پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : پیشینه مقالات داخلی ساختار مالکیت
محبی (1402) به بررسی تاثیر ویژگی‌های هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر ریسک حسابرسی پرداختند. به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین ...
 پایداری شرکت : تعریف و نحوه اندازه گیری گزارشگری پایداری
در این نوشتار، به بررسی تعریف مفهومی و عملیاتی (نحوه اندازه گیری ) متغیر پایداری شرکت (گزارشگری پایداری) پرداخته شده است...
قدرت مدیریت : پیشینه مقالات قدرت مدیرعامل
حبوبی و همکاران(1402) به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و پرداخت سود سهام با تاکید بر جریانات نقد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
فایل اکسل داده های بورس : اکسل داده های متغیر هموارسازی سود شرکت های بورسی
در این فایل داده های متغیر هموارسازی سود ، 199شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
موضوع پیشنهادی پایان نامه و رساله حسابداری و حسابرسی : موضوع و مقاله بیس اخلاق و حسابرسی
موضوع شماره یک)
بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی وظیفه بر رابطه دانش و اخلاق حرفه ای حسابرس با کیفیت حسابرسی
موضوع شماره دو)
تحلیل تاثیر اخلاق مدیران بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن نقش حسابرسان
سرمایه فکری : پیشینه پژوهش سرمایه فکری
اعرابی و همکاران (1402) به بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی با تاکید بر رشد و تاثیر آنها بر رشد درآمد صادرات سرانه کارکنان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
داده های نسبت های مالی شرکت های بورس تهران : داده های متغیرهای کنترلی شرکت های بورس
در این فایل داده های متغیرهای کنترلی از قبیل بازده دارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت سود خالص به فروش 300 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 الی 1401 جمع آوری گردیده است...
معامله با اشخاص وابسته : پیشینه مقالات معالات با اشخاص وابسته
اقاجانی و همکاران (1402) به بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته ....
داده های شرکت های بورس ایران : داده های پایداری سود شرکت های بورس تهران
در این فایل داده های متغیر پایداری سود ، 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است....
پیشینه تحقیق اجتناب مالیاتی : پیشینه پژوهش اجتناب از پرداخت مالیات
احمد پور و همکاران (1402) به بررسی تاثیر تنوع جنسیتی در هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته ....
زنگ زندگی : افزایش توان در سختی ها و مشکلات با تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها)
امام صادق علیه السلام فرمودند : تسبيحات فاطمه زهرا عليها السلام در هر روز پس از هر نماز، نزد من محبوب تر از هزار ركعت نماز در هر روز است.
پیشینه تحقیق نقدشوندگی سهام : پیشینه پژوهش داخلی نقدشوندگی سهام
کریمی‌(1402) به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نقدشوندگی سهام با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری ....
پیشینه تحقیق گزارشگری مسئولیت اجتماعی : پیشینه پژوهش مسئولیت اجتماعی
بحری ثالث و فرخی (1402) به بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور در این پژوهش چهار معیار میزان افشای ....
داده های شرکت های بورسی : داده های حق الزحمه حسابرس شرکتهای بورس تهران
در این فایل داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397 الی 1401 گردآوری گردیده است....
پیشینه تحقیق کیفیت سود : پیشینه مقالات داخلی کیفیت سود
رحمانیان کوشککی و همکاران (1402) به بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و کیفیت سود گزارش شده شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی پرداختند. جامعه آماری پژوهش، کلیه ....
اظهار نظر حسابرس : پیشینه پژوهش اظهارنظر حسابرس
نوری خانی (1402) به بررسی تاثیر اثربخشی اظهارنظر حسابرس مستقل بر نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
موضوع پیشنهادی پایان نامه و رساله در حوزه حسابداری محیط زیست : حسابداری اکولوژیکی و ارزش زیستی
- تأثیر ابزارهای حسابداری اکولوژیکی بر پایداری مالی و زیست‌محیطی: مطالعه موردی در صنعت [صنعت مورد نظر]
- بررسی نقش حسابداری اکولوژیکی در شناسایی و کاهش آثار زیست‌محیطی مرتبط با فرآیندها و فعالیت‌های زنجیره تأمین
پیشینه تحقیق هموارسازی سود : پیشینه پژوهش داخلی هموارسازی سود
امینی و همکاران (1402) به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر نرخ بازده دارایی ها و هزینه اعتبار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
داده های شرکتهای بورس : فایل اکسل داده های صورت گردش وجه نقد شرکت های بورسی
در این فایل داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1401 جمع آوری گردیده است ...
داده های سود و زیان شرکت های بورسی : اکسل داده های صورت سود و زیان شرکت های بورس
در این فایل داده های اقلام صورت سود و زیان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 الی 1401 جمع آوری گردیده است ...
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد
طراحی سایت توسط نوپرداز