلام تعهدی : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی کیفیت اقلام تعهدی
کیم و همکاران (2020) به بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و رفتار تجاری سرمایه‌گذاران نهادی: شواهدی از بورس کره پرداختند. نتایج نشان.....
سرمایه گذاری بیش از حد : مروری بر پیشینه تحقیق بیش سرمایه گذاری
فرهادی و فولادی (1398) به بررسی رابطه بین شکاف کنترل مالکیت و اقدامات بیش سرمایه‌گذاری پرداختند. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های.....
اندازه حسابرس : پیشینه تحقیق خارجی اندازه شرکت حسابرسی
کالن و همکاران (2019) به بررسی رابطه اندازه شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. محققین با ....
داده های لیست سهامداران و نسبت سهام سهامداران شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های مربوط به لیست سهامداران و نسبت سهام آنها برای 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی....
داده های اقلام ترازنامه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های اقلام ترازنامه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل اکسل به صورت پنل از سال 1393 الی 1397 ....
موضوع و مقاله بیس انگلیسی سال 2020
سرمایه فکری ، عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت؛ Environ. Res. Public Health ؛ 2020
تنوع هیئت مدیره ، عملکرد مالی شرکت و افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ International Business Education Journal ؛ 2020
تأثیر ارتباطات حرفه ای مدیریتی و توجه اجتماعی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ؛ 2020
راهنمای نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل سوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل سوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل سوم پایان نامه و نمونه جملاتی که....
« سال 1399- سال جهش تولید » : نقش حسابداری در «جهش تولید» کجاست؟
سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال جهش تولید نامگذاری شد. از چند نگاه می توان به نقش و جایگاه حسابداری در تحقق شعار امسال اشاره نمود:....
دوره تصدی حسابرس : پیشینه پژوهش خارجی دوره تصدی حسابرس
نویتا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس، پیچیدگی عملیات شرکت و حاکمیت شرکتی خوب بر تاخیر گزارش حسابرس ....
راهنمای نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل دوم پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از ....
سهامدار کنترلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری سهامداران کنترلی
برندل (2006) معتقد است، سهامداران در مقابل سرمایه گذاری خود باید حقوق مالکیت .....
راهنمای نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد تکمیل شده فصل اول پایان نامه
در این فایل، آموزش نحوه نگارش فصل اول پایان نامه بهمراه نمونه استاندارد فصل اول پایان نامه و نمونه جملاتی که در هر قسمت از فصل اول......
پیشینه پژوهش قدرت مدیرعامل : پیشینه مطالعات داخلی قدرت مدیریت
سلطانی و همکاران (1398) به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ابعاد قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس .....
راهنمای آموزشی نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیل شده و نمونه جملات هر قسمت پروپوزال
در این فایل، آموزش نحوه نگارش پروپوزال بهمراه نمونه پروپوزال تکمیلی و نمونه جملاتی که در هر قسمت از بندهای پروپوزال (اعم از بیان مساله؛ ....
هموارسازی سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی هموارسازی سود
اکادجاجا و همکاران (2020) به بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره، سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر هموارسازی سود با در نظر گرفتن .....
پیشینه تحقیق قدرت مدیرعامل: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی قدرت مدیرعامل
هارپر و همکاران (2020) به بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل پرداختند. محققین با تحلیل داده‌های یک نمونه .....
مبانی نظری مالکیت عمده : ادبیات تحقیق سهامدار عمده و نقش و جایگاه آن در شرکت
شواهد مربوط به مسائل مربوط به سهامداران در مطالعات سرمایه در مورد نقش سهامداران بر بازارهای سرمایه ارائه می‌شود. به طور کلی سهامداران بزرگ، معرف .....
داده های رشته و مقطع تحصیلات و سابقه مدیرمالی شرکت های بورسی تهران
مشخصات بالاترین مقام مالی شرکت (مدیر مالی / معاونت مالی) شامل : نام و نام خانوادگی؛ کدملی؛ سمت؛ رشته تحصیلی؛ آخرین مقطع تحصیلی؛ تاریخ انتصاب؛ سوابق می باشد.....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد