پیشینه تحقیق ماکیاولیسم: مطالعات داخلی در حوزه ماکیاولیسم
انصاری و همکاران (1400) به بررسی رابطه ماکیاولیسم و عملکرد شغلی حسابرسان پرداختند. جامعه آماری حسابرسان بوده و مقطع زمانی تحقیق سال...
پیشینه تحقیق سهام شناور آزاد : مطالعات داخل کشور سهام شناور آزاد
آزاد (1399) به بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه پرداخت. بدین منظور تعداد....
آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز (Eviews)
در این فایل، آموزش نحوه انجام آزمون چاو و هاسمن در نرم افزار ایویوز به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است.....
پیشینه پژوهش رقابت بازار محصول : مطالعات داخلی رقابت در بازار محصول
محسنی ملکی (1400) به بررسی رابطه بین نوع استراتژی و رقابت در بازار محصول با در نظر گرفتن چرخه عمر پرداختند. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکتهای ....
  • پادعلم
  • 03 اردیبهشت
  • 209
زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
امام على عليه السلام : هيچ عملى نزد خداوند، محبوب‏تر از نماز نيست.
پیشینه پژوهش پایداری شرکت : مطالعات داخلی گزارشگری پایداری
معصومی و همکاران (1399) به بررسی اثر تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین میزان گزارشگری پایداری و نوآوری شرکت ها .....
 آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز (Eviews) و انجام آمار توصیفی
در این فایل، آموزش نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار ایویوز و نحوه انجام آمار توصیفی به صورت تصویری و با توضیح مسیر نرم افزاری مربوطه آموزش داده شده است...
  • پادعلم
  • 19 فروردین
  • 285
زنگ زندگی: قدرت و شکوه زن
« خانه دار و پرافتخار مثل فرهیخته ها » : خانه داری یک شغل است؛ شغل بزرگ، شغل حساس، شغل آینده ساز... (مقام معظم رهبری)
تعریف پیچیدگی اطلاعات حسابداری: تعریف و نحوه اندازه گیری پیچیدگی اطلاعات حسابداری
پترسون (2012) پیچیدگی اطلاعات حسابداری را چنین بیان کرد: پیچیدگی ناشی از مشکلات ذاتی در استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری ....
 ادبیات و مبانی نظری جایگاه فناوری اطلاعات در حسابداری و اهمیت امنیت اطلاعات در سازمان
رشد رایانه ها و شبکه ها، باعث تغییر شکل سازمانها و شرکت ها به سمت و سوی نهادهای شبکه ای شده و موجب جریان دایمی اطلاعات در سازمان و خارج از آن شده است، بطوری ....
مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت : ویژگی ها و کاربرد آن
اطلاعات را داده‌های پردازش شده تعریف نموده اند که باید دارای ویژگی دقیق بودن، به موقع بودن و ذی‌ربط بودن را داشته باشد منظور از دقیق بودن اطلاعات ....
پیشینه تحقیق حسابداری مدیریت استراتژیک
شیخعلی و نخعی (1400) به بررسی رابطه حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی پرداختند. یافته‌های تحقیق ....
پیشینه پژوهش تمرکز مشتری : مطالعات داخلی تمرکز مشتری
عبداللهی و همکاران (1400) به بررسی رابطه تمرکز مشتری با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته در بورس ....
تعریف تمرکز مشتری : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تمرکز مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان‌ها را برای تشخیص مشتریان کلیدی و بااهمیت و حفظ آن ها برای مبادلات آتی ترغیب کرده و نشان می‌دهد که ....
  • پادعلم
  • 25 اسفند
  • 283
زنگ زندگی : تمرین سبک زندگی
فرزندان ما آیینه ما نیستند! خود ما هستند ....
مبانی نظری سیستم کنترل مدیریت : مفهوم، طبقه بندی و چالش های سیستم کنترل مدیریت
پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل. با وجود اهمیت تقریباً یکسان این وظایف، برنامه ریزی ....
تعریف افشا اطلاعات زیست محیطی : تعریف و نحوه اندازه گیری گزارشگری زیست محیطی
حسابداری زیست محیطی شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت ....
فایل PDF صورتهای مالی شرکت های بورسی (گزارش حسابرس، ترازنامه، سود و زیان، جریان وجه نقد، یادداشت های همراه)
فایل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تاکنون ....
مبانی نظری تمرکز مشتری : مفهوم تمرکز مشتری و رابطه آن با شاخص های شرکت
تمرکز مشتری به تعداد و اندازه نسبی مشتریانی اشاره دارد که به درآمدهای شرکت کمک .....
مبانی نظری حسابرسی داخلی: تعریف، جایگاه و اهمیت حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ صحت، اقتصادی، اثربخشی و کارآمد بودن استفاده از منابع، ارزیابی و....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد